(EU) 2019/897Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (Úř. věst. L 144, 3.6.2019)

Publikováno: Úř. věst. L 146, 5.6.2019, s. 116-116 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci;Oprava
Přijato: 5. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2019 Nabývá účinnosti: 5. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí

( Úřední věstník Evropské unie L 144 ze dne 3. června 2019 )

Strana 3, článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 23. března 2020 s výjimkou čl. 1 odst. 2 a bodu 11, bodů 13 a 14, bodů 23 až 26, bodu 28, bodu 30, bodu 21.B.85 v bodě 40 a bodu 43 přílohy, které se použijí od 23. června 2019.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU