(EU) 2019/560Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/560 ze dne 8. dubna 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 98, 9.4.2019, s. 1-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. dubna 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/560

ze dne 8. dubna 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 359/2011.

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP (2) dospěla Rada k závěru, že by platnost omezujících opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí měla být prodloužena do dne 13. dubna 2020.

(3)

Rada rovněž dospěla k závěru, že údaje týkající se 51 osob a jednoho subjektu uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011 by měly být aktualizovány.

(4)

Příloha I nařízení (EU) č. 359/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 359/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. dubna 2019.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, p.1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51).


PŘÍLOHA

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Místo narození: Teherán (Írán)

Datum narození: 1961

Bývalý seniorní poradce pro bezpečnostní otázky náčelníka generálního štábu ozbrojených sil. Velitel íránské národní policie (od roku 2005 do začátku roku 2015). Od ledna 2011 do začátku roku 2015 ředitel íránského policejního útvaru pro počítačovou trestnou činnost (subjekt uvedený na seznamu). Jednotky pod jeho velením prováděly brutální útoky na účastníky pokojných protestů; 15. června 2009 v noci tvrdě zasáhly na kolejích teheránské univerzity. V současnosti vedoucí íránského ústředí na podporu jemenského lidu.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein

Místo narození: Nadžafabád (Írán)

Datum narození: 1945

Velitel Ansár Hizballáhu a plukovník Islámských revolučních gard. Spoluzakladatel Ansár Hizballáhu. Tato polovojenská jednotka stála za extrémním násilím během zákroků proti studentům a univerzitám v letech 1999, 2002 a 2009.

V rámci organizace, která je připravena porušovat lidská práva obyvatelstva a mimo jiné podporuje agresivní útoky na ženy na základě jejich oděvu, má Hossein Allahkaram nadále významné postavení.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

 

Zástupce velitele milicí Basídž, velitel jednotek Sejjed aš-Šoháda Islámských revolučních gard (do února 2010). Jednotky Sejjed aš-Šoháda jsou pověřeny zajištěním bezpečnosti v provincii Teherán a v roce 2009 sehrály klíčovou úlohu při brutálních represích namířených proti protestujícím.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

 

Generál Islámských revolučních gard, má významné postavení na základně Sarollah. Podepsal dopis zaslaný dne 26. června 2009 ministerstvu zdravotnictví, v němž se zakazuje vydávat dokumentaci či lékařské zprávy osobám zraněným nebo hospitalizovaným během povolebních událostí.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Ředitel Vojenské akademie generálního štábu (DAFOOS). Bývalý velitel jednotek Sejjed aš-Šoháda Islámských revolučních gard v provincii Teherán. Jednotky Sejjed aš-Šoháda sehrály klíčovou úlohu při organizování represí během protestů v roce 2009.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Místo narození: Isfahán (Írán)

Datum narození: 1963

Dříve řídil centrum pro strategická studia íránského donucovacího orgánu, subjektu napojeného na národní policii. Ředitel policejního střediska strategických studií, zástupce velitele íránské národní policie (do června 2014). Jako náměstek velitele národní policie (od roku 2008) byl Radan odpovědný za bití, vraždění a svévolné zatýkání a zadržování protestujících, jež prováděly policejní jednotky. V současnosti velitel Islámských revolučních gard odpovědný za výcvik iráckých „protiteroristických“ sil.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Bývalý ředitel teheránské organizace pro zmírňování katastrof (TDMO). Ve funkci velitele teheránské policie (do ledna 2010) byl odpovědný za násilné útoky policie namířené proti protestujícím a studentům. Jako velitel donucovacích orgánů v aglomeraci Teheránu byl Azizollah Rajabzadeh nejvýše postavenou osobou, která byla obviněna v souvislosti s týráním ve vazebním zařízení v Kahrízaku v prosinci 2009.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Místo narození: Teherán –

Datum narození: 1963

Ředitel zpravodajské služby Islámských revolučních gard (od října 2009). Velitel jednotek Basídž (do října 2009). Jednotky pod jeho velením se účastnily hromadného bití, vražd, zatýkání a mučení pokojných protestujících.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Poradce a člen 28. sekce Nejvyššího soudu. Předseda soudu v Mašhadu (do září 2014). Soudní procesy se pod jeho dohledem konaly ve zkráceném řízení, bez účasti veřejnosti, aniž by byla dodržována základní práva obviněných, s použitím přiznání získaných pod nátlakem a mučením. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně, při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Místo narození: Nadžafabád (Írán)

Datum narození: 1945

Člen Rady expertů a zástupce Nejvyššího vůdce v provincii Markazí („centrální“ provincie) a předseda Nejvyššího správního soudu. Generální prokurátor Íránu (do září 2009) a rovněž bývalý ministr zpravodajských služeb za prezidenta Chatámího. Jako íránský generální prokurátor nařídil exemplární procesy, které se odehrály po prvních povolebních protestech a při nichž byla obviněným odpírána jejich práva a možnost využít obhájce; na tyto procesy zároveň dohlížel.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (také znám jako Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bývalý zástupce bezpečnostního důstojníka teheránského revolučního soudu. Bývalý soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Byl pověřen případy zadržených osob, jež souvisely s povolebními krizemi, a pravidelně vyhrožoval rodinám zadržených, aby je umlčel. Zásadním způsobem se podílel na vydávání příkazů k zadržení za účelem umístění ve vazebním zařízení v Kahrízaku. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Vedoucí představitel Organizace pro šíření islámu v provincii Chorásán-Razaví. Soudce revolučního soudu v Mašhadu (do roku 2013). Procesy v jeho pravomoci byly vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně, při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bývalý soudce teheránského revolučního soudu. Účastnil se procesů s protestujícími. Byl justicí vyslýchán ohledně násilností v Kahrízaku. Zásadním způsobem se podílel na vydávání příkazů k zadržení za účelem umísťování zadržených do nápravného zařízení v Kahrízaku v roce 2009. Íránské orgány v listopadu roku 2014 oficiálně uznaly jeho úlohu při úmrtích zadržených.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Místo narození: Jazd (Írán)

Datum narození: 1953

Teheránský generální prokurátor od srpna roku 2009. Jeho úřad obžaloval velký počet protestujících, včetně jedinců, kteří se účastnili protestů během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009. Nařídil uzavření kanceláře Mehdího Karrúbího v září roku 2009 a zatčení několika reformních politiků, v červnu roku 2010 zakázal dvě reformní politické strany. Jeho úřad obžalovával protestující z trestného činu moharebeh (nepřátelství vůči Bohu), za nějž hrozí trest smrti, a obžalovaným z tohoto činu upíral řádný proces. Jeho úřad se dále v rámci rozsáhlých zákroků vůči politické opozici zaměřoval na reformisty, aktivisty v oblasti lidských práv a příslušníky médií, které zatýkal.

V říjnu roku 2018 médiím oznámil, že čtyři zadržovaní íránští ekologičtí aktivisté budou obviněni ze „rozsévání zkaženosti na zemi“, které se trestá smrtí.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (také znám jako NASSERIAN)

 

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 28. Rovněž je považován za odpovědného za rozsudky vynesené nad příslušníky společenství Bahá'í. Zabýval se povolebními případy. V nespravedlivých procesech vynesl dlouhé tresty odnětí svobody nad sociálními a politickými aktivisty a novináři, přičemž nad několika protestujícími osobami a sociálními a politickými aktivisty vynesl trest smrti.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Místo narození: Mejbod, Jazd (Írán)

Datum narození: 1967

Teheránský generální prokurátor (do srpna roku 2009). Jako teheránský generální prokurátor vydal paušální příkaz, na jehož základě byly zatčeny stovky aktivistů, novinářů a studentů. V lednu roku 2010 byl na základě parlamentního vyšetřování označen jako přímo odpovědný za zadržení tří vězňů, kteří následně ve vazbě zemřeli. V srpnu roku 2010 byl dočasně postaven mimo službu poté, co íránská justice vyšetřovala, jakou hrál roli v případě úmrtí tří mužů zadržených po volbách na jeho příkaz. Íránské orgány v listopadu roku 2014 jeho roli v případě úmrtí zadržených oficiálně uznaly. V bodech souvisejících s mučením a smrtí tří mladých mužů v roce 2009 ve vazebním zařízení v Kahrízaku jej dne 19. srpna 2015 íránský soud zprostil obvinění.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Náměstek vedoucího oddělení pro sociální věci a předcházení trestné činnosti v rámci soudnictví v provincii Chorásán-Razaví. Náměstek státního zástupce v Mašhadu (minimálně do roku 2015). Soudní procesy se v jeho pravomoci konaly ve zkráceném řízení, bez účasti veřejnosti, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně, při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 15. Vyšetřující soudce teheránského soudu. Jako soudce předsedal v létě roku 2009 povolebním exemplárním procesům a odsoudil k smrti dva monarchisty, s nimiž byly procesy vedeny. Více než sto politických vězňů, aktivistů v oblasti lidských práv a demonstrantů odsoudil k trestům dlouhodobého odnětí svobody.

Podle dostupných informací pokračoval ve vydávání obdobných rozsudků v rozporu s pravidly spravedlivého procesu i v roce 2018.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Soudce nejvyššího soudu, ředitel 44. sekce. Náměstek výkonného ředitele nadace Setad-e Dieh. Vrchní soudce revolučního soudu v Mašhadu (2001–2011). Procesy v jeho pravomoci byly vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, aniž byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány hromadně (v období od léta 2009 do léta 2011 jich bylo vyneseno až 550), při udělování trestu smrti nebyla dodržována pravidla spravedlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Vedoucí teheránského soudu. Bývalý velitel Íránské vězeňské služby. Z titulu své funkce se podílel na hromadných zadržováních politických protestujících a zastírání násilností páchaných v nápravných zařízeních.

12.4.2011

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Pomocný tajemník Generální správy věznic v Teheránu. Velitel věznice Evín v Teheránu (do října roku 2010), v době jeho působení ve funkci docházelo k mučení. Působil jako člen vězeňské služby a v řadě případů vězňům vyhrožoval a vyvíjel na ně nátlak,

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Jako seniorní poradce a zástupce velitele íránské vězeňské služby je odpovědný za závažné porušování lidských práv vězňů. Zajišťoval správu systému, v němž byli vězni vystavováni násilnostem, mučení, nelidskému/ponižujícímu zacházení a velmi špatným životním podmínkám.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Poradce íránské Vrchní rady pro lidská práva. Bývalý tajemník Rady pro lidská práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý politický ředitel na ministerstvu vnitra. Jako předseda Výboru článku 10 zákona o činnosti politických stran a uskupení byl odpovědný za povolování demonstrací a dalších veřejných událostí a za registraci politických stran.

V roce 2010 pozastavil činnost dvou reformních politických stran spojených s Mírem Husajnem Músavím – Fronty účasti na islámském Íránu a Organizace bojovníků islámské revoluce. Od roku 2009 důsledně a soustavně odmítá povolovat jakákoli nevládní shromáždění, a znemožňuje tak uplatňování ústavního práva na protest, což v rozporu s právem na svobodu shromažďování vede k mnoha případům zatčení pokojných demonstrantů.

V roce 2009 rovněž odmítl opozici povolit obřad na uctění památky osob, jež byly zabity během protestů v souvislosti s prezidentskými volbami.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

 

Dozorce na oddělení č. 1 věznice Radžaj-Šahr ve městě Karadž (do července roku 2010). Několik bývalých vězňů vypovědělo, že používal mučení a že na základě jeho rozkazů nebyla vězňům poskytována lékařská pomoc. Podle záznamu výpovědi jednoho z uvedených vězňů ve věznici Radžaj-Šahr jej všichni dozorci tvrdě bili, a to s plným vědomím Hassana Akhariana. Existuje rovněž nejméně jeden ohlášený případ trýznivého zacházení a následného úmrtí zadržovaného (Mohsen Beikvand), k němuž došlo v době Akharianovy služby. Mohsen Beikvand zemřel v září roku 2010. Podle důvěryhodných výpovědí spoluvězňů byl zabit na příkaz Hassana Akhariana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (také znám jako: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Ministr spravedlnosti. Bývalý ředitel zvláštního vyšetřovacího úřadu. Do července roku 2016 náměstek ministra vnitra a vedoucí veřejného registru. Od dubna roku 2014 poradce disciplinárního soudu pro soudce. Bývalý předseda teheránského soudu. Jako předseda teheránského soudu je odpovědný za porušování lidských práv, svévolné zatýkání, porušování práv vězňů a vysoký počet poprav.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Vedoucí oddělení 22 odvolacího soudu v Šírázu (od listopadu roku 2011). Prokurátor v Šírázu (do října roku 2011). Prokurátor v případu bombového útoku spáchaného v roce 2008 v Šírázu, jejž režim využil k tomu, aby odsoudil k trestu smrti další osoby, které do incidentu nebyly nijak zapojeny. Vynášel rozsudky smrti a další přísné tresty nad příslušníky menšin, čímž mimo jiné porušoval jejich lidská práva, právo na spravedlivý proces a právo nebýt svévolně zadržován.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (také znám jako: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Místo narození: Machhad

Datum narození: 3.2.1951

Jako náčelník štábu íránských ozbrojených sil (1989–2016) byl nejvyšším vojenským velitelem odpovědným za vedení všech vojenských útvarů a politik, včetně příslušníků Islámských revolučních gard a policie. Oddíly pod jeho formálním velením v roce 2009 vedly brutální represe proti pokojným demonstrantům a prováděly hromadná zatýkání.

Rovněž člen Nejvyšší národní rady bezpečnosti a Rady pro určování zájmů režimu.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Generální prokurátor v Kummu (2008–2017), nyní stojí v čele generálního ředitelství věznic. Byl odpovědný za svévolné zatčení desítek pachatelů ve městě Kumm a za špatné zacházení s těmito osobami. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces, a přispíval tak k nadměrnému a stále častějšímu používání trestu smrti a k prudkému nárůstu počtu poprav v období let 2009 a 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Vedoucí úřadu ministerstva spravedlnosti v Jazdu. Bývalý zástupce prokurátora v Isfahánu. Zapojen do řízení, v jejichž rámci bylo porušeno právo obžalovaných na spravedlivý proces – například v případě Abdolláha Fathího, jenž byl popraven v květnu roku 2011 poté, co Mohammad Rezá Habíbí během soudního procesu v březnu roku 2010 ignoroval jeho právo na slyšení a jeho problémy plynoucí z duševní nemoci. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proces, a přispěl tak k prudkému nárůstu počtu poprav v roce 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Místo narození: Isfahán

Datum narození: 1956

Generál Islámských revolučních gard, hrál klíčovou úlohu při zastrašování a vyhrožování, které byly namířeny proti „nepřátelům“ Íránu. Bývalý velitel sborů Islámských revolučních gard na základně Sarollah v Teheránu, bývalý velitel jednotek Basídž, v roce 2009 hrál klíčovou úlohu při povolebních tvrdých zákrocích proti protestujícím.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

 

Politický velitel Islámských revolučních gard. Prostřednictvím veřejných prohlášení, ve kterých podporoval zatýkání a postihy protestujících a oponentů režimu, se opakovaně pokoušel potlačit právo na svobodu projevu a svobodu vyjadřování. Jeden z prvních vysokých představitelů, kteří v roce 2009 požadovali zatčení Míra Husajna Músavího, Mahdího Karrúbího a Muhammada Chátamího. Podporoval využívání metod, které jsou v rozporu s právem na spravedlivý proces, včetně veřejných doznání, a zveřejňoval obsah výslechů ještě před zahájením procesu. Podle dostupných důkazů rovněž toleroval použití násilí proti protestujícím a vzhledem k jeho postavení řádného příslušníka Islámských revolučních gard je vysoce pravděpodobné, že věděl o používání tvrdých metod výslechu s cílem získat vynucené doznání.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Zástupce náčelníka štábu íránských spojených ozbrojených sil odpovědný za kulturní záležitosti (odbor také znám jako velitelství státní obranné propagandy). Jakožto zástupce náčelníka štábu se v roce 2009 aktivně podílel na represích protestujících. V rozhovoru pro deník Kayhan varoval, že v Íránu i mimo Írán již byla identifikována řada demonstrantů a v pravou chvíli na ně dojde řada. Otevřeně vyzýval k represím vůči zahraničním hromadným sdělovacím prostředkům a íránské opozici. V roce 2010 požádal vládu, aby přijala přísnější zákony namířené proti íránským občanům, kteří spolupracují se zahraničními zdroji sdělovacích prostředků.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Zástupce revolučních gard pro parlamentní záležitosti. V letech 2011 až 2016 poslancem parlamentu za provincii Jazd a členem parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku. Bývalý velitel studentských jednotek Basídž.

V této funkci se aktivně podílel na potlačování protestů a indoktrinaci dětí a mladých lidí s cílem pokračovat v potlačování práva na svobodný projev a na vyjadřování nesouhlasného postoje. Jako člen parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku veřejně podporoval potlačování opozice.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (také znám jako: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Místo narození: Teherán

Datum narození: 1983

Vedoucí počítačové skupiny „Ashiyaneh“ spojené s íránským režimem. Skupina „Ashiyaneh“ pro oblast digitální bezpečnosti, založená Behrouzem Kamalianem, je odpovědná za intenzivní počítačové útoky jak proti domácím oponentům a reformistům, tak i proti zahraničním institucím. Činnost Kamalianovy organizace „Ashiyaneh“ napomáhala tvrdým zásahům režimu proti opozici, jejichž součástí byly četné případy porušení lidských práv.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Zástupce vedoucího ministerstva spravedlnosti v provincii Chorásán-Razaví. Bývalý prokurátor v Kermánšáhu. Měl podíl na vysokém počtu rozsudků trestu smrti v Íránu, včetně řízení se sedmi vězni odsouzenými za obchodování s drogami, kteří byli oběšeni ve stejný den, 3. ledna 2010, v ústřední věznici města Kermánšáhu.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (také znám jako: Reza; OMIDI Reza)

 

Ředitel VI. policejního úseku, oddělení vyšetřování. Bývalý velitel zpravodajské služby v rámci íránské policie. Bývalý velitel jednotky íránské policie pro počítačovou trestnou činnost. Byl odpovědný za tisíce případů vyšetřování reformistů a politických oponentů používajících internet a za podání žalob na tyto osoby. Byl tedy odpovědný za hrubé porušování lidských práv při represích namířených proti osobám, které veřejně vystupovaly na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu, v průběhu protestů v rámci tzv. Zeleného hnutí v roce 2009 i po jejich skončení.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Bývalý ředitel teheránského fotbalového klubu „Persepolis“

Bývalý vedoucí komise pro ropu a dopravu města Teheránu. Zástupce generálního prokurátora Teheránu pro záležitosti vězeňství během zásahů v roce 2009. Jakožto zástupce generálního prokurátora Teheránu pro záležitosti vězeňství byl přímo odpovědný za vydání mnoha zatykačů na nevinné pokojné demonstranty a aktivisty. Řada zpráv od obránců lidských práv dokládá, že prakticky všichni zadržení byli na základě jeho pokynů po různě dlouhou dobu drženi v izolaci, aniž by měli přístup ke svému právníkovi či rodinám a aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění, a to často za podmínek, které se rovnají nedobrovolnému zmizení. Jejich rodiny často nebyly o jejich zatčení informovány.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Místo narození: Selseleh (Írán)

Datum narození: 1964

Člen Výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku. Poslanec parlamentu za provincii Lorestán. Člen parlamentní komise pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Ředitel věznice Evín do roku 2012. Za Surího vedení bylo mučení v evínské věznici běžnou praxí. V oddělení č. 209 byla zadržována řada aktivistů za pokojné aktivity namířené proti stávající vládě.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (také znám jako: TAMADON Morteza)

Místo narození: Shar Kord Isfahán

Datum narození: 1959

Bývalý předseda Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost. Bývalý generální guvernér Islámských revolučních gard pro teheránskou provincii. Ve funkci guvernéra a předsedy Rady teheránské provincie pro veřejnou bezpečnost nese celkovou odpovědnost za veškeré represivní aktivity Islámských revolučních gard v teheránské provincii, včetně zásahů proti politickým demonstrantům, k nimž došlo od června roku 2009. V současnosti člen rady technické univerzity Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

 

První náměstek soudního poradce a soudce nejvyššího soudu. Zástupce generálního prokurátora Íránu (2007–2015). Ve výše uvedené funkci byl odpovědný za soudní řízení související s povolebními protesty v roce 2009, která byla vedena v rozporu s lidskými právy. Dále v této funkci toleroval neúměrně přísné tresty za trestnou činnost související s drogami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Předseda správního soudu. Jako vedoucí představitel vojenského soudnictví se v roce 2009 podílel na represích namířených proti pokojným demonstrantům.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Soudce trestního soudu teheránské provincie. Byl zapojen do několika soudních řízení s demonstranty, zejména s učitelem Abdolem-Rezou Ghanbarím, jenž byl kvůli svým politickým aktivitám zadržen v lednu roku 2010 a odsouzen k trestu smrti.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Místopředseda soudní správy provincie Jižní Chorásán, odpovědný za prevenci trestné činnosti. Vedle 140 trestů smrti vykonaných v období od března roku 2010 do března roku 2011, které Mohammed-Bagher Bagheri přiznal, mělo být ve stejném období a ve stejné provincii Jižního Chorásánu tajně vykonáno na sto dalších poprav, aniž by o nich byly informovány rodiny či právníci. Byl spoluodpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivý proc.es, a přispěl tak k vysokému počtu rozsudků smrti.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (také znám jako: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

Místo narození: Rafsandžán, Kermán

Datum narození: 1961

Poradce bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a mluvčí radikální politické frakce YEKTA. Ministr kultury a otázek islámu (2009–2013). Bývalý člen Islámských revolučních gard, podílel se na represích vůči novinářům.

10.10.2011

64.

KAZEMI Toraj

 

Velitel policie pro počítačovou trestnou činnost, která je uvedena na seznamu EU. V rámci výkonu této funkce oznámil kampaň vládních hackerů s cílem lépe kontrolovat informace na internetu a poškodit „nebezpečné“ internetové stránky.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Místo narození: Najaf (Irák)

Datum narození: 1960 nebo srpen 1961

Dne 29. prosince 2018 jmenován vedoucím Rady pro určování zájmů režimu. Nejvyšší představitel soudnictví od roku 2009. Nejvyšší představitel soudnictví musí odsouhlasit a podepsat veškeré rozsudky kisás (odplata), hodúd (trestné činy rouhání) a ta'zirat (trestné činy proti státu). To zahrnuje vynesení rozsudku a uložení trestu smrti, bičování a amputace. V tomto ohledu osobně schválil řadu rozsudků trestu smrti, v rozporu s mezinárodními normami, včetně kamenování, poprav udušením, poprav mladistvých a veřejných poprav, jako v případech, kdy tisíce osob přihlížely popravám vězňů oběšením na mostech. Přispěl tak k vysokému počtu poprav. Rovněž umožňoval ukládání tělesných trestů, jako byly například amputace nebo kapání kyseliny do očí odsouzené osoby. Od doby, kdy Sadeq Larijani převzal funkci, se značně zvýšila četnost svévolného zatýkání politických vězňů, obránců lidských práv a příslušníků menšin. Sadek Larídžání je rovněž odpovědný za systematické porušování dodržování práva na spravedlivý proces při soudních řízeních v Íránu.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Místo narození: Farsán, Čaharmahal i Bahtijari (jih) – (Írán)

Datum narození: 1967

Bývalý starosta Mašhadu, druhého největšího íránského města, kde se pravidelně konají veřejné popravy. Bývalý náměstek ministra vnitra pro politické záležitosti, jmenovaný v roce 2009. V této funkci byl odpovědný za represe namířené proti osobám, které veřejně vystupovaly na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu. Později jmenován vedoucím íránské volební komise pro parlamentní volby v roce 2012 a prezidentské volby v roce 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Zástupce vedoucího inspektorátu pro právní záležitosti a veřejnou kontrolu při ministerstvu spravedlnosti v Teheránu. Bývalý prokurátor v Karadži. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv, včetně trestních stíhání končících rozsudkem trestu smrti. Během jeho působení ve funkci prokurátora byl v regionu Karadži vykonán vysoký počet poprav.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Také znám jako: Ali Ashraf Rostami Aghdam

 

Bývalý ředitel věznice Evín, jmenován v polovině roku 2012. Během jeho působení se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se trýznivé zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Ve funkci prokurátora v provincii Mázandarán Asadollah Jafari v trestních řízeních, která vedl, navrhoval uložení trestu smrti, což vedlo k řadě poprav, včetně poprav veřejných, přičemž uložení trestu smrti bylo v daných případech v rozporu s mezinárodním humanitárním právem, mimo jiné bylo zcela nepřiměřené. Assadollah Jafari byl rovněž odpovědný za nezákonné zatýkání a porušování práv zadržených představitelů společenství Bahá'í od jejich prvotního zatčení po jejich držení v izolaci vazebního zařízení zpravodajských služeb.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Soudce 1. oddělení revolučního soudu v Tabrízu. Odpovědný za přísné tresty uložené příslušníkům etnické menšiny Ázerů a aktivistům bojujícím za práva pracujících, které obvinil ze špionážní činnosti proti národní bezpečnosti, propagandy proti íránskému režimu a urážky íránského vůdce. V mimořádně sledovaném případu odsoudil dvacet dobrovolných pracovníků zapojených do záchranných prací po zemětřesení, jež postihlo Írán v srpnu roku 2012, k trestu odnětí svobody za jejich pokusy pomáhat obětem zemětřesení. Soud tyto pracovníky obvinil ze „zločinného spolčování a konspirace proti národní bezpečnosti“.

12.3.2013“

Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost

Sídlo: Teherán, Írán Internetové stránky: http://www.cyberpolice.ir

Íránský policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost, zřízený v lednu roku 2011, je součástí policie Íránské islámské republiky a od jeho vzniku až do začátku roku 2015 stál v jeho čele Esmail Ahmadi-Moqaddam (zařazený na seznam). Ahmadi-Moqaddam zdůraznil, že policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost zakročí proti kontrarevolučním a disidentským skupinám, které v roce 2009 využily internetových sociálních sítí ke spuštění protestních akcí proti znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda. V lednu roku 2012 vydal policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost nové pokyny pro internetové kavárny, podle nichž musí uživatelé poskytovat osobní údaje, které mají majitelé kaváren uchovávat po dobu šesti měsíců, stejně jako záznamy o navštívených internetových stránkách. Podle těchto pravidel musí majitelé ve svých kavárnách nainstalovat také televizní kamery s uzavřeným okruhem a uchovávat záznamy po dobu šesti měsíců. Tato nová pravidla umožňují vytvoření záznamů o činnosti, jež mohou příslušné orgány využít k vysledování aktivistů nebo jakýchkoli jiných osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost.

V červnu roku 2012 íránské sdělovací prostředky informovaly o tom, že policejní útvar pro počítačovou trestnou činnost připravuje ostrý zákrok proti virtuálním soukromým sítím. Dne 30. října 2012 policisté útvaru pro počítačovou trestnou činnost bez zatykače zatkli bloggera Sattara Beheshtiho za „činnost ohrožující národní bezpečnost na sociálních sítích a Facebooku“. Beheshti předtím ve svém blogu kritizoval íránskou vládu. Dne 3. listopadu 2012 byl nalezen mrtev ve vězeňské cele a má se za to, že jej umučili k smrti příslušníci policejního útvaru pro počítačovou trestnou činnost.

12.3.2013“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU