2004/522/ES2004/522/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004, kterým se mění směrnice 2001/32/ES, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (oznámeno pod číslem K(2004) 1582)

Publikováno: Úř. věst. L 228, 29.6.2004, s. 18-20 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 22. července 2008

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU