(EU) 2019/353Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/353 ze dne 4. března 2019, kterým se po dvousté devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 64, 5.3.2019, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. března 2019 Nabývá účinnosti: 6. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/353

ze dne 4. března 2019,

kterým se po dvousté devadesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 28. února 2019 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení jedné položky na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddílu „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:

„Hamza Usama Muhammad bin Laden. Datum narození: 9.5.1989. Místo narození: Džidda, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Další informace: a) syn Usámy bin Ládena (zemřel); b) oznámen Aimanem Muhammedem Rabim al-Zawahirim jako oficiální člen Al-Káidy. Vyzýval stoupence al-Káidy k páchání teroristických útoků. Je považován za nejpravděpodobnějšího nástupce al-Zawahiriho. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 28.2.2019.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU