(EU) 2019/343Nařízení Komise (EU) 2019/343 ze dne 28. února 2019, kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin pro používání určitých druhových popisů (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 62, 1.3.2019, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. března 2019 Nabývá účinnosti: 21. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/343

ze dne 28. února 2019,

kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin pro používání určitých druhových popisů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 1 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 se jakékoliv tvrzení při označování potravin, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím, považuje za zdravotní tvrzení, a tudíž musí splňovat uvedené nařízení.

(2)

Ustanovení čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 stanovuje možnou odchylku od pravidel uplatňovaných podle čl. 1 odst. 3 nařízení pro druhové popisy (názvy), které se již tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin či nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví.

(3)

Žádosti týkající se používání určitého výrazu jako druhového popisu mohou provozovatelé potravinářských podniků zasílat příslušnému vnitrostátnímu orgánu přijímajícího členského státu.

(4)

Podle nařízení Komise (EU) č. 907/2013 (2), kterým se stanoví pravidla pro žádosti týkající se používání druhových popisů (názvů), by platná žádost měla být postoupena Komisi a všem členským státům a členské státy dotčené žádostí předloží Komisi své stanovisko k žádosti.

(5)

Po obdržení platné žádosti a stanovisek dotčených členských států může Komise zahájit postup schvalování druhového popisu podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006.

(6)

Dne 13. dubna 2015 předložil rakouský příslušný orgán Komisi žádost rakouského Sdružení potravinářského průmyslu, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazů „Hustenbonbon“ a „Hustenstopper“ a jejich používání jako druhových popisů v Rakousku.

(7)

Dne 13. dubna 2015 předložil příslušný rakouský orgán Komisi žádost společnosti Drapal GmbH, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „Hustenzuckerl“ a jeho používání jako druhového popisu v Rakousku.

(8)

Dne 19. května 2015 předložil příslušný německý orgán Komisi žádost Asociace německého cukrářského průmyslu, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „Brust-Caramellen“ a jeho používání jako druhového popisu v Německu a Rakousku.

(9)

Dne 29. května 2015 předložil příslušný německý orgán Komisi žádost společnosti SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH a Sdružení německého cukrářského průmyslu, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „Hustenmischung“ a jeho používání jako druhového popisu v Německu.

(10)

Dne 8. června 2015 předložil příslušný německý orgán Komisi žádost společnosti SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „Hustenperle“ a jeho používání jako druhového popisu v Německu.

(11)

Dne 18. června 2015 předložil příslušný německý orgán Komisi dvě žádosti společnosti SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH a Sdružení německého cukrářského průmyslu, podané podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazů „Halsbonbon“ a „keelpastille“ a jejich používání jako druhových popisů v Německu („Halsbonbon“) a v Nizozemsku („keelpastille“).

(12)

Dne 18. listopadu 2015 předložil německý příslušný orgán Komisi tři žádosti společností SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten, GmbH, Josef Mack GmbH & Co. KG a Sdružení německého cukrářského průmyslu, podané podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazů „Hustenbonbon“, „hoestbonbon“, „rebucados para a tosse“ a „cough drops“ a jejich používání jako druhových popisů v Německu a Rakousku („Hustenbonbon“), v Nizozemsku („hoestbonbon“), v Portugalsku („rebucados para a tosse“) a ve Spojeném království („cough drops“).

(13)

Rakouský a německý příslušný orgán postoupily žádosti všem ostatním členským státům. Příslušné orgány dotčených členských států předložily Komisi svá stanoviska k žádostem.

(14)

Výrazy „Hustenbonbon“, „Hustenstopper“, „Hustenzuckerl“, „Brust-Caramellen“, „Hustenmischung“, „Hustenperle“, „Halsbonbon“, „keelpastille“, „hoestbonbon“, „rebuçados para a tosse“ a „cough drops“ spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1924/2006, protože z nich může vyplývat, že existuje souvislost mezi potravinami, na nichž jsou tyto výrazy uvedeny, a zdravím.

(15)

Bylo však doloženo, že tyto výrazy se již tradičně používají v Německu a Rakousku („Hustenbonbon“, „Brust-Caramellen“), v Německu („Halsbonbon“, „Hustenmischung“ a „Hustenperle“), v Rakousku („Hustenstopper“ a „Hustenzuckerl“), v Nizozemsku („keelpastille“ a „hoestbonbon“), v Portugalsku („rebuçados para a tosse“) a ve Spojeném království („cough drops“) ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného nařízení jako druhové popisy popisující druh bonbonů na bázi cukru i varianty bez cukru a se sníženým obsahem kalorií na bázi sladidel (polyalkoholy a/nebo intenzivní sladidla), které obsahují výtažky z bylin, ovoce nebo jiných rostlinných látek (jako např. mentol), med nebo slad.

(16)

Výrazy „Hustenbonbon“, „Brust-Caramellen“, „Halsbonbon“, „Hustenmischung“, „Hustenperle“, „Hustenstopper“, „Hustenzuckerl“, „keelpastille“, „hoestbonbon“, „rebuçados para a tosse“ a „cough drops“ zejména nebyly v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Portugalsku a ve Spojeném království používány s cílem naznačovat nějaký účinek této skupiny potravin na lidské zdraví, ani nejsou průměrným spotřebitelem chápány tak, že má tato skupina potravin účinek na lidské zdraví.

(17)

Měla by být tudíž stanovena odchylka od nařízení (ES) č. 1924/2006 pro používání druhových popisů „Hustenbonbon“ a „Brust-Caramellen“ v Německu a Rakousku, „Halsbonbon“, „Hustenmischung“ a „Hustenperle“ v Německu, „Hustenstopper“ a „Hustenzuckerl“ v Rakousku, „keelpastille“ a „hoestbonbon“ v Nizozemsku, „rebuçados para a tosse“ v Portugalsku a „cough drops“ ve Spojeném království při použití v příslušném členském státě na bonbonech na bázi cukru i variantách bez cukru a se sníženým obsahem kalorií na bázi sladidel (polyalkoholy a/nebo intenzivní sladidla), které obsahují výtažky z bylin, ovoce nebo jiných rostlinných látek, med nebo slad.

(18)

Dne 12. ledna 2017 předložil finský příslušný orgán Komisi žádost finského Sdružení potravinářského průmyslu, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „kurkkupastilli/halspastill“ a jeho používání jako druhového popisu ve Finsku.

(19)

Příslušný finský orgán postoupil žádost všem ostatním členským státům; Komisi rovněž předložil své stanovisko k žádosti.

(20)

Výraz „kurkkupastilli/halspastill“ spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1924/2006, protože z něj může vyplývat, že existuje vztah mezi potravinami, na nichž je tento výraz uveden, a zdravím. Bylo však doloženo, že tento výraz se již tradičně používá ve Finsku ve smyslu čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení jako druhový popis popisující druh bonbonů na bázi cukru i varianty bez cukru a se sníženým obsahem kalorií na bázi sladidel (polyalkoholy a/nebo intenzivní sladidla).

(21)

Výraz „kurkkupastilli/halspastill“ zejména nebyl ve Finsku používán s cílem naznačovat nějaký účinek této skupiny potravin na lidské zdraví, ani není průměrným spotřebitelem chápán tak, že má tato skupina potravin účinek na lidské zdraví.

(22)

Pro používání druhového popisu „kurkkupastilli/halspastill“ při použití ve Finsku na tvrdých bonbonech na bázi cukru i varianty bez cukru a se sníženým obsahem kalorií na bázi sladidel (polyalkoholy a/nebo intenzivní sladidla) by tudíž měla být stanovena odchylka od nařízení (ES) č. 1924/2006.

(23)

Dne 13. dubna 2015 předložil příslušný rakouský orgán Komisi žádost společnosti Drapal GmbH, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „Hustensirup“ a jeho používání jako druhového popisu v Rakousku.

(24)

Příslušný rakouský orgán postoupil žádost všem ostatním členským státům; Komisi rovněž předložil své stanovisko k žádosti.

(25)

Výraz „Hustensirup“ spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1924/2006, protože z něj může vyplývat, že existuje vztah mezi potravinami, na nichž je tento výraz uveden, a zdravím. Bylo však doloženo, že tento výraz se již tradičně používá v Rakousku ve smyslu čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení jako druhový popis popisující skupinu cukrovinek vyrobených z roztoků cukrů, škrobového sirupu, invertního cukru a/nebo medu s přidanými bylinnými přísadami, přičemž výraz „Hustensirup“ se vztahuje ke skupině výrobků ve formě sirupu.

(26)

Výraz „Hustensirup“ zejména nebyl v Rakousku používán s cílem naznačovat nějaký účinek této skupiny potravin na lidské zdraví, ani není průměrným spotřebitelem chápán tak, že má tato skupina potravin účinek na lidské zdraví.

(27)

Pro používání druhového popisu „Hustensirup“ při použití v Rakousku na cukrovinkách vyrobených z roztoků cukrů, škrobového sirupu, invertního cukru a/nebo medu s přidanými bylinnými přísadami ve formě sirupu by tudíž měla být stanovena odchylka od nařízení (ES) č. 1924/2006.

(28)

Definice cukrů určených k lidské spotřebě jsou stanoveny v bodě A přílohy směrnice Rady 2001/111/ES (3). Kvůli zajištění právní jistoty by se tyto definice měly použít také pro účely tohoto nařízení.

(29)

Dne 2. dubna 2015 předložil příslušný orgán Spojeného království Komisi žádost britského Sdružení nealkoholických nápojů, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „tonic“ (v angličtině) použitého jako součást popisného názvu nápoje ve formě „tonic water“, „Indian tonic water“ nebo „quinine tonic water“ a nahrazeného v těchto popisných názvech výrazem „tonique“ (ve francouzštině), „tónico“ nebo „tonica“ (v italštině, španělštině a portugalštině), „????????“ nebo „tonotiko“ (v řečtině), „tonik“ (v chorvatštině, češtině, maďarštině, polštině, slovenštině a slovinštině), „?????“ (v bulharštině) a jeho používání jako druhového popisu ve všech členských státech s výjimkou Rumunska.

(30)

Dne 30. září 2015 předložil příslušný rumunský orgán Komisi žádost rumunského Sdružení nealkoholických nápojů, podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „tonic“ (v angličtině) použitého jako součást popisného názvu nápoje ve formě „tonic water“, „Indian tonic water“ nebo „quinine tonic water“ a nahrazeného v těchto popisných názvech výrazem „tónico“, „tonică“ nebo „tonica“ (v rumunštině) a jeho používání jako druhového popisu v Rumunsku.

(31)

Příslušný orgán Spojeného království a příslušný rumunský orgán postoupily žádosti všem ostatním členským státům; členské státy předložily Komisi svá stanoviska k těmto žádostem.

(32)

Řecký příslušný orgán se domnívá, že výrazy „????????“ a „tonotiko“ („????????“ v přepisu do latinky) jsou považovány za zdravotní tvrzení ve smyslu nařízení (ES) č. 1924/2006. Příslušný řecký orgán se dále domnívá, že pro nealkoholické nápoje obsahující chinin se výraz „tonic“ použitý jako součást vžitého názvu potravin v Řecku tradičně široce používá.

(33)

Příslušný německý orgán a příslušný rakouský orgán mají za to, že výraz „tonic“ použitý jako součást výrazu „tonic water“, „Indian tonic water“ nebo „quinine tonic water“ je součástí vžitého názvu nápoje a jako takový nespadá do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1924/2006.

(34)

Příslušný francouzský orgán má za to, že výraz „tonique“ se nepoužívá k popisu nealkoholického syceného nápoje obsahujícího hořkou látku chinin.

(35)

Některé příslušné orgány se domnívají, že při nahrazení výrazu „tonic“ (v angličtině) výrazem „tonik“ v chorvatštině, maďarštině, polštině a slovinštině není tento výraz v těchto příslušných členských státech považován za zdravotní tvrzení ve smyslu nařízení (ES) č. 1924/2006; podle jejich názoru tudíž tyto výrazy nespadají do oblasti působnosti nařízení.

(36)

Výraz „tonic“ a jeho ekvivalenty v jiných jazycích, jmenovitě pak „tonik“, „tónico“, „tónica“ a „tonică“, jsou-li použity jako součást popisného názvu nápoje, spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1924/2006, protože z nich může vyplývat, že existuje vztah mezi potravinami, na nichž je tento výraz uveden, a zdravím. Bylo však doloženo, že tyto výrazy se již tradičně používají ve smyslu čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení jako druhové popisy popisující skupinu nápojů, konkrétně pak nealkoholický sycený nápoj obsahující hořkou látku chinin ve formě aromat FL 14.011, FL 14.152 nebo 14.155 podle unijního seznamu aromat uvedeného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (4) o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

(37)

Výraz „tonic“ a jeho ekvivalenty v jiných jazycích, jmenovitě pak „tonik“, „tónico“, „tónica“ a „tonică“, jsou-li použity jako součást popisného názvu nápoje, zejména nebyly používány s cílem naznačovat nějaký účinek této skupiny nápojů na lidské zdraví, ani nejsou průměrným spotřebitelem chápány tak, že má tato skupina nápojů účinek na lidské zdraví.

(38)

Pro používání druhového popisu „tonic“ (v angličtině) při použití jako součást popisného názvu nealkoholického syceného nápoje obsahujícího hořkou látku chinin ve formě aromat FL 14.011, FL 14.152 nebo 14.155 podle unijního seznamu aromat uvedeného v nařízení (ES) č. 1334/2008 by tudíž měla být stanovena odchylka od nařízení (ES) č. 1924/2006. Výraz „tonic“ (v angličtině) může být v popisném názvu nahrazen výrazem „?????“ (v bulharštině), „tonik“ (v češtině a ve slovenštině), „tónica“ (ve španělštině a portugalštině), „tonica“ (v italštině) nebo „tonică“ (v rumunštině).

(39)

Dne 23. dubna 2015 předložil italský příslušný orgán Komisi žádost společnosti Monviso S.P.A., podanou podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006, týkající se výrazu „biscotto salute“ a jeho používání jako druhového popisu v Itálii a na Maltě.

(40)

Italský příslušný orgán postoupil žádost všem ostatním členským státům; dotčené členské státy předložily Komisi svá stanoviska k žádosti.

(41)

Výraz „biscotto salute“ spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1924/2006, protože z něj může vyplývat, že existuje vztah mezi potravinami, na nichž je tento výraz uveden, a zdravím. Bylo však doloženo, že tento výraz se již tradičně používá v Itálii ve smyslu čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení jako druhový popis popisující skupinu pekařských výrobků sucharového typu.

(42)

Výraz „biscotto salute“ zejména nebyl v Itálii používán s cílem naznačovat nějaký účinek této skupiny potravin na lidské zdraví, ani není průměrným spotřebitelem chápán tak, že má tato skupina potravin účinek na lidské zdraví.

(43)

Malta uvedla, že výraz „biscotto salute“ není na maltském trhu používán k popisu pekařských výrobků sucharového typu.

(44)

Pro používání druhového popisu „biscotto salute“ při použití v Itálii na pekařské výrobky sucharového typu by tudíž měla být stanovena odchylka od nařízení (ES) č. 1924/2006.

(45)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Druhové popisy uvedené v příloze tohoto nařízení jsou vyňaty z působnosti čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice cukrů určených k lidské spotřebě stanovené v bodě A přílohy směrnice Rady 2001/111/ES.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 907/2016 ze dne 20. září 2013, kterým se stanoví pravidla pro žádosti týkající se používání druhových popisů (názvů) (Úř. věst. L 251, 21.9.2013, s. 7).

(3)  Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (EU) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34).


PŘÍLOHA

Skupina potravin

Druhový popis

Členské státy, kde odchylka platí

Tvrdé a měkké bonbony na bázi cukru i varianty bez cukru a se sníženým obsahem kalorií na bázi sladidel (polyalkoholy a/nebo intenzivní sladidla), které obsahují výtažky z bylin, ovoce nebo jiných rostlinných látek, med nebo slad

Brust-Caramellen Hustenbonbon

Německo, Rakousko

Halsbonbon,

Hustenmischung,

Hustenperle

Německo

Hustenstopper,

Hustenzuckerl

Rakousko

Cough drops

Spojené království

Hoestbonbon,

Keelpastille

Nizozemsko

Rebuçados para a tosse

Portugalsko

Tvrdé bonbony na bázi cukru i varianty bez cukru a se sníženým obsahem kalorií na bázi sladidel (polyalkoholy a/nebo intenzivní sladidla)

Kurkkupastilli/Halspastill

Finsko

Cukrovinky vyrobené z roztoků cukrů, škrobového sirupu, invertního cukru a/nebo medu s přidanými bylinnými přísadami ve formě sirupu

Hustensirup

Rakousko

Nealkoholický sycený nápoj obsahující hořkou látku chinin ve formě aromat FL 14.011, FL 14.152 nebo 14.155 podle unijního seznamu aromat uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008

Následující výrazy použité jako součást popisného názvu nápoje:

 

„tonic“ (v angličtině), nahrazený výrazem „T????“ (v bulharštině),

 

„tonik“ (v češtině a ve slovenštině),

 

„tónica“ (ve španělštině a v portugalštině),

 

„tonica“ (v italštině),

 

„tonică“ (v rumunštině)

Všechny členské státy

Pekařské výrobky sucharového typu

Biscotto salute

Itálie


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU