(EU) 2019/162Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/162 ze dne 1. února 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Publikováno: Úř. věst. L 32, 4.2.2019, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2019 Nabývá účinnosti: 5. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/162

ze dne 1. února 2019,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se ke dni 22. května 2003 nacházely mimo území Iráku, podle uvedeného nařízení.

(2)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1210/2003 obsahuje seznam fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů spojených s režimem bývalého prezidenta Saddáma Husajna, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a zákaz zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.

(3)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 29. ledna 2019 rozhodl, že ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, se odstraní osm položek.

(4)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha IV nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA I

V příloze III nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:

„45.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adresa: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.“

„50.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Adresa: P.O. Box 10028, Karrada, No. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.“

„93.

NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adresa: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq.“

„121.

STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adresa: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.“

„149.

STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.“

„175.

STATE ORGANISATION FOR BUILDINGS (alias a) STATE ORGANISATION OF BUILDING, b) DESIGN AND STUDIES SECTION, c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION, d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION, e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION). Adresy: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; d) Maysan, Iraq.“

„189.

STATE ORGANISATION FOR TOURISM. Adresy: a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.“

PŘÍLOHA II

V příloze IV nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 se zrušuje tato položka:

„94.

AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adresa: Irák.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU