(EU) 2019/555Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/555 ze dne 5. dubna 2019, kterým se po dvousté devadesáté osmě mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 97, 8.4.2019, s. 6-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/555

ze dne 5. dubna 2019,

kterým se po dvousté devadesáté osmě mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 29. března 2019 rozhodl o změně šesti záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Jeden ze záznamů pozměněných Výborem pro sankce Rady bezpečnosti OSN se týkal pouze změny, která nevyžaduje, aby byla provedena v nařízení (ES) č. 881/2002.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. dubna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1.

Identifikační údaje u následujícího záznamu v oddíle „Fyzické osoby“ se mění takto:

„Sayf-Al Adl (také znám jako a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan. Datum narození: 11.4.1963. Místo narození: Monufia Governorate, Egypt. Státní příslušnost: egyptská; b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Datum narození: i) 11.4.1960, ii) 11.4.1963. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská; c) Ibrahim al-Madani; d) Saif Al-'Adil; e) Seif al Adel). Datum narození: 11.4.1963. Místo narození: Monufia Governate, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 25.1.2001.“

se nahrazuje tímto:

„Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (také znám jako a) Sayf-Al Adl. Datum narození: 11.4.1963. Místo narození: Monufia Governate, Egypt. Státní příslušnost: egyptská; b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Datum narození: i) 11.4.1960, ii) 11.4.1963. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská; c) Ibrahim al-Madani; d) Saif Al-'Adil; e) Seif al Adel). Datum narození: i) 11.4.1963, ii) 11.4.1960. Místo narození: Monufia Governorate, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: odpovědný za bezpečnost Usámy bin Ládina (zemřel). Vlasy: tmavé. Oči: tmavé. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 25.1.2001.“

2.

Identifikační údaje u následujícího záznamu v oddíle „Fyzické osoby“ se mění takto:

„Yassin Syawal (jinak zvaný a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Datum narození: přibližně rok 1972. Státní příslušnost: indonéská. Další informace: V prosinci 2003 na svobodě.“

se nahrazuje tímto:

„Yassin Syawal (jinak zvaný a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Datum narození: 3.9.1962. Místo narození: Makassar, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Další informace: Od prosince 2003 na svobodě. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 9.9.2003“

3.

Identifikační údaje u následujícího záznamu v oddíle „Fyzické osoby“ se mění takto:

„Amor Mohamed Ghedeir (také znám jako a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Datum narození: přibližně rok 1958. Místo narození: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincie) Illizi, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská Další informace: a) matka se jmenuje Benarouba Bachira; b) otec se jmenuje Mabrouk. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.7.2008.“

se nahrazuje tímto:

„Amor Mohamed Ghedeir (také znám jako a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou narozen 12.12.1965 v Touggourt, Wilaya (provincie) Ouargla, Alžírsko (jak dříve uváděn)). Datum narození: přibližně rok 1958. Místo narození: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincie) Illizi, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská Další informace: a) matka se jmenuje Benarouba Bachira; b) otec se jmenuje Mabrouk. Další informace: Údajně zemřel dne 24. února 2013. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 3.7.2008.“

4.

Identifikační údaje u následujícího záznamu v oddíle „Fyzické osoby“ se mění takto:

„Mohamed Lahbous (také znám jako a) Mohamed Ennouini, b) Hassan, c) Hocine). Datum narození: 1978. Místo narození: Mali. Státní příslušnost: malijská. Adresa: Mali. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.10.2013.“

se nahrazuje tímto:

„Mohamed Lahbous (také znám jako a) Mohamed Ennouini, b) Hassan, c) Hocine). Datum narození: 1978. Místo narození: Mali. Státní příslušnost: malijská. Adresa: Mali. Další informace: Člen Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Údajně zemřel dne 14. února 2018. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 24.10.2013.“

5.

Identifikační údaje u následujícího záznamu v oddíle „Fyzické osoby“ se mění takto:

„Nusret Imamovic (také znám jako Nusret Sulejman Imamovic). Datum narození: a) 26.9.1971, b) 26.9.1977. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Cestovní pas č. a) 349054 (číslo pasu Bosny a Hercegoviny), b) 3490054 (číslo pasu Bosny a Hercegoviny). Adresa: Syrská arabská republika (místo pobytu v září 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“

se nahrazuje tímto:

„Nusret Imamovic (také znám jako Nusret Sulejman Imamovic). Datum narození: a) 26.9.1971, b) 26.9.1977. Místo narození: Miljanovci, obec Kalesija, Bosna. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Cestovní pas č. a) 349054 (číslo pasu Bosny a Hercegoviny), b) 3490054 (číslo pasu Bosny a Hercegoviny). Adresa: Syrská arabská republika (místo pobytu od září 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29.2.2016.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU