(EU) 2019/350Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/350 ze dne 4. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Publikováno: Úř. věst. L 63I, 4.3.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. března 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. března 2019 Nabývá účinnosti: 4. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/350

ze dne 4. března 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011( (1)), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii a s ohledem na nedávná jmenování ministrů a změny guvernérů by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 mělo být doplněno sedm osob. Měly by být rovněž aktualizovány údaje týkající se osmi osob uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012.

(3)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2019.

Za Radu

předseda

A. ANTON


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

I.   

Na seznam uvedený v oddíle A (Osoby) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„275.

Generálmajor Mohammad Khaled al-Rahmoun

narozen: 1957 místo narození: Idlib

pohlaví: muž

Ministr vnitra.

Jmenován v listopadu 2018.

4.3.2019

276.

Mohammad Rami Radwan Martini

narozen: 1970 místo narození: Aleppo

pohlaví: muž

Ministr cestovního ruchu.

Jmenován v listopadu 2018.

4.3.2019

277.

Imad Muwaffaq al-Azab

narozen: 1970 místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku

pohlaví: muž

Ministr školství.

Jmenován v listopadu 2018.

4.3.2019

278.

Bassam Bashir Ibrahim

narozen: 1960 místo narození: Hamá

pohlaví: muž

Ministr vysokoškolského vzdělávání.

Jmenován v listopadu 2018.

4.3.2019

279.

Suhail Mohammad Abdullatif

narozen: 1961 místo narození: Latákie

pohlaví: muž

Ministr veřejných prací a bydlení.

Jmenován v listopadu 2018.

4.3.2019

280.

Iyad Mohammad al-Khatib

narozen: 1974 místo narození: Damašek

pohlaví: muž

Ministr pro telekomunikace a technologie.

Jmenován v listopadu 2018.

4.3.2019

281.

Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba

narozen: 1962 místo narození: Aleppo

pohlaví: muž

Ministr průmyslu.

Jmenován v listopadu 2018.“

4.3.2019“

II.   

V oddíle A (Osoby) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se níže uvedené položky nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„74.

Mohammad Walid Ghazal

narozen: 1951 místo narození: Aleppo

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro bydlení a rozvoj měst. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

107.

Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar

narozen: 1956 místo narození: Aleppo

pohlaví: muž

Bývalý ministr vnitra. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

172.

Ali Hadar

pohlaví: muž

Vedoucí Agentury pro národní usmíření a bývalý státní ministr pro otázky národního usmíření. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

188.

Bishr Riyad Yazigi

narozen: 1972

pohlaví: muž

Bývalý ministr cestovního ruchu. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous (také znám jako Arnus)

narozen: 1953

pohlaví: muž

Ministr pro vodní zdroje. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

213.

Bishr al-Sabban (také znám jako Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér Damašku, kterého jmenoval Bašár Asád, s nímž je spojen. Podporuje režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, mimo jiné používá diskriminační praktiky vůči sunnitským komunitám na území hlavního města.

28.10.2016

217.

Atef Naddaf

narozen: 1956 místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku

pohlaví: muž

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.

Jmenován v listopadu 2018.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir

narozen:1962 místo narození: Tartús

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU