2005/19/ES, Euratom2005/19/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o jmenování rakouského člena Hospodářského a sociálního výboru

Publikováno: Úř. věst. L 11, 14.1.2005, s. 29-29 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 20. září 2006

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o jmenování rakouského člena Hospodářského a sociálního výboru

(2005/19/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/758/ES, Euratom ze dne 17. září 2002 o jmenování členů Hospodářského a sociálního výboru na dobu od 21. září 2002 do 20. září 2006 (1),

s ohledem na kandidaturu předloženou rakouskou vládou,

po obdržení stanoviska Komise Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Hans KLETZMAYR je jmenován členem Hospodářského a sociálního výboru jako nástupce Rudolfa STRASSERA na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2006.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Úř. věst. L 253, 21.9.2002, s. 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU