(EU) 2018/815Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Úř. věst. L 143, 29.5.2019)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 4.6.2019, s. 85-85 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci;Oprava
Přijato: 4. června 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. června 2019 Nabývá účinnosti: 4. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv

( Úřední věstník Evropské unie L 143, 29. května 2019 )

V názvu aktu:

místor:

(EU) 2018/815

má být:

(EU) 2019/815


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU