276/2023 Sb.Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů

Částka: 129 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

222/2016 Sb.; 35/2021 Sb.;

Předpisem se ruší

99/1944 Sb.; 218/1948 Sb.; 221/1948 Sb.; 222/1948 Sb.; 225/1948 Sb.; 229/1948 Sb.; 233/1948 Sb.; 234/1948 Sb.; 239/1948 Sb.; 241/1948 Sb.; 251/1948 Sb.; 252/1948 Sb.; 257/1948 Sb.; 263/1948 Sb.; 266/1948 Sb.; 267/1948 Sb.; 268/1948 Sb.; 269/1948 Sb.; 271/1948 Sb.; 276/1948 Sb.; 277/1948 Sb.; 279/1948 Sb.; 281/1948 Sb.; 284/1948 Sb.; 285/1948 Sb.; 290/1948 Sb.; 291/1948 Sb.; 296/1948 Sb.; 298/1948 Sb.; 299/1948 Sb.; 305/1948 Sb.; 306/1948 Sb.; 307/1948 Sb.; 314/1948 Sb.; 316/1948 Sb.; 317/1948 Sb.; 318/1948 Sb.; 325/1948 Sb.; 3/1949 Sb.; 8/1949 Sb.; 10/1949 Sb.; 20/1949 Sb.; 21/1949 Sb.; 26/1949 Sb.; 33/1949 Sb.; 37/1949 Sb.; 38/1949 Sb.; 39/1949 Sb.; 46/1949 Sb.; 47/1949 Sb.; 54/1949 Sb.; 56/1949 Sb.; 61/1949 Sb.; 66/1949 Sb.; 68/1949 Sb.; 70/1949 Sb.; 77/1949 Sb.; 78/1949 Sb.; 83/1949 Sb.; 87/1949 Sb.; 91/1949 Sb.; 93/1949 Sb.; 102/1949 Sb.; 106/1949 Sb.; 107/1949 Sb.; 108/1949 Sb.; 110/1949 Sb.; 115/1949 Sb.; 116/1949 Sb.; 117/1949 Sb.; 118/1949 Sb.; 122/1949 Sb.; 132/1949 Sb.; 134/1949 Sb.; 135/1949 Sb.; 137/1949 Sb.; 138/1949 Sb.; 140/1949 Sb.; 141/1949 Sb.; 144/1949 Sb.; 150/1949 Sb.; 155/1949 Sb.; 157/1949 Sb.; 159/1949 Sb.; 164/1949 Sb.; 165/1949 Sb.; 168/1949 Sb.; 172/1949 Sb.; 180/1949 Sb.; 181/1949 Sb.; 191/1949 Sb.; 192/1949 Sb.; 198/1949 Sb.; 203/1949 Sb.; 214/1949 Sb.; 216/1949 Sb.; 226/1949 Sb.; 227/1949 Sb.; 230/1949 Sb.; 231/1949 Sb.; 236/1949 Sb.; 238/1949 Sb.; 239/1949 Sb.; 242/1949 Sb.; 245/1949 Sb.; 249/1949 Sb.; 253/1949 Sb.; 255/1949 Sb.; 256/1949 Sb.; 259/1949 Sb.; 262/1949 Sb.; 264/1949 Sb.; 274/1949 Sb.; 275/1949 Sb.; 276/1949 Sb.; 282/1949 Sb.; 285/1949 Sb.; 1/1950 Sb.; 6/1950 Sb.; 7/1950 Sb.; 8/1950 Sb.; 9/1950 Sb.; 10/1950 Sb.; 17/1950 Sb.; 18/1950 Sb.; 19/1950 Sb.; 20/1950 Sb.; 22/1950 Sb.; 23/1950 Sb.; 26/1950 Sb.; 28/1950 Sb.; 32/1950 Sb.; 33/1950 Sb.; 35/1950 Sb.; 48/1950 Sb.; 49/1950 Sb.; 52/1950 Sb.; 53/1950 Sb.; 54/1950 Sb.; 64/1950 Sb.; 74/1950 Sb.; 78/1950 Sb.; 82/1950 Sb.; 83/1950 Sb.; 92/1950 Sb.; 95/1950 Sb.; 98/1950 Sb.; 104/1950 Sb.; 123/1950 Sb.; 126/1950 Sb.; 127/1950 Sb.; 129/1950 Sb.; 131/1950 Sb.; 133/1950 Sb.; 136/1950 Sb.; 140/1950 Sb.; 143/1950 Sb.; 144/1950 Sb.; 153/1950 Sb.; 154/1950 Sb.; 155/1950 Sb.; 158/1950 Sb.; 159/1950 Sb.; 163/1950 Sb.; 164/1950 Sb.; 166/1950 Sb.; 168/1950 Sb.; 169/1950 Sb.; 182/1950 Sb.; 186/1950 Sb.; 196/1950 Sb.; 197/1950 Sb.; 198/1950 Sb.; 203/1950 Sb.; 204/1950 Sb.; 206/1950 Sb.; 207/1950 Sb.; 4/1951 Sb.; 6/1951 Sb.; 9/1951 Sb.; 18/1951 Sb.; 20/1951 Sb.; 22/1951 Sb.; 26/1951 Sb.; 29/1951 Sb.; 32/1951 Sb.; 33/1951 Sb.; 38/1951 Sb.; 39/1951 Sb.; 42/1951 Sb.; 44/1951 Sb.; 48/1951 Sb.; 53/1951 Sb.; 61/1951 Sb.; 68/1951 Sb.; 72/1951 Sb.; 75/1951 Sb.; 76/1951 Sb.; 79/1951 Sb.; 84/1951 Sb.; 86/1951 Sb.; 90/1951 Sb.; 94/1951 Sb.; 96/1951 Sb.; 98/1951 Sb.; 101/1951 Sb.; 104/1951 Sb.; 106/1951 Sb.; 122/1951 Sb.; 127/1951 Sb.; 3/1952 Sb.; 7/1952 Sb.; 11/1952 Sb.; 12/1952 Sb.; 17/1952 Sb.; 19/1952 Sb.; 24/1952 Sb.; 25/1952 Sb.; 26/1952 Sb.; 29/1952 Sb.; 32/1952 Sb.; 35/1952 Sb.; 45/1952 Sb.; 49/1952 Sb.; 58/1952 Sb.; 63/1952 Sb.; 94/1952 Sb.; 105/1952 Sb.; 110/1952 Sb.; 1/1953 Sb.; 2/1953 Sb.; 4/1953 Sb.; 5/1953 Sb.; 6/1953 Sb.; 7/1953 Sb.; 16/1953 Sb.; 18/1953 Sb.; 19/1953 Sb.; 26/1953 Sb.; 38/1953 Sb.; 42/1953 Sb.; 46/1953 Sb.; 57/1953 Sb.; 59/1953 Sb.; 70/1953 Sb.; 76/1953 Sb.; 77/1953 Sb.; 78/1953 Sb.; 82/1953 Sb.; 86/1953 Sb.; 101/1953 Sb.; 2/1954 Sb.; 3/1954 Sb.; 9/1954 Sb.; 15/1954 Sb.; 16/1954 Sb.; 17/1954 Sb.; 36/1954 Sb.; 39/1954 Sb.; 40/1954 Sb.; 44/1954 Sb.; 49/1954 Sb.; 54/1954 Sb.; 56/1954 Sb.; 63/1954 Sb.; 64/1954 Sb.; 3/1955 Sb.; 9/1955 Sb.; 10/1955 Sb.; 12/1955 Sb.; 13/1955 Sb.; 19/1955 Sb.; 25/1955 Sb.; 29/1955 Sb.; 30/1955 Sb.; 36/1955 Sb.; 42/1955 Sb.; 48/1955 Sb.; 49/1955 Sb.; 62/1955 Sb.; 1/1956 Sb.; 6/1956 Sb.; 11/1956 Sb.; 12/1956 Sb.; 24/1956 Sb.; 28/1956 Sb.; 31/1956 Sb.; 32/1956 Sb.; 34/1956 Sb.; 35/1956 Sb.; 49/1956 Sb.; 60/1956 Sb.; 62/1956 Sb.; 1/1957 Sb.; 3/1957 Sb.; 8/1957 Sb.; 9/1957 Sb.; 12/1957 Sb.; 13/1957 Sb.; 16/1957 Sb.; 19/1957 Sb.; 20/1957 Sb.; 22/1957 Sb.; 23/1957 Sb.; 25/1957 Sb.; 27/1957 Sb.; 32/1957 Sb.; 50/1957 Sb.; 54/1957 Sb.; 63/1957 Sb.; 69/1957 Sb.; 77/1957 Sb.; 9/1958 Sb.; 10/1958 Sb.; 12/1958 Sb.; 13/1958 Sb.; 14/1958 Sb.; 17/1958 Sb.; 20/1958 Sb.; 31/1958 Sb.; 32/1958 Sb.; 34/1958 Sb.; 35/1958 Sb.; 45/1958 Sb.; 57/1958 Sb.; 60/1958 Sb.; 63/1958 Sb.; 82/1958 Sb.; 83/1958 Sb.; 86/1958 Sb.; 88/1958 Sb.; 9/1959 Sb.; 21/1959 Sb.; 35/1959 Sb.; 69/1959 Sb.; 70/1959 Sb.; 79/1959 Sb.; 5/1960 Sb.; 6/1960 Sb.; 9/1960 Sb.; 10/1960 Sb.; 13/1960 Sb.; 51/1960 Sb.; 52/1960 Sb.; 57/1960 Sb.; 58/1960 Sb.; 69/1960 Sb.; 75/1960 Sb.; 76/1960 Sb.; 80/1960 Sb.; 81/1960 Sb.; 85/1960 Sb.; 90/1960 Sb.; 95/1960 Sb.; 101/1960 Sb.; 102/1960 Sb.; 104/1960 Sb.; 105/1960 Sb.; 110/1960 Sb.; 147/1960 Sb.; 148/1960 Sb.; 159/1960 Sb.; 161/1960 Sb.; 162/1960 Sb.; 173/1960 Sb.; 179/1960 Sb.; 181/1960 Sb.; 190/1960 Sb.; 193/1960 Sb.; 194/1960 Sb.; 4/1961 Sb.; 5/1961 Sb.; 6/1961 Sb.; 9/1961 Sb.; 30/1961 Sb.; 32/1961 Sb.; 46/1961 Sb.; 49/1961 Sb.; 53/1961 Sb.; 54/1961 Sb.; 55/1961 Sb.; 64/1961 Sb.; 67/1961 Sb.; 77/1961 Sb.; 87/1961 Sb.; 92/1961 Sb.; 122/1961 Sb.; 134/1961 Sb.; 139/1961 Sb.; 2/1962 Sb.; 9/1962 Sb.; 15/1962 Sb.; 18/1962 Sb.; 19/1962 Sb.; 40/1962 Sb.; 42/1962 Sb.; 47/1962 Sb.; 74/1962 Sb.; 75/1962 Sb.; 80/1962 Sb.; 87/1962 Sb.; 95/1962 Sb.; 96/1962 Sb.; 122/1962 Sb.; 130/1962 Sb.; 1/1963 Sb.; 11/1963 Sb.; 17/1963 Sb.; 39/1963 Sb.; 71/1963 Sb.; 75/1963 Sb.; 82/1963 Sb.; 96/1963 Sb.; 5/1964 Sb.; 14/1964 Sb.; 15/1964 Sb.; 16/1964 Sb.; 19/1964 Sb.; 21/1964 Sb.; 55/1964 Sb.; 74/1964 Sb.; 90/1964 Sb.; 116/1964 Sb.; 155/1964 Sb.; 164/1964 Sb.; 165/1964 Sb.; 172/1964 Sb.; 179/1964 Sb.; 184/1964 Sb.; 202/1964 Sb.; 17/1965 Sb.; 21/1965 Sb.; 44/1965 Sb.; 83/1965 Sb.; 84/1965 Sb.; 86/1965 Sb.; 87/1965 Sb.; 88/1965 Sb.; 97/1965 Sb.; 98/1965 Sb.; 100/1965 Sb.; 122/1965 Sb.; 137/1965 Sb.; 147/1965 Sb.; 152/1965 Sb.; 153/1965 Sb.; 154/1965 Sb.; 155/1965 Sb.; 1/1966 Sb.; 13/1966 Sb.; 36/1966 Sb.; 38/1966 Sb.; 59/1966 Sb.; 75/1966 Sb.; 77/1966 Sb.; 83/1966 Sb.; 88/1966 Sb.; 99/1966 Sb.; 109/1966 Sb.; 1/1967 Sb.; 2/1967 Sb.; 13/1967 Sb.; 28/1967 Sb.; 31/1967 Sb.; 39/1967 Sb.; 40/1967 Sb.; 50/1967 Sb.; 52/1967 Sb.; 53/1967 Sb.; 74/1967 Sb.; 76/1967 Sb.; 79/1967 Sb.; 80/1967 Sb.; 93/1967 Sb.; 99/1967 Sb.; 119/1967 Sb.; 120/1967 Sb.; 123/1967 Sb.; 125/1967 Sb.; 126/1967 Sb.; 127/1967 Sb.; 128/1967 Sb.; 129/1967 Sb.; 133/1967 Sb.; 134/1967 Sb.; 8/1968 Sb.; 23/1968 Sb.; 41/1968 Sb.; 48/1968 Sb.; 49/1968 Sb.; 51/1968 Sb.; 64/1968 Sb.; 65/1968 Sb.; 66/1968 Sb.; 68/1968 Sb.; 69/1968 Sb.; 77/1968 Sb.; 100/1968 Sb.; 101/1968 Sb.; 105/1968 Sb.; 110/1968 Sb.; 116/1968 Sb.; 129/1968 Sb.; 130/1968 Sb.; 138/1968 Sb.; 141/1968 Sb.; 142/1968 Sb.; 150/1968 Sb.; 151/1968 Sb.; 152/1968 Sb.; 155/1968 Sb.; 158/1968 Sb.; 161/1968 Sb.; 170/1968 Sb.; 188/1968 Sb.; 193/1968 Sb.; 194/1968 Sb.; 195/1968 Sb.; 196/1968 Sb.; 197/1968 Sb.; 198/1968 Sb.; 202/1968 Sb.; 10/1969 Sb.; 22/1969 Sb.; 23/1969 Sb.; 24/1969 Sb.; 43/1969 Sb.; 50/1969 Sb.; 51/1969 Sb.; 59/1969 Sb.; 65/1969 Sb.; 68/1969 Sb.; 75/1969 Sb.; 76/1969 Sb.; 78/1969 Sb.; 83/1969 Sb.; 98/1969 Sb.; 106/1969 Sb.; 108/1969 Sb.; 112/1969 Sb.; 113/1969 Sb.; 117/1969 Sb.; 127/1969 Sb.; 138/1969 Sb.; 139/1969 Sb.; 144/1969 Sb.; 160/1969 Sb.; 161/1969 Sb.; 164/1969 Sb.; 172/1969 Sb.; 175/1969 Sb.; 176/1969 Sb.; 5/1970 Sb.; 15/1970 Sb.; 24/1970 Sb.; 34/1970 Sb.; 38/1970 Sb.; 46/1970 Sb.; 52/1970 Sb.; 55/1970 Sb.; 56/1970 Sb.; 62/1970 Sb.; 85/1970 Sb.; 102/1970 Sb.; 105/1970 Sb.; 106/1970 Sb.; 108/1970 Sb.; 122/1970 Sb.; 127/1970 Sb.; 135/1970 Sb.; 146/1970 Sb.; 147/1970 Sb.; 148/1970 Sb.; 149/1970 Sb.; 4/1971 Sb.; 8/1971 Sb.; 18/1971 Sb.; 45/1971 Sb.; 52/1971 Sb.; 59/1971 Sb.; 69/1971 Sb.; 89/1971 Sb.; 100/1971 Sb.; 101/1971 Sb.; 104/1971 Sb.; 106/1971 Sb.; 115/1971 Sb.; 134/1971 Sb.; 144/1971 Sb.; 145/1971 Sb.; 146/1971 Sb.; 147/1971 Sb.; 22/1972 Sb.; 56/1972 Sb.; 69/1972 Sb.; 76/1972 Sb.; 81/1972 Sb.; 89/1972 Sb.; 98/1972 Sb.; 108/1972 Sb.; 4/1973 Sb.; 8/1973 Sb.; 14/1973 Sb.; 26/1973 Sb.; 74/1973 Sb.; 102/1973 Sb.; 106/1973 Sb.; 112/1973 Sb.; 156/1973 Sb.; 158/1973 Sb.; 165/1973 Sb.; 168/1973 Sb.; 26/1974 Sb.; 27/1974 Sb.; 28/1974 Sb.; 29/1974 Sb.; 35/1974 Sb.; 47/1974 Sb.; 48/1974 Sb.; 77/1974 Sb.; 81/1974 Sb.; 83/1974 Sb.; 86/1974 Sb.; 107/1974 Sb.; 121/1974 Sb.; 125/1974 Sb.; 126/1974 Sb.; 128/1974 Sb.; 129/1974 Sb.; 1/1975 Sb.; 3/1975 Sb.; 9/1975 Sb.; 21/1975 Sb.; 43/1975 Sb.; 108/1975 Sb.; 126/1975 Sb.; 140/1975 Sb.; 141/1975 Sb.; 142/1975 Sb.; 144/1975 Sb.; 145/1975 Sb.; 146/1975 Sb.; 150/1975 Sb.; 10/1976 Sb.; 53/1976 Sb.; 67/1976 Sb.; 69/1976 Sb.; 70/1976 Sb.; 118/1976 Sb.; 147/1976 Sb.; 149/1976 Sb.; 150/1976 Sb.; 154/1976 Sb.; 163/1976 Sb.; 32/1977 Sb.; 46/1977 Sb.; 62/1977 Sb.; 71/1977 Sb.; 88/1977 Sb.; 89/1977 Sb.; 5/1978 Sb.; 28/1978 Sb.; 29/1978 Sb.; 43/1978 Sb.; 48/1978 Sb.; 57/1978 Sb.; 58/1978 Sb.; 73/1978 Sb.; 103/1978 Sb.; 116/1978 Sb.; 143/1978 Sb.; 145/1978 Sb.; 146/1978 Sb.; 147/1978 Sb.; 1/1979 Sb.; 36/1979 Sb.; 84/1979 Sb.; 148/1979 Sb.; 151/1979 Sb.; 160/1979 Sb.; 31/1980 Sb.; 49/1980 Sb.; 75/1980 Sb.; 79/1980 Sb.; 91/1980 Sb.; 125/1980 Sb.; 147/1980 Sb.; 159/1980 Sb.; 177/1980 Sb.; 178/1980 Sb.; 179/1980 Sb.; 182/1980 Sb.; 183/1980 Sb.; 17/1981 Sb.; 102/1981 Sb.; 122/1981 Sb.; 123/1981 Sb.; 125/1981 Sb.; 126/1981 Sb.; 9/1982 Sb.; 47/1982 Sb.; 49/1982 Sb.; 62/1982 Sb.; 70/1982 Sb.; 137/1982 Sb.; 138/1982 Sb.; 160/1982 Sb.; 173/1982 Sb.; 182/1982 Sb.; 7/1983 Sb.; 18/1983 Sb.; 19/1983 Sb.; 87/1983 Sb.; 105/1983 Sb.; 120/1983 Sb.; 129/1983 Sb.; 146/1983 Sb.; 156/1983 Sb.; 4/1984 Sb.; 7/1984 Sb.; 86/1984 Sb.; 107/1984 Sb.; 112/1984 Sb.; 132/1984 Sb.; 136/1984 Sb.; 144/1984 Sb.; 145/1984 Sb.; 149/1984 Sb.; 7/1985 Sb.; 15/1985 Sb.; 21/1985 Sb.; 84/1985 Sb.; 94/1985 Sb.; 110/1985 Sb.; 114/1985 Sb.; 115/1985 Sb.; 129/1985 Sb.; 130/1985 Sb.; 6/1986 Sb.; 81/1986 Sb.; 82/1986 Sb.; 87/1986 Sb.; 88/1986 Sb.; 89/1986 Sb.; 44/1987 Sb.; 97/1987 Sb.; 99/1987 Sb.; 104/1987 Sb.; 107/1987 Sb.; 111/1987 Sb.; 14/1988 Sb.; 110/1988 Sb.; 115/1988 Sb.; 177/1988 Sb.; 194/1988 Sb.; 195/1988 Sb.; 197/1988 Sb.; 207/1988 Sb.; 214/1988 Sb.; 222/1988 Sb.; 227/1988 Sb.; 244/1988 Sb.; 10/1989 Sb.; 32/1989 Sb.; 63/1989 Sb.; 64/1989 Sb.; 70/1989 Sb.; 95/1989 Sb.; 120/1989 Sb.; 151/1989 Sb.; 164/1989 Sb.; 183/1989 Sb.; 184/1989 Sb.; 194/1989 Sb.; 202/1989 Sb.; 204/1989 Sb.; 1/1990 Sb.; 14/1990 Sb.; 42/1990 Sb.; 45/1990 Sb.; 47/1990 Sb.; 55/1990 Sb.; 58/1990 Sb.; 64/1990 Sb.; 65/1990 Sb.; 66/1990 Sb.; 82/1990 Sb.; 91/1990 Sb.; 101/1990 Sb.; 103/1990 Sb.; 115/1990 Sb.; 120/1990 Sb.; 136/1990 Sb.; 139/1990 Sb.; 140/1990 Sb.; 160/1990 Sb.; 166/1990 Sb.; 177/1990 Sb.; 181/1990 Sb.; 207/1990 Sb.; 208/1990 Sb.; 210/1990 Sb.; 224/1990 Sb.; 251/1990 Sb.; 254/1990 Sb.; 296/1990 Sb.; 297/1990 Sb.; 304/1990 Sb.; 308/1990 Sb.; 349/1990 Sb.; 358/1990 Sb.; 363/1990 Sb.; 384/1990 Sb.; 385/1990 Sb.; 392/1990 Sb.; 407/1990 Sb.; 410/1990 Sb.; 411/1990 Sb.; 412/1990 Sb.; 413/1990 Sb.; 434/1990 Sb.; 446/1990 Sb.; 457/1990 Sb.; 468/1990 Sb.; 481/1990 Sb.; 482/1990 Sb.; 499/1990 Sb.; 532/1990 Sb.; 540/1990 Sb.; 558/1990 Sb.; 561/1990 Sb.; 563/1990 Sb.; 567/1990 Sb.; 571/1990 Sb.; 572/1990 Sb.; 574/1990 Sb.; 577/1990 Sb.; 587/1990 Sb.; 594/1990 Sb.; 3/1991 Sb.; 26/1991 Sb.; 29/1991 Sb.; 56/1991 Sb.; 60/1991 Sb.; 81/1991 Sb.; 121/1991 Sb.; 133/1991 Sb.; 136/1991 Sb.; 150/1991 Sb.; 175/1991 Sb.; 194/1991 Sb.; 199/1991 Sb.; 217/1991 Sb.; 223/1991 Sb.; 224/1991 Sb.; 232/1991 Sb.; 245/1991 Sb.; 258/1991 Sb.; 312/1991 Sb.; 313/1991 Sb.; 326/1991 Sb.; 327/1991 Sb.; 329/1991 Sb.; 336/1991 Sb.; 402/1991 Sb.; 405/1991 Sb.; 472/1991 Sb.; 490/1991 Sb.; 491/1991 Sb.; 539/1991 Sb.; 555/1991 Sb.; 562/1991 Sb.; 578/1991 Sb.; 579/1991 Sb.; 2/1992 Sb.; 59/1992 Sb.; 112/1992 Sb.; 127/1992 Sb.; 130/1992 Sb.; 142/1992 Sb.; 151/1992 Sb.; 165/1992 Sb.; 233/1992 Sb.; 236/1992 Sb.; 260/1992 Sb.; 268/1992 Sb.; 269/1992 Sb.; 274/1992 Sb.; 275/1992 Sb.; 304/1992 Sb.; 343/1992 Sb.; 387/1992 Sb.; 388/1992 Sb.; 389/1992 Sb.; 391/1992 Sb.; 405/1992 Sb.; 454/1992 Sb.; 459/1992 Sb.; 463/1992 Sb.; 468/1992 Sb.; 469/1992 Sb.; 470/1992 Sb.; 471/1992 Sb.; 477/1992 Sb.; 493/1992 Sb.; 494/1992 Sb.; 498/1992 Sb.; 515/1992 Sb.; 516/1992 Sb.; 531/1992 Sb.; 543/1992 Sb.; 583/1992 Sb.; 598/1992 Sb.; 601/1992 Sb.; 615/1992 Sb.; 618/1992 Sb.; 624/1992 Sb.; 44/1993 Sb.; 51/1993 Sb.; 59/1993 Sb.; 81/1993 Sb.; 99/1993 Sb.; 106/1993 Sb.; 107/1993 Sb.; 108/1993 Sb.; 109/1993 Sb.; 127/1993 Sb.; 146/1993 Sb.; 172/1993 Sb.; 222/1993 Sb.; 226/1993 Sb.; 236/1993 Sb.; 238/1993 Sb.; 243/1993 Sb.; 256/1993 Sb.; 286/1993 Sb.; 290/1993 Sb.; 311/1993 Sb.; 318/1993 Sb.; 325/1993 Sb.; 326/1993 Sb.; 66/1994 Sb.; 105/1994 Sb.; 134/1994 Sb.; 188/1994 Sb.; 205/1994 Sb.; 232/1994 Sb.; 249/1994 Sb.; 251/1994 Sb.; 268/1994 Sb.; 270/1994 Sb.; 271/1994 Sb.; 4/1995 Sb.; 10/1995 Sb.; 11/1995 Sb.; 16/1995 Sb.; 19/1995 Sb.; 61/1995 Sb.; 77/1995 Sb.; 145/1995 Sb.; 175/1995 Sb.; 187/1995 Sb.; 211/1995 Sb.; 241/1995 Sb.; 260/1995 Sb.; 266/1995 Sb.; 292/1995 Sb.; 305/1995 Sb.; 311/1995 Sb.; 314/1995 Sb.; 316/1995 Sb.; 17/1996 Sb.; 24/1996 Sb.; 68/1996 Sb.; 150/1996 Sb.; 180/1996 Sb.; 221/1996 Sb.; 277/1996 Sb.; 289/1996 Sb.; 309/1996 Sb.; 315/1996 Sb.; 14/1997 Sb.; 64/1997 Sb.; 75/1997 Sb.; 87/1997 Sb.; 132/1997 Sb.; 153/1997 Sb.; 162/1997 Sb.; 163/1997 Sb.; 190/1997 Sb.; 197/1997 Sb.; 204/1997 Sb.; 206/1997 Sb.; 230/1997 Sb.; 248/1997 Sb.; 282/1997 Sb.; 290/1997 Sb.; 303/1997 Sb.; 308/1997 Sb.; 348/1997 Sb.; 41/1998 Sb.; 57/1998 Sb.; 84/1998 Sb.; 90/1998 Sb.; 94/1998 Sb.; 105/1998 Sb.; 144/1998 Sb.; 170/1998 Sb.; 211/1998 Sb.; 248/1998 Sb.; 257/1998 Sb.; 268/1998 Sb.; 292/1998 Sb.; 328/1998 Sb.; 329/1998 Sb.; 22/1999 Sb.; 24/1999 Sb.; 48/1999 Sb.; 58/1999 Sb.; 72/1999 Sb.; 140/1999 Sb.; 165/1999 Sb.; 167/1999 Sb.; 173/1999 Sb.; 207/1999 Sb.; 208/1999 Sb.; 209/1999 Sb.; 214/1999 Sb.; 229/1999 Sb.; 232/1999 Sb.; 240/1999 Sb.; 248/1999 Sb.; 308/1999 Sb.; 362/1999 Sb.; 11/2000 Sb.; 12/2000 Sb.; 20/2000 Sb.; 34/2000 Sb.; 39/2000 Sb.; 57/2000 Sb.; 126/2000 Sb.; 136/2000 Sb.; 142/2000 Sb.; 148/2000 Sb.; 157/2000 Sb.; 166/2000 Sb.; 176/2000 Sb.; 186/2000 Sb.; 187/2000 Sb.; 193/2000 Sb.; 203/2000 Sb.; 222/2000 Sb.; 229/2000 Sb.; 259/2000 Sb.; 312/2000 Sb.; 317/2000 Sb.; 327/2000 Sb.; 343/2000 Sb.; 344/2000 Sb.; 371/2000 Sb.; 381/2000 Sb.; 386/2000 Sb.; 389/2000 Sb.; 407/2000 Sb.; 416/2000 Sb.; 417/2000 Sb.; 428/2000 Sb.; 436/2000 Sb.; 487/2000 Sb.; 488/2000 Sb.; 497/2000 Sb.; 500/2000 Sb.; 505/2000 Sb.; 9/2001 Sb.; 10/2001 Sb.; 14/2001 Sb.; 20/2001 Sb.; 58/2001 Sb.; 86/2001 Sb.; 87/2001 Sb.; 118/2001 Sb.; 148/2001 Sb.; 161/2001 Sb.; 168/2001 Sb.; 182/2001 Sb.; 211/2001 Sb.; 238/2001 Sb.; 259/2001 Sb.; 261/2001 Sb.; 262/2001 Sb.; 266/2001 Sb.; 293/2001 Sb.; 300/2001 Sb.; 303/2001 Sb.; 335/2001 Sb.; 359/2001 Sb.; 393/2001 Sb.; 405/2001 Sb.; 408/2001 Sb.; 414/2001 Sb.; 416/2001 Sb.; 417/2001 Sb.; 420/2001 Sb.; 458/2001 Sb.; 486/2001 Sb.; 498/2001 Sb.; 500/2001 Sb.; 15/2002 Sb.; 81/2002 Sb.; 102/2002 Sb.; 125/2002 Sb.; 132/2002 Sb.; 133/2002 Sb.; 140/2002 Sb.; 148/2002 Sb.; 162/2002 Sb.; 172/2002 Sb.; 181/2002 Sb.; 184/2002 Sb.; 187/2002 Sb.; 199/2002 Sb.; 203/2002 Sb.; 211/2002 Sb.; 215/2002 Sb.; 222/2002 Sb.; 223/2002 Sb.; 251/2002 Sb.; 261/2002 Sb.; 273/2002 Sb.; 283/2002 Sb.; 300/2002 Sb.; 301/2002 Sb.; 302/2002 Sb.; 322/2002 Sb.; 327/2002 Sb.; 362/2002 Sb.; 363/2002 Sb.; 365/2002 Sb.; 377/2002 Sb.; 379/2002 Sb.; 382/2002 Sb.; 390/2002 Sb.; 409/2002 Sb.; 410/2002 Sb.; 425/2002 Sb.; 427/2002 Sb.; 430/2002 Sb.; 431/2002 Sb.; 444/2002 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

276

ZÁKON

ze dne 13. července 2023

o zrušení obsoletních právních předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Zrušují se:

1

Zákon č. 2/1918 Sb. z. a n., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém.

2

Zákon č. 4/1918 Sb. z. a n., o příslušnosti k rozhodování o nárocích proti státu nebo jeho částem.

3

Nařízení Národního výboru československého č. 12/1918 Sb. z. a n., o povolání závodů, podřízených zákonu o válečných úkonech do služeb československého státu.

4

Nařízení Národního výboru československého č. 14/1918 Sb. z. a n., o vojenském dozoru v závodech podřízených zákonu o válečných úkonech.

5

Nařízení Národního výboru československého č. 15/1918 Sb. z. a n., o zřízení Československé cukerní komise.

6

Nařízení Národního výboru československého č. 16/1918 Sb. z. a n., jímž se zakazuje vývoz cukru z území československého státu.

7

Nařízení Národního výboru československého č. 17/1918 Sb. z. a n., o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících pro potřebu všeobecnou.

8

Nařízení Národního výboru československého č. 19/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušuje povolení platiti válečnou daň dluhopisy rakouských válečných půjček.

9

Nařízení Národního výboru československého č. 20/1918 Sb. z. a n., o zřízení úřadu pro zásobování lidu.

10

Nařízení Národního výboru československého č. 22/1918 Sb. z. a n., o obchodu tříslivy, surovými a vydělanými kožemi.

11

Nařízení Národního výboru československého č. 23/1918 Sb. z. a n., o utvoření komise pro osobní demobilisaci.

12

Zákon č. 27/1918 Sb. z. a n., o půjčce národní svobody.

13

Nařízení Národního výboru československého č. 30/1918 Sb. z. a n., kterým se zřizuje odborná finanční komise při úřadu pro finanční správu.

14

Nařízení Národního výboru československého č. 31/1918 Sb. z. a n., kterým se berním úřadům ukládá přijímati k inkasu splatné státní obligace a cenné papíry rakouského, uherského a společného státu, jakož i splatné kupony k nim, kdykoli strana požádá.

15

Nařízení Národního výboru československého č. 33/1918 Sb. z. a n., o odvetných opatřeních za příčinou válečných událostí.

16

Zákon č. 39/1918 Sb. z. a n., o rozpuštění sboru obecních starších hlavního města Prahy a zřízení správního sboru.

17

Zákon č. 40/1918 Sb. z. a n., o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro správu pošt, telegrafů a telefonů.

18

Nařízení č. 47/1918 Sb. z. a n., o částečné demobilisaci.

19

Nařízení ministra zemědělství a ministra průmyslu, obchodu a živností č. 48/1918 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými hnojivý.

20

Zákon č. 49/1918 Sb. z. a n., o zavedení obchodních platidel.

21

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 50/1918 Sb. z. a n., o zřízení Československé komise pro státní dodávky.

22

Nařízení ministerstva veřejných prací č. 52/1918 Sb. z. a n., o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní.

23

Nařízení vlády československého státu č. 53/1918 Sb. z. a n., o zrušení krajského soudu v Trutnově.

24

Nařízení předsednictva ministerské rady č. 54/1918 Sb. z. a n., týkající se zřízení úřadu pro přípravu mírové konference.

25

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 55/1918 Sb. z. a n., jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský.

26

Nařízení min. národní obrany č. 58/1918 Sb. z. a n., o dodávkách k vojenským účelům.

27

Nařízení úřadu pro zásobování lidu č. 60/1918 Sb. z. a n., týkající se organisace potravních skladišť civilních státních zřízenců.

28

Nařízení ministra pro správu průmyslu, obchodu a živností č. 62/1918 Sb. z. a n., jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský.

29

Zákon č. 64/1918 Sb. z. a n., o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku.

30

Nařízení ministerstva spravedlnosti č. 66/1918 Sb. z. a n., o ustanovení a jmenování pomocného personálu pro Nejvyšší soud v Praze.

31

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu č. 68/1918 Sb. z. a n., týkající se ošacení lidového.

32

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu č. 69/1918 Sb. z.an., které se týká opatřování palivového dříví pro obyvatelstvo.

33

Nařízení vlády československé republiky č. 70/1918 Sb. z. a n., o zastavení činnosti zemských správních komisí uhelných.

34

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu č. 71/1918 Sb. z. a n., týkající se koží a obuvi.

35

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu č. 72/1918 Sb. z. a n., týkající se obchodu textiliemi.

36

Zákon č. 77/1918 Sb. z.an., o zřízení stipendií pro československé studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských.

37

Zákon č. 78/1918 Sb. z.an., o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy.

38

Nařízení ministerstva financí ve srozumění s ministerstvem železnic č. 79/1918 Sb. z.an.,o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

39

Nařízení ministerstva financí č. 81/1918 Sb. z. an., o postupu c. k. rakouské vlády při upisování válečných půjček.

40

Nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ve srozumění s ostatními súčastněnými ministry č. 83/1918 Sb. z. a n., o ochraně nájemců.

41

Nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry č. 84/1918 Sb. z. an., kterým zrušují se nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 175, a nařízení ministra vnitra ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 176, o krajských hejtmanech a krajích Litoměřice a Praha-okolí.

42

Nařízení ministerstva financí č. 86/1918 Sb. z. a n., o placení kolkovného.

43

Zákon č. 90/1918 Sb. z. an., kterým se povoluje 10 milionů korun na přípravné práce k mírovému jednání.

44

Zákon č. 92/1918 Sb. z. a n., o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

45

Zákon č. 95/1918 Sb. z. an., o vedení státního hospodářství od 1. ledna do 30. června 1919.

46

Nařízení č. 96/1918 Sb. z. a n., o cestování do území Československé republiky.

47

Nařízení veškerého ministerstva č. 99/1918 Sb. z. an., jímž se zbavuje účinnosti cis. nařízení ze dne 1. května 1915, z. ř. čís. 108, o domobraně.

48

Nařízení veškerého ministerstva č. 101/1918 Sb. z. an., o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců.

49

Nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě se súčastněnými ministerstvy č. 102/1918 Sb. z. an., jímž se odkládá platnost předpisů zákona ze dne 23. prosince 1917 z. ř. čís. 501, o smlouvě pojišťovací, předpisů nařízení těchže ministerstev, jímž zbavují se platnosti obmezení smluvní svobody pro některé skupiny pojišťovacích smluv ze dne 24. prosince 1917, z. ř. čís. 502, a předpisů nařízení ministerstva vnitra, práv, obchodu a financí ze dne 29. prosince 1917, č. 521, jímž se stanoví některé změny nařízení těchto ministerií ze dne 5. března 1896, z. ř. č. 31, o zakládání zařízení a hospodaření pojišťoven (Pojišťovací regulativ).

50

Nařízení ministra spravedlnosti ve shodě s ministerstvy vnitra, financí a zemědělství č. 103/1918 Sb. z. an., jímž se na čas zvyšují znalecké poplatky soudních lékařů v trestním řízení.

51

Nařízení veškerého ministerstva č. 3/1919 Sb. z. an., oblevách při plnění soukromoprávních pohledávek.

52

Nařízení ministerstva železnic ve shodě s ministerstvem pro správu průmyslu, obchodu a živností a ministerstvem pro správu veřejných prací č. 4/1919 Sb. z. an., o vydání Věstníku pro železnice a plavbu.

53

Nařízení ministra pro zásobování lidu ve shodě se súčastněnými ministry č. 5/1919 Sb. z.an.,o Státním obilním ústavu.

54

Nařízení ministra financí č. 7/1919 Sb. z. an., o změně správního období pro státní hospodaření, o hrazení vydání až do uzákonění řádného rozpočtu, jakož i o státní účetní uzávěrce za dobu od 1. července do 31. prosince 1918 a za správní rok 1917/18.

55

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství č. 9/1919 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší ceny vepřů a vepřového masa.

56

Nařízení ministra Dra. V. Šrobára, plnomocníka vlády československé republiky pro správu Slovenska, č. 597, č. 12/1919 Sb. z. a n., jímž se zřizuje generální finanční ředitelství pro Slovensko.

57

Nařízení ministra financí č. 13/1919 Sb. z. a n., o zrušení platnosti starých kolků.

58

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu č. 16/1919 Sb. z. an., kterým se zřizuje Úřední sběrna drobného jatečného dobytka a masa pro policejní obvod pražský a obec Vysočany.

59

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry zemědělství a zásobování č. 17/1919 Sb. z. an., o zřízení Československé komise sladové.

60

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 18/1919 Sb. z. a n., o úpravě výroby a obchodu vlnou a hadry.

61

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 19/1919 Sb. z. a n., o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím.

62

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 20/1919 Sb. z. an., o stanovení nejvyšších cen za lněnou a koudelnou přízi.

63

Nařízení ministra pro zásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství č. 22/1919 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší ceny za telata a telecí maso.

64

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství č. 23/1919 Sb. z. a n., kterým se stanoví nejvyšší ceny za skopce a skopové maso.

65

Nařízení ministerstva financí ve srozumění s ministerstvem železnic č. 24/1919 Sb. z.an.,o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

66

Nařízení ministra pro správu průmyslu, obchodu a živností v souhlasu s ministrem pro správu veřejných prací a súčastněnými ministry č. 25/1919 Sb. z. an., o úpravě hospodaření výrobky minerálních olejů, benzolem, oleji dehtovými a karbidem.

67

Nařízení ministra financí č. 26/1919 Sb. z. a n., jímž se lhůta k dokončení novostaveb a staveb s malými byty dále prodlužuje.

68

Nařízení ministerstva financí č. 27/1919 Sb. z. a n., o placení kolkovného.

69

Nařízení ministra pro zásobování lidu č. 28/1919 Sb. z. an., o zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového.

70

Nařízení ministra pro zásobování lidu č. 29/1919 Sb. z. an., o zřízení hospodářského svazu sušáren bramborů.

71

Nařízení ministerstva vnitra č. 30/1919 Sb. z. an., o cestování do území Československé republiky.

72

Nařízení ministra obchodu č. 32/1919 Sb. z. an., o obchodních a živnostenských komorách.

73

Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živností č. 33/1919 Sb. z. an., jímž se zrušují nařízení týkající se soupisu a dopravy strojů a kotlů.

74

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve shodě s ministerstvem zemědělství č. 35/1919 Sb. z. an., kterým se mění nařízení úřadu pro lidovou výživu ve shodě s ministerstvem orby ze dne 26. července 1917, č. 309 ř. z., o používání obilí a mlýnských výrobků ke krmení.

75

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministerstvem zemědělství č. 36/1919 Sb. z. a n., kterým se omezuje porážka telat.

76

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu Československé republiky č. 37/1919 Sb. z.an.,o zrušení úřadu vyživovacích inspektorů.

77

Nařízení vlády státu československého č. 38/1919 Sb. z. a n., o zabírání bytů obcemi.

78

Nařízení ministerstva pro zásobování lidu č. 39/1919 Sb. z. an., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.

79

Nařízení ministra pro zásobování lidu č. 40/1919 Sb. z. an., kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou.

80

Nařízení ministra zemědělství ve shodě se zúčastněnými ministry č. 41/1919 Sb. z. an., kterým zrušuje se nařízení ze dne 29. srpna 1918, č. 321 ř. z., jímž se obmezovalo používati slámy jako steliva a zabezpečovalo lesní stelivo.

81

Zákon č. 42/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových.

82

Zákon č. 43/1919 Sb. z. an., kterým se mění ustanovení § 17. cis. nař. ze dne 16. dubna 1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.

83

Nařízení ministra spinou mocí pro Slovensko č. 45/1919 Sb. z. an., kterým se na Slovensku uherské všeobecné kolkové známky berou z oběhu a nařizuje se přechodně, že poplatky, které se posud nahrazovaly kolky, mají býti placeny hotovými.

84

Zákon č. 51/1919 Sb. z. an., o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

85

Nařízení veškerého ministerstva č. 53/1919 Sb. z. an., jímž se zrušuje císařské nařízení ze dne 9. srpna 1915, č. 234 ř. z., o zcizování hospodářských a lesních pozemků.

86

Nařízení veškerého ministerstva č. 54/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty ku dodatečnému započítání služební doby, kterou kancelářští oficianti před svým ustanovením ztrávili jako kancelářští pomocníci nebo ve vojenské službě presenční.

87

Nařízení veškerého ministerstva č. 55/1919 Sb. z. an., o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců již ustanovených.

88

Nařízení ministerstva spravedlnosti č. 56/1919 Sb. z.an., o obsazování míst radů a projednávání osobních a disciplinárních záležitostí u vrchního zemského soudu v Praze a obsazování míst u soudů a státních zastupitelstev.

89

Nařízení vlády republiky Československé č. 57/1919 Sb. z.an., o zákazu převodu pohledávek a úhrad z ciziny do území republiky Československé.

90

Vyhláška veškerého ministerstva č. 58/1919 Sb. z.an., o úředním listu československého státu.

91

Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 59/1919 Sb. z. an., jímž zrušuje se hospodářský svaz průmyslu cihlářského.

92

Nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě s ministerstvy vnitra a financí č. 60/1919 Sb. z. an., kterým upravují se znalecké poplatky soudních lékařů v řízení nesporném.

93

Nařízení ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro sociální péči č. 62/1919 Sb. z. an., kterým se doplňuje a mění nařízení ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb. z. an., o ochraně nájemců.

94

Nařízení ministerstva financí č. 65/1919 Sb. z. a n., o zřízení ústřední státní pokladny republiky Československé v Praze.

95

Nařízení ministra pro zásobování lidu Československé republiky č. 72/1919 Sb. z.an.,o ceně zdaněného cukru spotřebního.

96

Zákon č. 74/1919 Sb. z.an., o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův.

97

Zákon č. 75/1919 Sb. z.an., kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé.

98

Zákon č. 76/1919 Sb. z.an., kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice. (Novela k obecním zřízením).

99

Nařízení vlády republiky Československé č. 80/1919 Sb. z.an., jímž se doplňuje nařízení o příročí.

100

Nařízení vlády republiky Československé č. 83/1919 Sb. z.an., jímž se zakazuje vývoz semene řepy cukrovky, polocukrovky a řepy krmné všeho druhu.

101

Nařízení ministra financí č. 85/1919 Sb. z.an., o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky.

102

Nařízení ministra financí ve srozumění s ministrem spravedlnosti č. 86/1919 Sb. z. an., o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu.

103

Nařízení ministra financí č. 87/1919 Sb. z. an., o zákazu vydávati uschované cenné papíry.

104

Zákon č. 88/1919 Sb. z. a n., o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách.

105

Nařízení vlády republiky Československé č. 90/1919 Sb. z.an., jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv obhospodařovaných komisí pro strojená hnojivá.

106

Nařízení vlády republiky Československé č. 92/1919 Sb. z.an., jímž prozatímně upravuje se zdravotní správa lázeňských míst na Slovensku.

107

Nařízení vlády republiky Československé č. 100/1919 Sb. z.an., o dovozních a vývozních syndikátech.

108

Nařízení vlády republiky Československé č. 101/1919 Sb. z.an., o odborových sdruženích cenových.

109

Nařízení vlády republiky Československé č. 102/1919 Sb. z. a n., týkající se organisací obchodnictva pro válečné a přechodné hospodářství.

110

Nařízení vlády republiky Československé č. 104/1919 Sb. z.an., o zákazu výroby pivní náhražky.

111

Nařízení vlády republiky Československé č. 105/1919 Sb. z. a n., o cestování do území republiky Československé.

112

Nařízení vlády republiky československé č. 109/1919 Sb. z.an., jímž se zrušuje loterie číselná a ponechává jen loterie třídní.

113

Nařízení vlády republiky Československé č. 110/1919 Sb. z. an., o soupisu peněžních vkladů a členských a závodních podílů.

114

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1919 Sb. z. an., o obmezení výplat a zákazu vývozu.

115

Nařízení vlády republiky Československé č. 114/1919 Sb. z.an., jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních stavů.

116

Nařízení vlády republiky Československé č. 115/1919 Sb. z. an., kterým pozměňují se některá ustanovení nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., o fysikátní zkoušce zvěrolékařské.

117

Nařízení vlády republiky Československé č. 116/1919 Sb. z.an., jímž se stanoví nejvyšší ceny selat.

118

Nařízení vlády republiky Československé č. 118/1919 Sb. z.an., o uvolnění zadržených vkladů při okolkování bankovek.

119

Nařízení vlády republiky Československé č. 119/1919 Sb. z.an., o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance.

120

Nařízení vlády republiky Československé č. 124/1919 Sb. z. a n., o zkrácení přípravné služby soudcovské a přejímání soudců z Bosny a Hercegoviny.

121

Nařízení vlády republiky Československé č. 125/1919 Sb. z.an., o úpravě obchodu obilím, mlýnskými výrobky, rýží a luštěninami cizozemského původu.

122

Nařízení vlády republiky Československé č. 126/1919 Sb. z. a n., o soupisu a označení cenných papírů.

123

Nařízení vlády republiky Československé č. 127/1919 Sb. z. a n., o dalším prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných.

124

Nařízení vlády republiky Československé č. 128/1919 Sb. z.an., o filmování a zakládání filmových podniků na Slovensku.

125

Nařízení vlády republiky Československé č. 129/1919 Sb. z.an., o zákazu lombardovati cenné papíry a vydávati uschované valuty, zlato a stříbro.

126

Nařízení vlády republiky Československé č. 130/1919 Sb. z.an., jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís. 113 Sb. z. an., o povinné nabídce cizích valut a pohledávek.

127

Nařízení vlády republiky Československé č. 132/1919 Sb. z.an., kterým se mění ustanovení nařízení Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918, čís. 31 Sb. z. an., o výplatě splatných kuponů státních dluhopisů.

128

Nařízení vlády republiky Československé č. 133/1919 Sb. z.an., jímž zrušuje se nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ve shodě se súčastněnými ministerstvy ze dne 2. října 1918, č. 357 z. ř., o zásilkách zeleninových semen.

129

Nařízení vlády republiky Československé č. 141/1919 Sb. z.an., o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.

130

Nařízení vlády republiky Československé č. 142/1919 Sb. z.an., jímž se zrušuje čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 Sb. z.an., pro výplaty vkladů na běžných účtech mezi peněžními ústavy.

131

Zákon č. 143/1919 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. an.

132

Nařízení vlády republiky Československé č. 144/1919 Sb. z.an., o stanovení nejvyšších cen za lněnou a konopnou přízi.

133

Nařízení vlády republiky Československé č. 145/1919 Sb. z.an., o exekuci podle spisů a listin zřízených v německo-rakouském státě.

134

Nařízení vlády republiky Československé č. 146/1919 Sb. z. an., o uvolnění obchodu karbidem.

135

Nařízení vlády republiky Československé č. 149/1919 Sb. z. an., o uvolnění obchodu luěebninami dosud zabavenými.

136

Nařízení vlády republiky Československé č. 151/1919 Sb. z. an., o provádění věcné demobilisace.

137

Zákon č. 152/1919 Sb. z.an., o nejvyšší emisi dluhopisů Zemědělské banky markrabství Moravského v Brně.

138

Zákon č. 153/1919 Sb. z.an., jenž se týče oddělení správy finanění od správy politické.

139

Nařízení vlády republiky československé č. 154/1919 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 7. února 1919, č. 74 Sb. z.an., o přejímání státních úředníkův a zřízencův, jakož i úředníkův a zřízencův státních podnikův a fondův.

140

Zákon č. 156/1919 Sb. z. a n., kterým povoluje se náklad na nouzové práce silniční.

141

Nařízení vlády republiky Československé č. 157/1919 Sb. z. a n., o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných.

142

Nařízení vlády republiky Československé č. 158/1919 Sb. z. a n., kterým se až na další zastavuje působnost nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919, čís. 39 Sb. z. an., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.

143

Nařízení vlády republiky Československé č. 160/1919 Sb. z. an., o použití cukrovky ze sklizně 1919.

144

Nařízení zemského politického správce v Praze č. 161/1919 Sb. z.an., čís. 63.829/18-K, o obchodu sušeným ovocem aneslazenými povidly švestkovými v Čechách.

145

Nařízení zemského politického správce v Praze č. 162/1919 Sb. z. an., čís. 8905 pres., o zastavení oprávnění míti nebo nositi zbraně v Čechách.

146

Nařízení vlády republiky Československé č. 163/1919 Sb. z. a n., o vývozu cukru.

147

Nařízení vlády republiky Československé č. 165/1919 Sb. z.an., kterým zrušuje se úprava obchodu cukrovým zbožím (cukrátka, kandisový cukr) a cukrářským zbožím.

148

Nařízení vlády republiky Československé č. 166/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty pro povinnou nabídku cizích valut a cenných papírů znějících na cizí měnu.

149

Nařízení vlády republiky Československé č. 167/1919 Sb. z. a n., o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých.

150

Nařízení vlády republiky Československé č. 168/1919 Sb. z.an., jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.

151

Nařízení vlády republiky Československé č. 171/1919 Sb. z.an., o zřízení Kontrolního a kompensačního úřadu pro mezinárodní obchod.

152

Nařízení vlády republiky Československé č. 174/1919 Sb. z. an., o doplnění nařízení, týkajícího se zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového.

153

Nařízení vlády republiky Československé č. 176/1919 Sb. z. an., kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí.

154

Nařízení vlády republiky Československé č. 178/1919 Sb. z. a n., o slibu prozatímních zřízenců československých státních drah.

155

Nařízení vlády republiky Československé č. 179/1919 Sb. z. an., o slibu praktikantů, prozatímních úředníků a prozatímních sluhů, vstupujících do státní služby.

156

Zákon č. 181/1919 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího.

157

Nařízení vlády republiky Československé č. 183/1919 Sb. z.an., kterým se zrušuje nařízení ze dne 8. ledna 1919, č. 9 Sb. z. an., o nejvyšších cenách vepřů a vepřového masa.

158

Nařízení vlády republiky Československé č. 184/1919 Sb. z.an., o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženého neb dopravovaného.

159

Nařízení vlády republiky Československé č. 185/1919 Sb. z.an., o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.

160

Zákon č. 186/1919 Sb. z.an., jímž se vláda zmocňuje uzavřití úvěr do 179,000.000 dolarů.

161

Zákon č. 187/1919 Sb. z.an., jímž se upravuje oběh a správa platidel v československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.

162

Zákon č. 188/1919 Sb. z. an., jímž se zmocňuje vláda, stanovití prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku.

163

Nařízení vlády republiky Československé č. 190/1919 Sb. z.an., o zrušení komise pro železo.

164

Nařízení vlády republiky Československé č. 192/1919 Sb. z.an., jímž se mění nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, č. 192 z. ř., o úpravě obchodu senem a slámou a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy.

165

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem veřejných prací č. 194/1919 Sb. z. a n., že se opravují chyby v nařízení ministerstva veřejných prací ze dne 20. listopadu 1918, č. 52 Sb. z.an. z roku 1918, o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní.

166

Nařízení vlády republiky Československé č. 200/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty pro soupis mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.

167

Nařízení vlády republiky Československé č. 201/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty pro soupis a označení cenných papírů.

168

Nařízení zemského politického správce v Praze č. 202/1919 Sb. z. an., čís. 96.037-M, o úpravě obchodu jedlou solí v Čechách.

169

Zákon č. 209/1919 Sb. z. an., kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu, až do výše 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze.

170

Nařízení vlády republiky Československé č. 217/1919 Sb. z.an., o sestavení likvidační bilance.

171

Nařízení vlády republiky Československé č. 220/1919 Sb. z. an., kterým se zastavuje činnost Úřední sběrny drobného jatečného dobytka a masa v Praze.

172

Nařízení vlády republiky Československé č. 221/1919 Sb. z.an., o dopravních osvědčeních pro ocet.

173

Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušují všechna dosavadní nařízení vajec se týkající.

174

Nařízení vlády republiky Československé č. 226/1919 Sb. z.an., o veřejném hospodaření sladem.

175

Vyhláška ministra sociální péče č. 232/1919 Sb. z. an., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného vojenskou správou.

176

Nařízení zemské správy politické v Praze č. 233/1919 Sb. z.an., č. 8/D-8933/25, kterým se vydávají na základě § 5 nařízení veškerého ministerstva ze dne 15. ledna 1915, č. liz. ř., ve shodě s československým vojenským velitelstvím v Praze následující ustanovení o malém pohraničním styku na hranicích státu s Dolními a Horními Rakousy v politických okresích v Jindřichově Hradci, Třeboni, Kaplici a Krumlově.

177

Nařízení vlády republiky Československé č. 236/1919 Sb. z. a n., o uvolnění vydávání označených cenných papírů z úschovy a výplaty na označené kupony.

178

Nařízení vlády republiky Československé č. 238/1919 Sb. z. an., o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud.

179

Nařízení vlády republiky Československé č. 239/1919 Sb. z. an., kterým se zrušují nejvyšší ceny pro plechové a lité zboží.

180

Nařízení vlády republiky Československé č. 242/1919 Sb. z. an., o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

181

Nařízení vlády republiky Československé č. 246/1919 Sb. z. an., o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žirových účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky.

182

Nařízení vlády republiky Československé č. 248/1919 Sb. z. an., o nejvyšších cenách cihlářského zboží.

183

Zákon č. 250/1919 Sb. z. an., kterým se zrušují zákony o certifikatistech.

184

Zákon č. 251/1919 Sb. z. an., jímž se zrušují se zpětnou působností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce.

185

Nařízení vlády republiky Československé č. 253/1919 Sb. z. an., o obchodu lučebninami.

186

Nařízení vlády republiky Československé č. 254/1919 Sb. z. an., o obchodu hořčičným semenem.

187

Nařízení vlády republiky Československé č. 255/1919 Sb. z. an., jímž zrušuje se zákaz o používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží a podávání cukru v určitých podnicích.

188

Nařízení vlády republiky Československé č. 256/1919 Sb. z. an., že jest požiti ministerského nařízení ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z., na oddělení pro kartáčnictví, jež jest zřízeno při Deylově ústavu pro slepé v Praze III.

189

Zákon č. 261/1919 Sb. z. an., o výkonu volebního práva do obcí a osad některých zaměstnanců státních a osob vojenských.

190

Nařízení vlády republiky Československé č. 265/1919 Sb. z. an., jímž zrušuje se nařízení místodržitele pro Čechy ze dne 4. dubna 1917, č. 30 z. z., kterým se stanoví nejvyšší ceny mléčných výrobků a vepřového sádla.

191

Nařízení vlády republiky Československé č. 266/1919 Sb. z. an., o úpravě obchodu kávou.

192

Zákon č. 276/1919 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

193

Zákon č. 281/1919 Sb. z. a n., o státní podpoře stavebního ruchu.

194

Nařízení vlády republiky Československé č. 283/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty ku soupisu pojistek.

195

Nařízení vlády republiky Československé č. 284/1919 Sb. z. an., kterým se zrušuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís. 116 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách selat.

196

Nařízení vlády republiky Československé č. 285/1919 Sb. z. an., jímž mění seči. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, č.110 Sb. z. an., o výplatě vkladů a podílů.

197

Nařízení vlády republiky Československé č. 286/1919 Sb. z. an., jímž se zrušuje zákaz používati cukru ku výrobě piva.

198

Nařízení vlády republiky Československé č. 287/1919 Sb. z. an., o formě podniků sloužících účelům přechodného hospodářství.

199

Zákon č. 289/1919 Sb. z. an., o započtení služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním.

200

Nařízení vlády republiky Československé č. 298/1919 Sb. z. an., kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., o válečných úkonech.

201

Zákon č. 299/1919 Sb. z. a n., jímž se zřizují lidové soudy cenové.

202

Nařízení vlády republiky Československé č. 300/1919 Sb. z. an., jímž se stanoví státní znak.

203

Nařízení vlády republiky Československé č. 303/1919 Sb. z. an., kterým se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, čís. 298 Sb. z. an., jímž se vyhlašuje počátek závazků ku konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., o válečných úkonech.

204

Zákon č. 304/1919 Sb. z. an., o poplatku z cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty.

205

Zákon č. 306/1919 Sb. z. an., jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4. říj na 1833, čís. 2633 Sb. z., a článek Y. úvoz. zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 1. srpna 1895, z. ř. č. 112, o likvidaci a vymáhání advokátních platů.

206

Nařízení vlády republiky Československé č. 309/1919 Sb. z. an., kterým se zakazuje uveřejňovati vojenské zprávy v tiskopisech.

207

Nařízení vlády republiky Československé č. 311/1919 Sb. z. an., jímž se mění nařízení ze dne 6. března 1919, č. 113 Sb. z. an., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky.

208

Nařízení vlády republiky Československé č. 315/1919 Sb. z. an., o požadování a soupisu gumových obručí (pneumatik) automobilních.

209

Nařízení vlády republiky Československé č. 316/1919 Sb. z. an., o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů.

210

Zákon č. 318/1919 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

211

Zákon č. 319/1919 Sb. z. an., kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční.

212

Nařízení vlády republiky Československé č. 322/1919 Sb. z. an., o částečném zastavení působnosti zákona o osmihodinové době pracovní ve službě poštovní, telegrafní a telefonní.

213

Nařízení vlády republiky Československé č. 323/1919 Sb. z. an., o změně předpisův o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty na Slovensku.

214

Nařízení vlády republiky Československé č. 325/1919 Sb. z. an., týkající se překračování hranic vojenskými povinníky.

215

Nařízení vlády republiky Československé č. 326/1919 Sb. z. an., o doplnění nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. května 1919, č. 264 Sb. z. an.

216

Zákon č. 327/1919 Sb. z. an., o povinné nabídce pohledávek, znějících na cizí měnu, Československé devisové ústředně.

217

Zákon č. 328/1919 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.

218

Zákon č. 329/1919 Sb. z. an., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové.

219

Zákon č. 330/1919 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě.

220

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem Národní obrany č. 334/1919 Sb. z. a n., kterou se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, č. 316 Sb. z. an., o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů.

221

Nařízení vlády republiky Československé č. 338/1919 Sb. z.an., kterým se mění bod 2. § 15 nařízení ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z.an., o použití cukrovky ze sklizně 1919.

222

Nařízení vlády republiky Československé č. 340/1919 Sb. z. an., jímž se provádí čl. YII. zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

223

Nařízení vlády republiky Československé č. 341/1919 Sb. z.an., o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích.

224

Nařízení vlády republiky Československé č. 343/1919 Sb. z. an., kterým prodlužuje se platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném.

225

Nařízení vlády republiky Československé č. 345/1919 Sb. z.an., jímž se zrušují nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, č. 192 ř. z., o úpravě obchodu senem a slámou, a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy.

226

Nařízení vlády republiky Československé č. 346/1919 Sb. z. an., o nejvyšších cenách cihlářského zboží.

227

Nařízení vlády republiky Československé č. 347/1919 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 28. května 1919, čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových.

228

Nařízení vlády republiky Československé č. 351/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona o spoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty.

229

Nařízení vlády republiky Československé č. 354/1919 Sb. z.an., o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky.

230

Nařízení vlády republiky Československé č. 355/1919 Sb. z.an., o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční.

231

Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu zrnkovou kávou.

232

Nařízení vlády republiky Československé č. 358/1919 Sb. z.an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách.

233

Nařízení vlády republiky Československé č. 359/1919 Sb. z.an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklávy ve Slezsku.

234

Nařízení vlády republiky Československé č. 363/1919 Sb. z. an., o vydání státovek znějících na 100 K československých.

235

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 364/1919 Sb. z. an., o vydávání jednostokorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919.

236

Nařízení vlády republiky Československé č. 365/1919 Sb. z.an., o zrušení dozoru nad obchodováním.

237

Zákon č. 366/1919 Sb. z.an., o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém.

238

Nařízení vlády republiky Československé č. 367/1919 Sb. z. an., o amnestii v oboru poplatkovém.

239

Zákon č. 369/1919 Sb. z.an., o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky.

240

Nařízení vlády republiky Československé č. 370/1919 Sb. z.an., o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

241

Zákon č. 376/1919 Sb. z. an., kterým povoluje se úvěr nahrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.

242

Nařízení vlády republiky Československé č. 377/1919 Sb. z. a n., o zrušení osvědčení pro dopravu dříví.

243

Nařízení vlády republiky Československé č. 380/1919 Sb. z. an., kterým se upravují služební a hmotné poměry finanční stráže na Slovensku.

244

Nařízení vlády republiky Československé č. 381/1919 Sb. z. an., o zvýšení nejnižších požitků finanční stráže na Slovensku.

245

Zákon č. 382/1919 Sb. z. a n., o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni.

246

Nařízení vlády republiky Československé č. 383/1919 Sb. z. an., o cenách mouky amerického původu.

247

Nařízení vlády republiky Československé č. 384/1919 Sb. z. an., o hospodaření benzolem a stanovení cen.

248

Nařízení vlády republiky Československé č. 385/1919 Sb. z. an., o uvolnění obchodu dehtem a jeho deriváty, vyjímaje benzol, a stanovení cen.

249

Nařízení vlády republiky Československé č. 389/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. an., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.

250

Nařízení vlády republiky Československé č. 391/1919 Sb. z. an., o uvolnění obchodu čekankovými kořeny.

251

Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1919 Sb. z. an., kterým doplňuje se nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 21. srpna 1916, č. 268 ř. z.

252

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 393/1919 Sb. z. an., Č.210.595/M, o dozoru nad výmlatem v Čechách.

253

Nařízení vlády republiky Československé č. 395/1919 Sb. z. an., o vydání státovek znějících na 5000 K československých.

254

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 396/1919 Sb. z. an., o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919.

255

Nařízení vlády republiky Československé č. 399/1919 Sb. z. an., jímž se provádí zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

256

Nařízení vlády republiky Československé č. 400/1919 Sb. z. an., o zřízení Zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného.

257

Nařízení vlády republiky Československé č. 401/1919 Sb. z. an., o výměně kolků vzatých z oběhu.

258

Nařízení vlády republiky Československé č. 404/1919 Sb. z. an., o uvolnění krmné řepy, pelušky a vlčího bobu, planých (koňských) kaštanů a žaludů, klihovky (mrtvé), vinných matolin a rákosu.

259

Nařízení vlády republiky Československé č. 406/1919 Sb. z. an., jímž se mění předpisy o uveřejňování a vyhlašování ztrát cenných papírů a podobných listin.

260

Nařízení vlády republiky Československé č. 408/1919 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č.42 Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových.

261

Nařízení vlády republiky Československé č. 411/1919 Sb. z. an., kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí.

262

Nařízení vlády republiky Československé č. 413/1919 Sb. z. an., o zřízení fondu pro zlevnění oděvních potřeb ve prospěch nejméně majetných obyvatel, jímž se současně zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 16. června 1919, č. 335 Sb. z. an.

263

Nařízení vlády republiky Československé č. 416/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.

264

Zákon č. 417/1919 Sb. z. an., o vstupu československého státu v záruční (garanční) poměr u místních drah garantovaných státem.

265

Nařízení vlády republiky Československé č. 424/1919 Sb. z.an., o zřízení a správě Státního podpůrného fondu československých invalidů.

266

Nařízení vlády republiky Československé č. 427/1919 Sb. z.an., o zřízení lázeňské rady.

267

Zákon č. 431/1919 Sb. z.an., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice.

268

Nařízení vlády republiky Československé č. 432/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z.an., kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních.

269

Zákon č. 433/1919 Sb. z. a n., Finanční zákon republiky Československé pro rok 1919.

270

Nařízení vlády republiky Československé č. 436/1919 Sb. z.an., o služebních poměrech obchodních pomocníků, nastoupivších k výzvě vojenskou službu.

271

Nařízení vlády republiky Československé č. 437/1919 Sb. z.an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku a moravských enklávách.

272

Nařízení vlády republiky Československé č. 439/1919 Sb. z. a n., o příročí pro vklady u peněžních ústavů.

273

Zákon č. 446/1919 Sb. z.an., jímž se upravuje z důvodu války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek.

274

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 448/1919 Sb. z. an., č. 3/A- 2115, č. z. p. s. 217.892 ai 1919, o nedělním klidu v obchodech u hřbitovů v místních obcích Král. Vinohradech a Žižkově.

275

Zákon č. 449/1919 Sb. z. a n., o zákonné ochraně Československé republiky.

276

Zákon č. 453/1919 Sb. z. an., jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 16 ř. z., o starobních přídavcích státních podúředníkův a sluhů.

277

Zákon č. 454/1919 Sb. z. an., kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě, č. 330 Sb. z. a n.

278

Zákon č. 455/1919 Sb. z.an., kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných a občanských (měšťanských) v republice Československé.

279

Zákon č. 457/1919 Sb. z. a n., o připočtení válečných let státním zaměstnancům.

280

Zákon č. 458/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová.

281

Zákon č. 459/1919 Sb. z.an., jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské měně do 60,000.000 lir.

282

Zákon č. 461/1919 Sb. z. an., kterýmž zřizuje se československá státní Vysoká škola obchodní v Praze.

283

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 463/1919 Sb. z. an., o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919.

284

Nařízení vlády republiky Československé č. 475/1919 Sb. z. a ., o změně vyučovacího jazyka na vysoké škole báňské v Příbrami.

285

Nařízení vlády republiky Československé č. 478/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.

286

Nařízení vlády republiky Československé č. 479/1919 Sb. z. an., o započtení aktivní vojenské služby pro postup do vyšších služebních požitků těm úředníkům skupiny E služební pragmatiky, kteří vyšli z řad oprávněných poddůstojníků a v den uzákonění služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní služební léta.

287

Nařízení vlády republiky Československé č. 483/1919 Sb. z.an., jímž se částečně mění vyhlášení místodržitele pro Čechy ze dne 8. února 1889, č.1079 pres. z. z. č. 6, obsahující ustanovení o provedení zákona zemského ze dne 23. února 1888, č.9 z. z.

288

Nařízení vlády republiky Československé č. 485/1919 Sb. z. a n., jímž se podmínečně uvolňuje výplata výkupní hodnoty, zápůjčky neb důchodu ze životních pojistek k soupisu přihlášených (§10 nař. ze dne 10. dubna 1919, č. 184 Sb. z. a n.).

289

Nařízení vlády republiky Československé č. 487/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

290

Nařízení vlády republiky Československé č. 488/1919 Sb. z.an., o dalším uvolnění vkladů a podílů, přihlášených dle nařízení ze dne 4. března 1919, č.110 Sb. z. an.

291

Nařízení vlády republiky Československé č. 489/1919 Sb. z.an., jímž zrušuje se suspense čl. 8, 9, 12 a 13 státního základního zákona ze dne 21. prosince 1867, č. 142 ř. z., o všeobecných právech státních občanů vyslovená nařízením vlády republiky Československé ze dne 6. června 1919, č. 296 Sb. z. an.

292

Nařízení vlády republiky Československé č. 494/1919 Sb. z.an., jímž se zavádí fakultativní zkouška dospělosti pro ty absolventy obchodních akademií, kteří chtí býti přijati co řádní posluchači na vysoké škole obchodní.

293

Nařízení vlády republiky Československé č. 496/1919 Sb. z.an., kterým se mění nařízení vlády ze dne 7. července 1919, č. 370 Sb. z. an., o soupisu nemovitostí, práv s movitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

294

Nařízení vlády republiky Československé č. 499/1919 Sb. z. an., o uvolnění obchodu rýží.

295

Vyhláška ministra veřejných prací č. 502/1919 Sb. z.an., kterou se určuje den působnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. června 1919, čís.324 Sb. z. a n., o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách.

296

Zákon č. 505/1919 Sb. z.an., o výměně jednokorunových a dvoukorunových bankovek.

297

Nařízení vlády republiky Československé č. 506/1919 Sb. z. an., o stažení bankovek jedno- a dvoukorunových a vybírání poplatku při jejich výměně.

298

Nařízení vlády republiky Československé č. 507/1919 Sb. z. an., o vydání státovek jedno- a pětikorunových.

299

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 508/1919 Sb. z.an., o vydání státovek jedno- a pětikorunových.

300

Nařízení vlády republiky Československé č. 509/1919 Sb. z. an., o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.

301

Nařízení vlády republiky Československé č. 519/1919 Sb. z.an., o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1919/1920.

302

Nařízení vlády republiky Československé č. 520/1919 Sb. z.an., jímž se mění částečně nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z.an.,o použití cukrovky ze sklizně 1919.

303

Nařízení vlády republiky Československé č. 521/1919 Sb. z. a n., týkající se provedení nařízení ze dne 4. července 1919, č.365 Sb. z.an., o zrušení dozoru nad obchodováním.

304

Nařízení vlády republiky Československé č. 522/1919 Sb. z. an., o zajištění činnosti v podnicích, náležejících právnickým osobám, společnostem neb jednotlivcům, spadajících do oboru působnosti ministerstva veřejných prací.

305

Nařízení vlády republiky Československé č. 523/1919 Sb. z. an., o výrobě a obchodu s kožemi a obuví.

306

Nařízení vlády republiky Československé č. 524/1919 Sb. z. an., o úpravě cen elektrické energie a plynu.

307

Nařízení vlády republiky Československé č. 526/1919 Sb. z. an., kterým se na území Slovenska provádí čl. YII zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. an., o úvěru pro živnostníky poškozené válkou.

308

Nařízení vlády republiky Československé č. 527/1919 Sb. z. an., oplacení daně z válečných zisků a daně válečné 4% státními pokladničními poukázkami.

309

Nařízení vlády republiky Československé č. 528/1919 Sb. z. an., o odkladu působnosti zákona o osmihodinové době pracovní pro podniky železniční.

310

Nařízení vlády republiky Československé č. 529/1919 Sb. z. an., o organisaci vysoké školy obchodu v Praze a o studiu na ní.

311

Nařízení vlády republiky Československé č. 531/1919 Sb. z. an., o zrušení osvědčení pro dopravu pytlů.

312

Vyhláška vlády republiky Československé č. 535/1919 Sb. z. an., o počátku činnosti pozemkového úřadu.

313

Nařízení vlády republiky Československé č. 540/1919 Sb. z. an., kterým se zrušuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb. z. an., o obmezeném přijímání jedno-a dvoukorunových bankovek.

314

Nařízení vlády republiky Československé č. 542/1919 Sb. z. an., kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 10. června 1919, č. 314 Sb. z. an., o požadování a soupisu pohonných prostředků automobilních.

315

Nařízení vlády republiky Československé č. 544/1919 Sb. z. an., o vydání státovek 500korunových československých.

316

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 545/1919 Sb. z. an., o vydání státovek 500korunových československých s datem 15. dubna 1919.

317

Nařízení vlády republiky Československé č. 546/1919 Sb. z. an., jímž mění se částečně nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 3. ledna 1919, č. 5 Sb. z.an.,o Státním obilním ústavu a stanovy Státního obilního ústavu.

318

Nařízení vlády republiky Československé č. 548/1919 Sb. z. a n., o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upsání státní půjčky republiky Československé.

319

Nařízení vlády republiky Československé č. 553/1919 Sb. z. an., o nejvyšších cenách zápalek pro Slovensko.

320

Nařízení vlády republiky Československé č. 557/1919 Sb. z. an., o částech okresů Rábského, Nového Města p. Š. a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcích a Sečovcích.

321

Nařízení vlády republiky Československé č. 558/1919 Sb. z. a n., o obchodu s korkem.

322

Nařízení vlády republiky Československé č. 563/1919 Sb. z. an., jímž se mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb. z. an., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného.

323

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 565/1919 Sb. z. an., čís. 309.432- 18/L, ohledně nejvyšších cen spotřebního cukru ve velkoobchodě v Čechách.

324

Nařízení vlády republiky Československé č. 570/1919 Sb. z. an., jímž se částečně mění nařízení vlády ze dne 18. června 1919, č. 341 Sb. z. an., o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích.

325

Zákon č. 571/1919 Sb. z. a n., jímž se odstraňují pracovní a čelední knížky a trestnost bezdůvodného zrušení pracovního poměru.

326

Nařízení vlády republiky Československé č. 573/1919 Sb. z. an., o stažení bankovek stokorunových.

327

Nařízení vlády republiky Československé č. 574/1919 Sb. z. an., o zrušení Československé komise pro průmysl drožďárenský.

328

Nařízení vlády republiky Československé č. 577/1919 Sb. z. an., o vydání státovek 50korunových československých.

329

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 578/1919 Sb. z. an., o vydání státovek 50korunových československých s datem 15. dubna 1919.

330

Nařízení presidenta zemské správy politické č. 579/1919 Sb. z. an., č. 325.880/L, o úpravě obchodu husami v Čechách.

331

Nařízení vlády republiky Československé č. 581/1919 Sb. z. an., o zrušení maximálních cen výrobků minerálních olejů a zavedení cen směrných.

332

Nařízení vlády republiky Československé č. 583/1919 Sb. z. an., kterým se zřizuje odbor architektury na české vysoké škole technické v Brně.

333

Nařízení vlády republiky Československé č. 584/1919 Sb. z. an., o hospodaření zlomkovou litinou.

334

Nařízení vlády republiky Československé č. 587/1919 Sb. z. a n., o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží a obchodu s nimi.

335

Nařízení vlády republiky Československé č. 589/1919 Sb. z. an., o obchodu se surovou gumou.

336

Nařízení vlády republiky Československé č. 590/1919 Sb. z. an., kterým se uvolňuje výroba sekaného zboží uzenářského a zrušují se nejvyšší ceny tohoto zboží.

337

Zákon č. 592/1919 Sb. z. a n., o zabírání bytův obcemi.

338

Zákon č. 593/1919 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.

339

Nařízení vlády republiky Československé č. 594/1919 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech.

340

Nařízení vlády republiky Československé č. 597/1919 Sb. z. an., jímž se provádějí zákon ze dne 17. října 1919, čís. 567, Sb. z. an., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních), a zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. an., o trestání válečné lichvy.

341

Nařízení vlády republiky Československé č. 601/1919 Sb. z. an., kterým se provádí zákon ze dne 18. září 1919, č. 518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

342

Nařízení vlády republiky Československé č. 602/1919 Sb. z. an., o prozatímní úpravě lékárnických sazeb v rakouské farmakopoei Ed. VIII.

343

Vyhláška vlády republiky Československé č. 603/1919 Sb. z. an., o úředním listě civilní správy Podkarpatské Rusi.

344

Nařízení vlády republiky Československé č. 609/1919 Sb. z. an., jímž se zrušuje nařízení ministra spinou mocí pro správu Slovenska ze dne 22. února 1919, čís. 136 Sb. z. an.

345

Nařízení vlády republiky Československé č. 611/1919 Sb. z. an., jímž se území Československé republiky rozděluje na tři dozorčí okresy cejchovní.

346

Nařízení vlády republiky Československé č. 614/1919 Sb. z. an., jímž se upravují doprovodné požitky poštovního personálu obstarávajícího doprovod pošty na železnicích.

347

Nařízení vlády republiky Československé č. 615/1919 Sb. z. a n., kterýmžto se zřizuje Slezská zemědělská rada.

348

Nařízení vlády republiky Československé č. 618/1919 Sb. z. an., jímž se zřizuje Hospodářský úřad pro Slovensko.

349

Zákon č. 620/1919 Sb. z. an., jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.

350

Nařízení vlády republiky Československé č. 623/1919 Sb. z. an., o obchodu s osinkem.

351

Nařízení vlády republiky Československé č. 624/1919 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, č. 317 Sb. z. an., o požadování automobilů v automobilních továrnách na území domácím.

352

Vyhláška ministerstva školství a národní osvěty č. 625/1919 Sb. z.an., kterou se vyhlašují Základní a přechodná ustanovení pro českobratrskou církev evangelickou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

353

Nařízení vlády republiky Československé č. 626/1919 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 1 zákona z 30. října 1919, č. 593 Sb. z. an., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.

354

Nařízení vlády republiky Československé č. 630/1919 Sb. z. an., o zrušení Ústředny kovů.

355

Zákon č. 631/1919 Sb. z.an., kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání.

356

Nařízení vlády republiky Československé č. 632/1919 Sb. z. an., o zřízení Poradního sboru pro otázky hospodářské.

357

Nařízení vlády republiky Československé č. 639/1919 Sb. z. an., o stažení bankovek tisícikorunových.

358

Nařízení vlády republiky Československé č. 640/1919 Sb. z. an., o vydání státovek lOOOkorunových československých.

359

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 641/1919 Sb. z.an., o vydání státovek lOOOkorunových československých s datem 15. dubna 1919.

360

Nařízení vlády republiky Československé č. 642/1919 Sb. z.an., o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou.

361

Nařízení vlády republiky Československé č. 645/1919 Sb. z.an., o úpravě dovozu a vývozu.

362

Nařízení vlády republiky Československé č. 646/1919 Sb. z. an., kterým se zakazuje používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku.

363

Nařízení vlády republiky Československé č. 647/1919 Sb. z.an., jímž se mění nařízení vlády ze dne 18. listopadu 1919, č. 615 Sb. z. an., týkající se zřízení Slezské zemědělské rady.

364

Zákon č. 648/1919 Sb. z. a n., jímž zřizuje se v Praze státní konservatoř hudby.

365

Zákon č. 649/1919 Sb. z.an., jímž zřizuje se instruktorát pro podniky ku přechovávání cizinců.

366

Nařízení vlády republiky Československé č. 659/1919 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. an., o všeobecné dani z převodu statků a pracovních výkonův a o dani přepychové.

367

Nařízení vlády republiky Československé č. 661/1919 Sb. z.an., o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.

368

Zákon č. 669/1919 Sb. z.an., o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920.

369

Zákon č. 670/1919 Sb. z. an., kterým se mění články I., III. a V. finančního zákona republiky Československé pro rok 1919, ze dne 27. června 1919, č. 433 Sb. z. an.

370

Nařízení vlády republiky Československé č. 671/1919 Sb. z. an., kterým prodlužuje se účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83, a ze dne 9. února 1919, č. 62 Sb. z. an., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubna 1919, č. 77 (3576 pres.), a ze dne 17. května 1919, č. 85 (3576-1 pres.), o ochraně nájemců.

371

Nařízení vlády republiky Československé č. 672/1919 Sb. z.an., o příročí pro živnostníky válkou poškozené.

372

Nařízení vlády republiky Československé č. 673/1919 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje příročí podle nařízení ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. an.

373

Nařízení vlády republiky Československé č. 674/1919 Sb. z. an., jímž se prodlužuje působnost nařízení ze dne 24. dubna 1919, č. 223 Sb. z. a n.

374

Nařízení vlády republiky Československé č. 675/1919 Sb. z. an., o zachování služebních poměrů podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a o obmezení výpovědi některých služebních poměrů.

375

Zákon č. 5/1920 Sb. z. an., jímž se povoluje Československému červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20 mil. korun.

376

Zákon č. 6/1920 Sb. z. an., jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr.

377

Zákon č. 8/1920 Sb. z. a n., kterým se platnost § 23 novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. zák. anař., prodlužuje do konce roku 1920.

378

Zákon č. 11/1920 Sb. z. an., o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

379

Zákon č. 12/1920 Sb. z. an., o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu.

380

Nařízení vlády republiky Československé č. 14/1920 Sb. z. an. o zrušení odvetných opatření za příčinou válečných událostí.

381

Zákon č. 20/1920 Sb. z. a n., o vy vlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov.

382

Nařízení vlády republiky Československé č. 22/1920 Sb. z. an., kterým se uvolňuje obchod hovězím dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jakož i se ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa a zabitých telat.

383

Zákon č. 28/1920 Sb. z. a n., o reorganisaci finanční stráže.

384

Nařízení vlády republiky Československé č. 30/1920 Sb. z. an., kterým se prodlužuje platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném.

385

Zákon č. 31/1920 Sb. z. an., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.

386

Nařízení vlády republiky Československé č. 34/1920 Sb. z. a n., jímž provádí se zákon ze dne 2. prosince 1919, č. 13 Sb. z. an. z r. 1920, o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudních notářů, soudců a advokátů.

387

Nařízení vlády republiky Československé č. 36/1920 Sb. z. an., kterým zrušují se ministerské nařízení ze dne 17. prosince 1881, č. 143 ř. z., a nařízení uherského ministra orby, průmyslu a obchodu ze dne 18. prosince 1888, č. 59.203, o zákazu dovozu a průvozu skotu z východních zemí.

388

Nařízení vlády republiky Československé č. 37/1920 Sb. z. an., o zrušení zabavení modré skalice.

389

Nařízení vlády republiky Československé č. 40/1920 Sb. z. an., o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže.

390

Nařízení vlády republiky Československé č. 41/1920 Sb. z. a n., o ceně cukru určeného k spotřebě.

391

Nařízení vlády republiky Československé č. 42/1920 Sb. z. an., ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 329 Sb. z. an., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové.

392

Zákon č. 45/1920 Sb. z. a n., o umělecké úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců.

393

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 46/1920 Sb. z. an., č. 18 A-4, č. 17.069, o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, jakož i drobů pro Čechy.

394

Nařízení vlády republiky Československé č. 47/1920 Sb. z.an., o vydání státovek na dvacet korun československých.

395

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 48/1920 Sb. z.an., o vydání státovek 20korunových československých s datem 15. dubna 1919.

396

Nařízení vlády republiky Československé č. 51/1920 Sb. z. an., kterým se prodlužuje lhůta § 5 zákona ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z.an., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.

397

Nařízení vlády republiky Československé č. 52/1920 Sb. z.an., jímž se prodlužuje platnost prováděcích nařízení k zákonu o inženýrských komorách ze dne 2. ledna 1913, č. 3 ř. z.

398

Nařízení vlády republiky Československé č. 53/1920 Sb. z. an., k provádění zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z.an., kterým senově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění se některá ustanovení o poplatcích.

399

Zákon č. 54/1920 Sb. z.an., kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů.

400

Nařízení vlády republiky Československé č. 55/1920 Sb. z. an., o vybírání poplatků stanovených v § 14 císařského nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 281 ř. z., za potvrzení příjemce o dodání zásilek z cizozemska v železniční a říční lodní dopravě.

401

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 56/1920 Sb. z.an., o nejvyšších cenách hovězího masa, jakož i vnitřností.

402

Zákon č. 57/1920 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, ř. z., č. 14 ř. z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětu zvláštních válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.

403

Nařízení vlády republiky Československé č. 58/1920 Sb. z.an., jímž se prodlužuje platnost ministerských nařízení ze dne 20. ledna 1917, č. 21, 22 a 23 ř. z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě, a nařízení ze dne 16. března 1917, č. 28.100, k provedení I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.

404

Nařízení vlády republiky Československé č. 60/1920 Sb. z.an., o prodloužení platnosti nařízení býv. rakouského ministerstva železnic ze dne 31. ledna 1917, č. 35 ř. z., a nařízení býv. uherského ministerstva obchodu ze dne 16. března 1917, č. 28.100.

405

Nařízení vlády republiky Československé č. 61/1920 Sb. z. an., o vyšetření a uvedení v patrnost zabraného majetku pozemkového.

406

Nařízení vlády republiky Československé č. 62/1920 Sb. z.an., jímž zrušují se nařízení, kterými byly v Čechách, na Moravě ave Slezsku podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní.

407

Nařízení vlády republiky Československé č. 63/1920 Sb. z. an., o stažení bankovek 50korunových.

408

Nařízení vlády republiky Československé č. 66/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z.an., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové.

409

Zákon č. 73/1920 Sb. z.an., jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku a zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionu Kč.

410

Zákon č. 78/1920 Sb. z. a n., o doplnění sítě státních drah na Slovensku.

411

Zákon č. 79/1920 Sb. z. an., jímž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919, a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné.

412

Zákon č. 85/1920 Sb. z. a n., o prémiové státní půjčce Československé republiky.

413

Zákon č. 87/1920 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov.

414

Zákon č. 88/1920 Sb. z. a n., o zřízení státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím.

415

Zákon č. 91/1920 Sb. z.an., kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené.

416

Zákon č. 92/1920 Sb. z. a n., kterým se povoluje další státní podpora stavebního ruchu.

417

Nařízení vlády republiky Československé č. 93/1920 Sb. z.an., kterým se mění hranice okresu Fridlandského a Libereckého.

418

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvy pro zásobování lidu a financí č. 97/1920 Sb. z.an., že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. ledna 1920, č. 41 Sb. z.an., o ceně cukru určeného k spotřebě.

419

Nařízení vlády republiky Československé č. 99/1920 Sb. z.an., kterým se provádí zákon ze dne 6. února 1920, č. 85 Sb. z. a n., o prémiové státní půjčce Československé republiky.

420

Zákon č. 102/1920 Sb. z.an., jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež budou vydány obcí Pražskou v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

421

Zákon č. 104/1920 Sb. z. a n., finanční zákon republiky Československé pro rok 1920.

422

Nařízení vlády republiky Československé č. 106/1920 Sb. z. an., o uvolnění vkladů a podílů k upisování 4 1/2% státní prémiové půjčky.

423

Nařízení vlády republiky Československé č. 107/1920 Sb. z. an., o vydání státovek na deset korun československých.

424

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 108/1920 Sb. z.an., o vydání státovek lOkorunových československých s datem 15. dubna 1919.

425

Nařízení vlády republiky Československé č. 110/1920 Sb. z.an., o nové úpravě poštovních sazeb.

426

Nařízení vlády republiky Československé č. 112/1920 Sb. z. an., kterým se mění § 7 nařízení ze dne 20. ledna 1920, č. 43 Sb. z.an., o jednotné organisaci přesných výškových měření.

427

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1920 Sb. z.an., o soupisu jmění a závazků v cizině.

428

Zákon č. 115/1920 Sb. z. an., o volbách do ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy.

429

Zákon č. 118/1920 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém.

430

Nařízení vlády republiky Československé č. 120/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 5. února 1920, č. 91 Sb. z. an., kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené.

431

Zákon č. 125/1920 Sb. z. a n., o volebním soudě.

432

Nařízení vlády republiky Československé č. 131/1920 Sb. z.an., jímž se upravují platy zřízenců finanční stráže.

433

Zákon č. 133/1920 Sb. z. a n., jímž se zřizují zvěrolékařské komory.

434

Zákon č. 134/1920 Sb. z. a n., o zajišťování dávky z majetku.

435

Nařízení vlády republiky Československé č. 136/1920 Sb. z. an., kterým se zakazuje zpracovati kozlečiny domácího původu na obuv.

436

Nařízení vlády republiky Československé č. 141/1920 Sb. z.an., kterýmž se pozměňuje § 2 sub 1 nařízení vlády republiky o Československé ze dne 9. prosince 1919, č. 642 Sb. z.an., o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou ařepnou moučkou.

437

Nařízení vlády republiky Československé č. 146/1920 Sb. z.an., jímž se mění dosavadní předpisy o uvolnění zadržených výplat ze smluv pojišťovacích.

438

Nařízení vlády republiky Československé č. 148/1920 Sb. z.an., o změně předpisů o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty v přivtěleném území dle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb. z. an.

439

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 153/1920 Sb. z. an., kterým se stanoví nejvyšší cena chleba na Moravě.

440

Nařízení vlády republiky Československé č. 155/1920 Sb. z.an., kterým se zrušuje § 17 nařízení ze dne 28. srpna 1919, čís. 102 z.an. z. pro markrabství Moravské, o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilnin při mletí, šrotování a čištění obilí.

441

Nařízení vlády republiky Československé č. 156/1920 Sb. z. an., o dani přepychové, jímž se stanoví, za kterých podmínek sluší pokládati předměty, uvedené v seznamu připojeném k zákonu ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. an., za přepychové.

442

Nařízení vlády republiky Československé č. 157/1920 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 12. prosince 1919, č. 28 Sb. z. an. z roku 1920, o reorganisaci finanční stráže.

443

Zákon č. 163/1920 Sb. z.an., kterým se mění § 3 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n. (řádu volení do obcí).

444

Zákon č. 164/1920 Sb. z. an., kterým se lhůta, stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z.an.), prodlužuje dokonce roku 1921.

445

Zákon č. 166/1920 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový).

446

Zákon č. 167/1920 Sb. z. an., o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.

447

Nařízení vlády republiky Československé č. 171/1920 Sb. z.an., o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných.

448

Nařízení vlády republiky Československé č. 172/1920 Sb. z.an., kterým mění se vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako vzorec A k ministerskému nařízení ze dne 22. září 1892, č. 166 ř. z., a vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako příloha VIII. k ministerskému nařízení ze dne 15. října 1909, č. 178 ř. z.

449

Nařízení vlády republiky Československé č. 175/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb. z.an., azedne9. února 1919, č. 62 Sb. z.an., jakož i nařízení ministra spinou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubna 1919, č. 77 (3576 pres), a ze dne 17. května 1919, č. 85 (3576-I-pres), o ochraně nájemců.

450

Zákon č. 179/1920 Sb. z.an., o úpravě služebního poměru profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze.

451

Nařízení vlády republiky Československé č. 181/1920 Sb. z.an., jímž se upravují služební příjmy avýslužné učitelstvu na státních školách obecných (ludových) a občanských na Slovensku.

452

Zákon č. 183/1920 Sb. z.an., kterým se zřizuje státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně.

453

Zákon č. 185/1920 Sb. z. a n., jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku.

454

Zákon č. 187/1920 Sb. z. a n., o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených.

455

Zákon č. 190/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.

456

Nařízení vlády republiky Československé č. 191/1920 Sb. z.an., jímž se zrušují nařízení ze dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. an., a ze dne 10. června 1919, č. 310 Sb. z.an.,o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva.

457

Zákon č. 194/1920 Sb. z. an., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili.

458

Nařízení vlády republiky Československé č. 204/1920 Sb. z.an., úpravě obchodu lnem.

459

Nařízení vlády republiky Československé č. 206/1920 Sb. z. an., jímž se pozměňují §§ 2 a 3 telefonního řádu vyhlášeného nařízením ministra obchodu ze dne 23. září 1916, čís. 322 ř. z.

460

Nařízení vlády republiky Československé č. 207/1920 Sb. z.an., o uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnými výrobky.

461

Zákon č. 209/1920 Sb. z. a n., o přechodných daňových výhodách pro stavby.

462

Zákon č. 210/1920 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.

463

Zákon č. 211/1920 Sb. z. a n., o obecních a obvodních notářích na Slovensku.

464

Zákon č. 215/1920 Sb. z. an., jímž se zrušuje cis. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z., o rakouském sboru válečnickém.

465

Zákon č. 217/1920 Sb. z.an., o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

466

Zákon č. 218/1920 Sb. z.an., kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.

467

Nařízení vlády republiky Československé č. 224/1920 Sb. z.an., o ústavu Pražské vzorkové veletrhy.

468

Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1920 Sb. z. an., o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory podle § 12 zák. čl. XXVII. z roku 1907.

469

Zákon č. 227/1920 Sb. z.an., o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.100 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku.

470

Zákon č. 230/1920 Sb. z. an., jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní.

471

Nařízení vlády republiky Československé č. 231/1920 Sb. z.an., o prodloužení platnosti příplatku k přejímacím cenám obilnin sklizně 1919.

472

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 232/1920 Sb. z. an., o zrušení nejvyšších cen hovězích a telecích drobů pro Čechy.

473

Zákon č. 233/1920 Sb. z.an., o prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku.

474

Zákon č. 235/1920 Sb. z.an., o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.

475

Vyhláška ministra financí č. 240/1920 Sb. z. an., o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z.an., o zrušení Československé devisové ústředny a částečném uvolnění obchodu cizími platidly.

476

Vyhláška ministra obchodu č. 241/1920 Sb. z. a n., o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 Sb. z.an., o úpravě dovozu a vývozu.

477

Zákon č. 247/1920 Sb. z.an., kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

478

Zákon č. 251/1920 Sb. z.an., kterým opravují se chyby v zákoně ze dne 12. února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém.

479

Zákon č. 253/1920 Sb. z. a n., o poskytnutí záruky Ústrednému družstvu v Bratislavě.

480

Zákon č. 254/1920 Sb. z.an., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. an. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu.

481

Vyhláška ministra sociální péče č. 255/1920 Sb. z.an., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží, objednaného vojenskou správou.

482

Nařízení vlády republiky Československé č. 257/1920 Sb. z.an., kterým se zrušuje nařízení ze dne 11. ledna 1919, č. 23 Sb. z.an., o nejvyšších cenách skopců a skopového masa.

483

Nařízení vlády republiky Československé č. 259/1920 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 17. února 1920, č. 134 Sb. z. a n., o zajišťování dávky z majetku.

484

Zákon č. 260/1920 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství.

485

Zákon č. 267/1920 Sb. z. a n., o odstranění nevhodných názvů.

486

Zákon č. 269/1920 Sb. z.an., kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského.

487

Zákon č. 270/1920 Sb. z.an., kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.

488

Nařízení vlády republiky Československé č. 273/1920 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, č. 79 Sb. z. an., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců zr. 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné.

489

Zákon č. 275/1920 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

490

Zákon č. 278/1920 Sb. z.an., o složení a působnosti místních výborů ve Velkém Brně.

491

Zákon č. 279/1920 Sb. z. a n., o úpravě státní služby pro zvelebování živností.

492

Zákon č. 280/1920 Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

493

Zákon č. 281/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně.

494

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 282/1920 Sb. z.an., čís. 18/L-857, čís. z. sp. p. 110.506 ai 1920, pro Čechy o zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských.

495

Nařízení vlády republiky Československé č. 286/1920 Sb. z.an., o vnitrozemské dopravě luštěnin.

496

Zákon č. 287/1920 Sb. z. an., kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové.

497

Zákon č. 290/1920 Sb. z.an. o zrušení kobliny arokoviny a jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku.

498

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 296/1920 Sb. z. a n., o zrušení nejvyšších cen koňského masa a vnitřností.

499

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 297/1920 Sb. z. a n., o zrušení nejvyšších cen za vnitřnosti z hovězího dobytka.

500

Zákon č. 304/1920 Sb. z.an., kterým se zrušují ustanovení obecních zřízení a městských statutů o právu měšťanském.

501

Nařízení vlády republiky Československé č. 305/1920 Sb. z. an., jímž se prozatímně upravuje zřízení a působnost zemědělské rady pro Slovensko.

502

Zákon č. 307/1920 Sb. z. a n., jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v republice Československé.

503

Zákon č. 309/1920 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

504

Zákon č. 311/1920 Sb. z.an., jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

505

Zákon č. 320/1920 Sb. z. a n., o opatřeních k provedení 2. odst. §u 63 ústavní listiny.

506

Nařízení vlády republiky Československé č. 321/1920 Sb. z. an., kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku.

507

Nařízení vlády republiky Československé č. 322/1920 Sb. z.an., o výplatách pohledávek a závazků na Hlučínsku.

508

Nařízení vlády republiky Československé č. 323/1920 Sb. z. an., o nejvyšších cenách zápalek.

509

Zákon č. 328/1920 Sb. z. a n., o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu.

510

Zákon č. 330/1920 Sb. z.an., o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů (řád volební).

511

Zákon č. 333/1920 Sb. z. an., o náhradě škody obětem politické persekuce za války 1914-1918.

512

Nařízení vlády republiky Československé č. 336/1920 Sb. z.an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku.

513

Zákon č. 337/1920 Sb. z.an., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.

514

Vyhláška ministra vnitra č. 338/1920 Sb. z. a n., o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z.an., o všeobecných občanských legitimacích.

515

Nařízení zplnomocněného ministra vlády Československé republiky pro správu Slovenska č. 340/1920 Sb. z. an., č. 2797 - pres. (2784 - zdrav.) o jmenování lékařů ve veřejné službě zdravotnické.

516

Vyhláška ministerstva vnitra č. 341/1920 Sb. z.an., že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 30. března 1920, čís. 252 Sb. z. an., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti.

517

Nařízení presidenta zemské správy politické č. 343/1920 Sb. z. an., č. 18/A208/42, č. z. sp. p. 11.832, jímž zrušují se nejvyšší ceny koňského masa.

518

Nařízení vlády republiky Československé č. 344/1920 Sb. z.an., jímž se zřizuje Zemský úřad pro Podkarpatskou Rus.

519

Vyhláška ministerstva vnitra se všemi zúčastněnými ministerstvy č. 348/1920 Sb. z.an., že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 15. dubna 1920, čís. 270 Sb. z. an., kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.

520

Nařízení vlády republiky Československé č. 351/1920 Sb. z. an., kterým se částečně mění nařízení vlády ze dne 4. března 1920, č. 157 Sb. z. an., o reorganisaci finanční stráže, a ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z.an., o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže.

521

Nařízení vlády republiky Československé č. 353/1920 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 31. března 1920, č. 218 Sb. z.an., o úpravě hranic příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.

522

Nařízení vlády republiky Československé č. 354/1920 Sb. z.an., k částečnému provedení §§ 36, 37 a 50 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z.an., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

523

Nařízení vlády republiky Československé č. 356/1920 Sb. z. a n., o změně generálního statutu Podkarpatské Rusi.

524

Nařízení vlády republiky Československé č. 361/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 Sb. z.an., o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.

525

Nařízení vlády republiky Československé č.362/1920 Sb. z.an., kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z.an., o statistice zahraničního obchodu.

526

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 363/1920 Sb. z.an., o vysvědčeních ženské průmyslové školy Vlasta ve Znojmě.

527

Nařízení vlády republiky Československé č. 364/1920 Sb. z.an., jímž se stanoví cestovné a stravné přísedících volebního soudu.

528

Nařízení vlády republiky Československé č. 366/1920 Sb. z.an., o přihlašování, vyšetřování a soupisu válečných škod podle mírových smluv.

529

Nařízení vlády republiky Československé č. 367/1920 Sb. z. an., o stažení bankovek po deseti a dvaceti korunách.

530

Nařízení vlády republiky Československé č. 371/1920 Sb. z.an., o obchodu ranými brambory.

531

Nařízení vlády republiky Československé č. 374/1920 Sb. z.an., jímž se provádějí přechodná ustanovení branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. an., o provedení odvodů v roce 1920.

532

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 375/1920 Sb. z.an., čís. 19-186/5 ai 1920, čís. z. sp. p. 149.195 ai 1920, kterým stanoví se nepřípustnost odstraňování továrních lístků s balíků látek obchodníky látkami v Čechách.

533

Nařízení vlády republiky Československé č. 377/1920 Sb. z. an., o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami.

534

Nařízení vlády republiky Československé č. 381/1920 Sb. z. an., k provádění zákona ze dne 30. března 1920, čís. 219 Sb. z.an., o podpoře soukromého stavebního podnikání.

535

Nařízení vlády republiky Československé č. 382/1920 Sb. z.an., o žádostech za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, čís. 230 Sb. z.an., jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní.

536

Nařízení vlády republiky Československé č. 383/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z.an., o obecních a obvodních notářích na Slovensku.

537

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 384/1920 Sb. z.an., č. 18-L 1307, čís. z. sp. p. 154.053 ai 1920, pro Čechy o pozměnění zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských v Čechách.

538

Nařízení vlády republiky Československé č. 385/1920 Sb. z. an., jímž se pozměňuje § 38 telefonního řádu vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze dne 23. září 1916, č. 322 ř. z.

539

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem spravedlnosti č.388/1920 Sb. z. an., že se opravují chyby v nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1920, č. 273 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 79 Sb. z.an., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců zr. 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné.

540

Nařízení vlády republiky Československé č. 389/1920 Sb. z.an., jímž mění se nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920, čís. 371 Sb. z.an.,o obchodu ranými brambory.

541

Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1920 Sb. z.an., o rozdělení filosofických fakult obou pražských universit.

542

Nařízení vlády republiky Československé č. 393/1920 Sb. z.an., o příročí pro živnostníky válkou poškozené.

543

Nařízení vlády republiky Československé č. 394/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost nařízení o úlevách při placení úroků z knihovních pohledávek, daní a veřejných dávek.

544

Nařízení vlády republiky Československé č. 395/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje a částečně mění působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a obchodnímu zákonu, zák. čl. XXXYII z r. 1875.

545

Nařízení vlády republiky Československé č. 398/1920 Sb. z. an., kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.

546

Nařízení vlády republiky Československé č. 400/1920 Sb. z.an., kterým se mění ustanovení § 2, odst. 4., nařízení ze dne 5. května 1919, č. 236 Sb. z. an., o označení cenných papírů a jich kuponů vydaných po soupisu.

547

Nařízení vlády republiky Československé č. 401/1920 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení ze dne 3. února 1919, č. 95 Sb. z. an., o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů.

548

Nařízení vlády republiky Československé č. 402/1920 Sb. z. an., o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími.

549

Nařízení vlády republiky Československé č. 403/1920 Sb. z.an., kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.

550

Nařízení vlády republiky Československé č. 406/1920 Sb. z.an., o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím.

551

Vyhláška ministerstva financí č. 407/1920 Sb. z.an., kterou se převádějí některé agendy s celní službou nesouvisející z hlavního celního úřadu v Olomouci na berní úřad v Olomouci a zřizuje se odbočka tohoto berního úřadu.

552

Nařízení vlády republiky Československé č. 408/1920 Sb. z. an., kterým se zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, č. 646 Sb. z. an., o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku.

553

Nařízení vlády republiky Československé č. 412/1920 Sb. z.an., o poplatcích na průvodní listy dobytčí na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

554

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem pro zásobování lidu č. 413/1920 Sb. z.an., že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. dubna 1920, čís. 237 Sb. z.an., o příplatcích k cenám obilnin sklizně 1919.

555

Nařízení vlády republiky Československé č. 415/1920 Sb. z.an., kterým se stanoví nejvyšší ceny jatečného skotu včetně telat a upravují se nejvyšší ceny hovězího a telecího masa.

556

Zákon č. 417/1920 Sb. z.an., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

557

Nařízení vlády republiky Československé č. 419/1920 Sb. z. an., o nejvyšších cenách droždí.

558

Nařízení vlády republiky Československé č. 421/1920 Sb. z. an., o zrušení Československé textilní komise a zřízení Československé lnářské komise.

559

Nařízení vlády republiky Československé č. 422/1920 Sb. z. an., kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách, nařízení ze dne 27. června 1919, č. 359 Sb. z. an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklávy ve Slezsku, nařízení ze dne 21. července 1919, č. 437 Sb. z. an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku a moravských enklávách, a nařízení ze dne 4. května 1920, č. 336 Sb. z. an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku.

560

Nařízení vlády republiky Československé č. 424/1920 Sb. z. an., o provedení §u 68 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. an., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

561

Nařízení vlády republiky Československé č. 427/1920 Sb. z. an., o označení cenných papírů dovezených z ciziny.

562

Nařízení vlády republiky Československé č. 428/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. an., kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského.

563

Nařízení presidenta zemské správy politické č. 429/1920 Sb. z. an., č. 8/D-1657 ai 1920, jímž se odvolává nařízení bývalého místodržitele pro království České ze dne 20. července 1918, č. 52 z. z., a nařízení zemského politického správce v Praze ze dne 19. března 1919, č. 162 Sb. z. an., o zastavení oprávnění míti nebo nositi zbraně v Čechách.

564

Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 430/1920 Sb. z. an., kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě.

565

Vyhláška ministerstva financí č. 435/1920 Sb. z. an., o tom, že se vydávají kolkové známky v hodnotách po 30 Kč, 40 Kč a 50 Kč.

566

Nařízení vlády republiky Československé č. 438/1920 Sb. z. an., o ochraně polního majetku.

567

Nařízení vlády republiky Československé č. 441/1920 Sb. z. an., kterým ukládá se československým státním příslušníkům povinnost přihlásiti své majetkové zájmy na cizích plavebních podnicích říčních a námořních.

568

Nařízení vlády republiky Československé č. 443/1920 Sb. z. an., o organisaci okresních (župních) obilních úřadů.

569

Zákon č. 447/1920 Sb. z. an., jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. an. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

570

Nařízení vlády republiky Československé č. 451/1920 Sb. z. an., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu.

571

Nařízení vlády republiky Československé č. 452/1920 Sb. z. an., o dobrovolných splátkách nadávku z majetku a dávku z přírůstku na majetku, jakož i o uvolnění zadržených vkladů a výplat ze smluv pojišťovacích.

572

Nařízení vlády republiky Československé č. 453/1920 Sb. z.an., o měně na Yitorazsku a Yalěicku.

573

Nařízení vlády republiky Československé č. 454/1920 Sb. z.an., kterým se provádí zákon ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z.an., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

574

Vyhláška ministerstva financí č. 455/1920 Sb. z. a n., č. 70.857-22.782/20, o IV. státní půjčce republiky Československé.

575

Nařízení vlády republiky Československé č. 456/1920 Sb. z.an., o rozšíření zákonů a nařízení z oboru správy vojenské na Hlučínsko.

576

Nařízení vlády republiky Československé č. 457/1920 Sb. z. an., kterým se omezuje výroba a prodej sekaného zboží uzenářského.

577

Nařízení vlády republiky Československé č. 458/1920 Sb. z. a n., kterým se mění § 41, odst. 2., nařízení ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z.an., o statistice zahraničního obchodu.

578

Nařízení vlády republiky Československé č. 463/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z.an., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

579

Nařízení vlády republiky Československé č. 466/1920 Sb. z. a n., o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upisování čtvrté státní půjčky.

580

Nařízení vlády republiky Československé č. 467/1920 Sb. z.an., o uvolnění vkladů a podílů k upisování čtvrté státní půjčky.

581

Nařízení vlády republiky Československé č. 468/1920 Sb. z.an., o měně na Československém Těšínsku.

582

Nařízení vlády republiky Československé č. 469/1920 Sb. z.an., o státní nákupně oděvních potřeb pro státní zaměstnance a učitele.

583

Nařízení vlády republiky Československé č. 470/1920 Sb. z.an., jímž se provádějí přechodná ustanovení §§ 59, 61 až 63 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., o převodu z dosavadního branného poměru do nového.

584

Nařízení vlády republiky Československé č. 476/1920 Sb. z. an., o prozatímní úpravě správy politické v území Podkarpatské Rusi.

585

Vyhláška ministerstva financí č. 478/1920 Sb. z.an., o zřízení nového ukládacího okresu pro všeobecnou daň výdělkovou a pro daň z příjmu pro obvod berní správy v Hlučíně.

586

Nařízení vlády republiky Československé č. 479/1920 Sb. z. an., kterým se částečné mění a doplňují ustanovení vládního nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 217 Sb. z.an.,o sestavení likvidační bilance.

587

Nařízení vlády republiky Československé č. 481/1920 Sb. z.an., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení.

588

Nařízení vlády republiky Československé č. 484/1920 Sb. z.an., kterým se mění hranice soudního okresu Šumperského a Staroměstského.

589

Nařízení vlády republiky Československé č. 485/1920 Sb. z.an., o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč.

590

Nařízení vlády republiky Československé č. 487/1920 Sb. z.an., kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z.an., a ze dne 18. května 1920, čís. 362 Sb. z. an., o statistice zahraničního obchodu.

591

Nařízení vlády republiky Československé č. 489/1920 Sb. z.an., kterým se provádí zákon o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

592

Nařízení vlády republiky Československé č. 490/1920 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, č. 192 Sb. z.an., o dopravě koží a obuvi.

593

Nařízení vlády republiky Československé č. 491/1920 Sb. z.an., o zákazu přeregistrování a prodeje československých říčních lodí do ciziny.

594

Vyhláška II. ministerstva financí č. 495/1920 Sb. z. an., č. 79.129-25.041 ai 1920, o čtvrté státní půjčce Československé republiky a účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

595

Nařízení vlády republiky Československé č. 496/1920 Sb. z.an., jímž se mění částečně a doplňuje nařízení vládní ze dne 10. října 1919, čís. 546 Sb. z.an., o Státním obilním ústavu.

596

Nařízení vlády republiky Československé č. 497/1920 Sb. z.an., kterým se mění hranice soudního a politického okresu Uhersko-Brodského a Uhersko-Hradišťského.

597

Nařízení vlády republiky Československé č. 502/1920 Sb. z. an., o uvolnění obchodu mýdlem a mýdlovým práškem.

598

Nařízení vlády republiky Československé č. 503/1920 Sb. z.an., o prozatímním vyměření daně z příjmu (dóchodkové) a válečné (z válečných zisků) osob fysických.

599

Nařízení vlády republiky Československé č. 510/1920 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení ministerstev financí, obchodu a orby ze dne 22. ledna 1915, č. 15 ř. z., o úpravě vývozu a průvozu pytlů.

600

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s předsedou vlády č. 511/1920 Sb. z.an., že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, čís. 458 Sb. z.an., kterým se mění § 41, odst. 2., nař. ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

601

Nařízení vlády republiky Československé č. 514/1920 Sb. z. an., kterým se provádí zákon ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z.an., o úpravě přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a o úpravě zaopatřovacích nároků bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili.

602

Vyhláška ministerstva obchodu v dohodě s ministerstvem financí č. 515/1920 Sb. z.an., kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

603

Nařízení vlády republiky Československé č. 516/1920 Sb. z.an., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby.

604

Nařízení vlády republiky Československé č. 517/1920 Sb. z.an., jímž se mění předpisy o mezích příslušnosti soudů lichevních a provádí § 29 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567 Sb. z.an.

605

Nařízení vlády republiky Československé č. 518/1920 Sb. z.an., jímž se doplňují a mění některá ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. listopadu 1919, č. 597 Sb. z. an.

606

Nařízení vlády republiky Československé č. 520/1920 Sb. z.an., jímž se upravuje obchod brambory.

607

Nařízení vlády republiky Československé č. 525/1920 Sb. z.an., o vysvědčeních Městské dívčí průmyslové školy oddělení vyšívačského v Brně.

608

Nařízení vlády republiky Československé č. 526/1920 Sb. z.an., o započtení absolvování jednotlivých ročníků bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě do doby učební pro živnost zámečnickou.

609

Nařízení vlády republiky Československé č. 527/1920 Sb. z.an., o vysvědčeních na odchodnou bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě, jež nahrazují průkaz řádného dokončení učebního poměru pro živnost zámečnickou.

610

Nařízení vlády republiky Československé č. 530/1920 Sb. z.an., o stejnokroji pro pohraniční finanční stráž.

611

Nařízení vlády republiky Československé č. 532/1920 Sb. z. an., kterým se stanoví, pokud mohou cizozemské akciové společnosti peněžní býti připuštěny k provozování obchodu v tuzemsku.

612

Nařízení vlády republiky Československé č. 533/1920 Sb. z.an., kterým se mění hranice soudního a politického okresu uhersko-brodského a uhersko-hradišťského.

613

Nařízení vlády republiky Československé č. 534/1920 Sb. z.an., o úpravě obchodu lnem.

614

Vyhláška ministerstva financí č. 535/1920 Sb. z.an., o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé.

615

Nařízení vlády republiky Československé č. 536/1920 Sb. z.an., jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.).

616

Nařízení vlády republiky Československé č. 537/1920 Sb. z. an., kterým se upravuje způsob vybírání poplatků dlažebních a mýtních ve smyslu uherského zák. čl. I.: 1890 na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi.

617

Nařízení vlády republiky Československé č. 541/1920 Sb. z. a n., k provedení § 6 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. an., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

618

Vyhláška ministra školství a národní osvěty č. 542/1920 Sb. z.an., o uznání církve československé.

619

Nařízení vlády republiky Československé č. 544/1920 Sb. z.an., o zřízení Československé pivovarské komise se sídlem v Praze.

620

Nařízení vlády republiky Československé č. 546/1920 Sb. z.an., o úpravě úhrad ze smluv o zařízení a provozu drah a vleček, o jejich připojení a o úpravě smluvních sazeb přepravních.

621

Vyhláška ministerstva financí č. 549/1920 Sb. z.an., o provedení úmluvy vlád republiky Československé a Rakouské o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů, uveřejněné vyhláškou ze dne 6. září 1920, č. 513 Sb. z.an.

622

Nařízení vlády republiky Československé č. 550/1920 Sb. z.an., o osvobození darů pro Národní fond Masarykův od daní a poplatků.

623

Vyhláška ministerstva financi, č. 551/1920 Sb. z.an., č. 98.882/27.864, o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé.

624

Vyhláška ministerstva financí č. 552/1920 Sb. z. a n., o placení daně z válečných zisků za rok 1919 na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 4%ními státními pokladničními poukázkami a úpisy 4 l/2%ní státní prémiové půjčky.

625

Nařízení vlády republiky Československé č. 556/1920 Sb. z.an., o výpomoci při škodách válečných.

626

Nařízení vlády republiky Československé č. 558/1920 Sb. z.an., o stanovení lhůty dle § 9, odst. 3., zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z.an., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování.

627

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 565/1920 Sb. z. an., č. 18-K-301.596, o úpravě spotřeby bramborů v Čechách.

628

Nařízení vlády republiky Československé č. 566/1920 Sb. z.an., o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu, a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím.

629

Nařízení vlády republiky Československé č. 567/1920 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení ministerstva zemské obrany ze dne 30. července 1914, č. 179 ř. z., o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů.

630

Nařízení vlády republiky Československé č. 569/1920 Sb. z. an., o provedení zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

631

Nařízení vlády republiky Československé č. 570/1920 Sb. z.an., o úpravě obchodu olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin.

632

Nařízení vlády republiky Československé č. 571/1920 Sb. z.an., kterým se mění nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., týkající se zkoušky lékařů a zvěrolékařů, kteří chtějí býti trvale ustanoveni ve veřejné zdravotní službě u politických úřadů, jakož i nařízení ministerstva vnitra ze dne 27. srpna 1873, č. 139 ř. z., týkající se rozsahu zkušebních předmětů této zkoušky.

633

Nařízení vlády republiky Československé č. 573/1920 Sb. z. a n., o započtení služební doby obecním a obvodním notářům na Slovensku a o započtení hodnoty naturálního bytu nebo příbytečného do jejich služebních požitků.

634

Nařízení vlády republiky Československé č. 574/1920 Sb. z.an., jímž se částečně mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb. z.an., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného.

635

Nařízení vlády republiky Československé č. 575/1920 Sb. z.an., aby proveden byl soupis zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí neb darů z milosti.

636

Nařízení vlády republiky Československé č. 576/1920 Sb. z.an., o měně na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud tam nebylo okolkováno.

637

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 577/1920 Sb. z. an., kterým se upravuje z důvodů války promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného.

638

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 578/1920 Sb. z.an., jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy v částce 50,000.000 Kč osvobození odkolků a poplatků a povoluje se použití titrů této zápůjčky k uložení sirotčích, nadačních a podobných kapitálů.

639

Nařízení vlády republiky Československé č. 579/1920 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z.an., o požadovacím právu na předměty doličné uložené u občanských a vojenských soudů trestních.

640

Vyhláška ministerstev obchodu, financí, spravedlnosti, veřejných prací, železnic a vnitra č. 580/1920 Sb. z.an., o úmluvě mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské o způsobu, jaknakládati po stránce právní s výrobními a dopravními podniky.

641

Nařízení vlády republiky Československé č. 581/1920 Sb. z.an., o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920/1921.

642

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 583/1920 Sb. z.an., o měně na Československém Těšínsku.

643

Vyhláška ministerstva financí č. 584/1920 Sb. z. a n., o zrušení puncoven v Broumově v Čechách a v Báňské Šťávnici na Slovensku.

644

Vyhláška vlády republiky Československé č. 585/1920 Sb. z. a n., že pozbylo platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. srpna 1920, č. 471 Sb. z.an., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků.

645

Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny, č. 586/1920 Sb. z.an., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

646

Nařízení vlády republiky Československé č. 587/1920 Sb. z.an., jímž upravují se ustanovení o poplatkovém ekvivalentu v příčině jeho měření a placení a přiznání majetku za osmé desítiletí (1921 až včetně 1930).

647

Nařízení vlády republiky Československé č. 588/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 8. června 1898, č. 38 z. z. pro Čechy, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930.

648

Nařízení vlády republiky Československé č. 589/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 27. června 1899, č. 68 z. z. pro Moravu, a zákona ze dne 28. května 1902, č. 50 z. z. pro Moravu, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930.

649

Nařízení vlády republiky Československé č. 592/1920 Sb. z.an., jímž se provádí zákon o sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, č. 256 Sb. z. a n.

650

Nařízení vlády republiky Československé č. 594/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 230 Sb. z.an.

651

Nařízení vlády republiky Československé č. 595/1920 Sb. z. a n., o změně příslušnosti pro rozdělování sody krystalové a zrušení přidělování mýdla a pracího prášku.

652

Vyhláška ministerstva financí č. 596/1920 Sb. z.an., o zavedení nových úředních puncovních značek pro zlaté a stříbrné zboží (§ 36 punc. zák.).

653

Nařízení vlády republiky Československé č. 598/1920 Sb. z.an., kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. an., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

654

Nařízení vlády republiky Československé č. 599/1920 Sb. z.an., o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919.

655

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 600/1920 Sb. z.an., o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919.

656

Nařízení vlády republiky Československé č. 603/1920 Sb. z.an., kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z.an., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (§§ 1 -31).

657

Nařízení vlády republiky Československé č. 604/1920 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (Úprava uhelného hospodářství §§ 1 - 31).

658

Nařízení vlády republiky Československé č. 606/1920 Sb. z. an., o sloučení obvodu slúžnovského úřadu v Turně s obvodem slúžnovského úřadu v Moldavě se sídlem v Moldavě.

659

Nařízení vlády republiky Československé č. 607/1920 Sb. z.an., o jednacím řádu rozhodčích soudů pro spory mezi Státním obilním ústavem a komisionáři, resp. mlýny smluvními.

660

Nařízení vlády republiky Československé č. 611/1920 Sb. z. an., o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska.

661

Nařízení vlády republiky Československé č. 613/1920 Sb. z.an., kterým se mění nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. března 1912, č. 47 ř. z., o pomocných silách lékárenských.

662

Nařízení vlády republiky Československé č. 614/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta k podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

663

Nařízení vlády republiky Československé č. 617/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí § 6, č. 2., zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. an., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.

664

Vyhláška ministerstva obchodu v dohodě s ministerstvem financí č. 618/1920 Sb. z. an., kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku.

665

Nařízení vlády republiky Československé č. 619/1920 Sb. z. an., kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou.

666

Nařízení vlády republiky Československé č. 623/1920 Sb. z. an., kterým prodlužuje se pravomoc Pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. an., narok 1921, pokud jde o legionáře.

667

Zákon č. 625/1920 Sb. z. an., o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

668

Nařízení vlády republiky Československé č. 627/1920 Sb. z. an., kterým se částečně zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. an., o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem, a nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z. an., o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých.

669

Nařízení vlády republiky Československé č. 628/1920 Sb. z. an., jímž se provádí zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.

670

Nařízení vlády republiky Československé č. 633/1920 Sb. z. an., jímž se provádí § 11 zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. an., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování. (Třetí prováděcí nařízení.).

671

Nařízení vlády republiky Československé č. 634/1920 Sb. z. an., o zřízení oddělení při soudní tabuli v Košicích pro Podkarpatskou Rus.

672

Nařízení vlády republiky Československé č. 636/1920 Sb. z. an., kterým se zavádějí mimořádná opatření pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlině, na Kladně, v Kralupech n. Vit., na Král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Žižkově.

673

Nařízení vlády republiky Československé č. 640/1920 Sb. z. an., kterým se zrušují nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 586 Sb. z. an., a ze dne 20. dubna 1920, č. 274 Sb. z. an., o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem, jakož i částečně mění nařízení vlády republiky československé ze dne 7. května 1920, č. 377 Sb. z. an., o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami.

674

Nařízení vlády republiky Československé č. 642/1920 Sb. z. an., jímž zrušuje se zákaz urychleného prodeje tkalcovského, pleteného a stávkového zboží.

675

Nařízení vlády republiky Československé č. 643/1920 Sb. z. an., jímž se prodlužuje a částečně mění nařízení ze dne 19. prosince 1919, č. 660 Sb. z. an., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů.

676

Vyhláška ministerstva financí a ministerstva pošt a telegrafů v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem č. 645/1920 Sb. z. an., o povinném placení daní, poplatků a dávek plátěnkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového.

677

Nařízení vlády republiky Československé č. 647/1920 Sb. z. an., kterým se zrušuje všeobecné hudebné v Čechách.

678

Nařízení vlády republiky Československé č. 648/1920 Sb. z. an., kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o zásobování hovězím a telecím masem.

679

Vyhláška ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti č. 649/1920 Sb. z. an., o zrušení 36 berních úřadů v Čechách a na Moravě.

680

Nařízení vlády republiky Československé č. 650/1920 Sb. z. an., jímž provádí se ve příčině pomocných sil kancelářských zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 270 Sb. z. a n.

681

Nařízení vlády republiky Československé č. 651/1920 Sb. z. an., o zrušení okresního soudu v Kosinově, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši aTačevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů v Beregszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Košicích.

682

Nařízení vlády republiky Československé č. 654/1920 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 18. března 1920, č. 185 Sb. z. an., jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku.

683

Nařízení vlády republiky Československé č. 656/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 Sb. z. a n.

684

Nařízení vlády repububliky Československé č. 658/1920 Sb. z. an., o uvolnění peněžních vkladů, patřících osobám v § 43 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., jmenovaným.

685

Nařízení vlády republiky Československé č. 659/1920 Sb. z. an., o zrušení berního úřadu v Turné a přičlenění obcí z jeho obvodu do obvodu berního úřadu v Moldavě.

686

Nařízení presidenta zemské správy politické v Čechách č. 661/1920 Sb. z. an., čís. 3/A-588/6, č. z. s. p. 252.612, o úpravě nedělního klidu v živnosti fotografické.

687

Vyhláška ministerstva financí č. 663/1920 Sb. z. a n., o zrušení úřadu pro vyměřování poplatků v Plzni a sloučení jeho s poplatkovým oddělením okresního finančního ředitelství v Plzni.

688

Nařízení vlády republiky Československé č. 665/1920 Sb. z. an., kterým prodlužuje se pravomoc Státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. an., narok 1921, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus.

689

Vyhláška ministra sociální péče č. 669/1920 Sb. z. an., jíž se částečně mění ustanovení vyhlášky ze dne 23. dubna 1920, č. 255 Sb. z. an., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu.

690

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska č. 671/1920 Sb. z. an., č. 4355 adm. rev., kterým se zrušuje nařízení ze dne 9. září 1920, č. 548 Sb. z. an., o výkonu policie v městě Košicích.

691

Nařízení vlády republiky Československé č. 673/1920 Sb. z. an., kterým se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice.

692

Zákon č. 682/1920 Sb. z. an., finanční zákon republiky Československé pro rok 1921, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investicí pro tento rok.

693

Zákon č. 683/1920 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

694

Zákon č. 684/1920 Sb. z. an., kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 583 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku.

695

Zákon č. 685/1920 Sb. z. an., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. z. an., o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek, na rok 1920.

696

Zákon č. 686/1920 Sb. z. an., o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé.

697

Zákon č. 691/1920 Sb. z.an., kterým se určuje podle §u 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. an., doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských.

698

Zákon č. 692/1920 Sb. z.an., kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala ústřední správní komisi pro sjednocenou obec pražskou.

699

Nařízení vlády republiky Československé č. 694/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII. Z roku 1875 (obchodnímu zákonu).

700

Nařízení vlády republiky Československé č. 695/1920 Sb. z. an., o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907.

701

Nařízení vlády republiky Československé č. 1/1921 Sb. z. an., jímž se vydává statut pro opatření strojených hnojiv v roce 1921.

702

Nařízení vlády republiky Československé č. 2/1921 Sb. z. an., jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 7. dubna 1920, čís. 212 Sb. z. a n., o obchodu surovými kožemi.

703

Nařízení vlády republiky Československé č. 3/1921 Sb. z.an., kterým provádí se zákon ze dne 16. března 1920, č. 167 Sb. z.an., o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.

704

Nařízení vlády republiky Československé č. 5/1921 Sb. z.an., o likvidaci Československé komise pro hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu v Praze a odboček téže v Brně, v Bratislavě a ve Znojmě.

705

Nařízení vlády republiky Československé č. 6/1921 Sb. z. an., kterým se odvolávají mimořádná opatření, zavedená vládním nařízením ze dne 12. prosince 1920, č. 636 Sb. z.an., pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlině, na Kladně, v Kralupech n. Vit., na Král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově aŽižkově.

706

Nařízení vlády republiky Československé č. 8/1921 Sb. z.an., kterým se stanoví den návratu ruských legií podle § 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n.

707

Nařízení vlády republiky Československé č. 9/1921 Sb. z.an., jímž stran okresu Iťavského na Slovensku doplňují se vysvětlivky k přílohám A. aB. opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 586 Sb. z. an., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

708

Nařízení vlády republiky Československé č. 10/1921 Sb. z. a n., jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus prodlužují lhůty stanovené v opatření Stálého výboru Národního shromáždění podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

709

Vyhláška ministra financí č. 11/1921 Sb. z.an., o zavedení jednotného vzorce pro sestavu závěrečných účtů akciových bank a předkládání povinných výkazů.

710

Nařízení vlády republiky Československé č. 13/1921 Sb. z.an., o úředním titulu odborných soudců laiků.

711

Nařízení vlády republiky Československé č. 16/1921 Sb. z.an., jímž se provádějí §§ 3, 4 a 5 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. an., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

712

Nařízení vlády republiky Československé č. 18/1921 Sb. z.an., jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko.

713

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu v dohodě s ministerstvem financí č. 19/1921 Sb. z. a n., o zřízení obvodových úřadoven v Brně, Treněanských Teplicích a Užhorodě.

714

Nařízení vlády republiky Československé č. 21/1921 Sb. z. an., jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880, č. 37 ř. z., o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru, a zák. čl. VII. z r. 1888 o úpravě zvěrolékařství.

715

Nařízení vlády republiky Československé č. 25/1921 Sb. z. an., kterým se provádí ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 234 Sb. z. an., o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně.

716

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska č. 29/1921 Sb. z. an., o úpravě instančního pořadu v záležitostech zdravotnických a živnostenských v municipálních městech Bratislavě a Košicích.

717

Nařízení vlády republiky Československé č. 31/1921 Sb. z. an., kterým se zrušují předpisy o omezení spotřeby masa a tuků.

718

Nařízení vlády republiky Československé č. 34/1921 Sb. z. an., jímž se uvolňuje obchod zvěří.

719

Nařízení vlády republiky Československé č. 38/1921 Sb. z. an., jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem.

720

Zákon č. 40/1921 Sb. z. a n., o zcizení státního nemovitého majetku.

721

Nařízení vlády republiky Československé č. 41/1921 Sb. z. an., kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1921.

722

Nařízení vlády republiky Československé č. 42/1921 Sb. z. an., o vydání státovek po 5000 korunách československých.

723

Vyhláška bankovního úřadu ministerstva financí č. 43/1921 Sb. z. a n., o vydání 5000 korunových státovek s datem 6. července 1920.

724

Nařízení vlády republiky Československé č. 44/1921 Sb. z. an., jímž se omezuje dovoz a přijímání drobných mincí korunové měny rakousko-uherské.

725

Zákon č. 45/1921 Sb. z. an., jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč.

726

Nařízení vlády republiky Československé č. 49/1921 Sb. z. an., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Podkarpatské Rusi.

727

Nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě č. 50/1921 Sb. z. an., kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě.

728

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 52/1921 Sb. z. an., jímž se zrušuje zákaz prodeje snímaného vepřového masa v Čechách.

729

Nařízení vlády republiky Československé č. 53/1921 Sb. z. an., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový státem převzatý.

730

Nařízení vlády republiky Československé č. 54/1921 Sb. z. an., o zřízení Československé ústřední rady železničníŘeditelských rad železničních.

731

Nařízení vlády republiky Československé č. 57/1921 Sb. z. an., jímž se zrušuje zákaz používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží.

732

Zákon č. 58/1921 Sb. z. a n., o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. an. -a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.

733

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 60/1921 Sb. z. an., jíž se stanoví den účinnosti některých ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n.

734

Nařízení vlády republiky Československé č. 61/1921 Sb. z. an., o uvolnění obchodu luštěninami, prosem, pohankou a konopným semenem, jakož i výrobky z těchto plodin.

735

Nařízení vlády republiky Československé č. 64/1921 Sb. z. an., kterým se stanoví doba, kdy zaniká působnost nařízení, upravujících mzdové a pracovní poměry v podnicích, jež slouží vojenským účelům.

736

Nařízení vlády republiky Československé č. 66/1921 Sb. z. an., kterým se vyhlašuje zánik závazku k válečným úkonům a činí přechodná opatření.

737

Zákon č. 67/1921 Sb. z. an., o oběhu československých státovek naHlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. an., provedeno nebylo.

738

Nařízení vlády republiky Československé č. 69/1921 Sb. z. an., kterým se zrušují nejvyšší ceny droždí, stanovené nařízením ze dne 1. července 1920, čís. 419 Sb. z. an.

739

Nařízení vlády republiky Československé č. 70/1921 Sb. z. an., jímž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. an., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

740

Vyhláška ministerstva financí č. 74/1921 Sb. z. an., o platnosti nových úředních puncovních značek a o značce zásobní.

741

Zákon č. 76/1921 Sb. z. an., kterým se zrušuje zákon ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. an., ohledně ohlašování nájmu a pachtu a ohledně změn poplatků ze smluv nájemních a pachtovních.

742

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 77/1921 Sb. z. an., kterou se odsunuje pro některé obce naHlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. an.

743

Nařízení vlády republiky Československé č. 79/1921 Sb. z. an., jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování.

744

Nařízení vlády republiky Československé č. 80/1921 Sb. z. an., jímž stanoví se přepočítací kursy hodnot vyjádřených v cizozemské měně pro poplatky stupnicové a pro poplatky, které dlužno zapravovati podle cis. nař. ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z., přímo bez úředního vyměření.

745

Zákon č. 81/1921 Sb. z. an., kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 a k finančnímu zákonu ze dne 29. ledna 1920, č. 104 Sb. z. a n.

746

Nařízení vlády republiky Československé č. 82/1921 Sb. z. an., o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou.

747

Nařízení vlády republiky Československé č. 84/1921 Sb. z. an., o uvolnění obchodu kukuřicí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Podkarpatské Rusi.

748

Vyhláška ministerstva financí č. 86/1921 Sb. z. an., jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice.

749

Vyhláška ministerstva financí č. 88/1921 Sb. z. an., o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé, splatných 15. prosince 1921.

750

Nařízení vlády republiky Československé č. 89/1921 Sb. z. an., jímž doplňují se §§ 48, 49 a 31 stanov Hypoteční banky království Českého stanovením zásad, podle kterých Hypoteční banka může poskytovati zápůjčky za účelem zapravení dávky z majetku a přírůstku, a jimž se zápůjčkám těm přiznávají výhody podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n.

751

Nařízení vlády republiky Československé č. 90/1921 Sb. z. an., kterým se opravuje a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. února 1921, č. 70 Sb. z. an., jímž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 Sb. z. an., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

752

Nařízení vlády republiky Československé č. 92/1921 Sb. z. a n., o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními automobily.

753

Nařízení vlády republiky Československé č. 93/1921 Sb. z. an., o zřízení nových úřadů k provedení stavby železných drah dle zákona ze dne 30. března 1920, č. 235 Sb. z. a n.

754

Nařízení vlády republiky Československé č. 95/1921 Sb. z. a n., o poskytnutí výpomoci Starodružinníkům.

755

Nařízení vlády republiky Československé č. 97/1921 Sb. z. an., o stažení státovek na 5000 Kč s datem 15. dubna 1919.

756

Nařízení vlády republiky Československé č. 98/1921 Sb. z. an., kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o obchodování hovězím dobytkem a o zásobování hovězím masem a masnými výrobky.

757

Zákon č. 100/1921 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

758

Zákon č. 102/1921 Sb. z. an., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.

759

Nařízení vlády republiky Československé č. 106/1921 Sb. z. an., kterým se dočasně zrušují v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zavedené uhlenky a odběrné listy.

760

Nařízení vlády republiky Československé č. 109/1921 Sb. z. an., kterým se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920, čís. 686 Sb. z. an., o zřízení a působnosti Ředitelství státního dluhu v Praze.

761

Nařízení vlády republiky Československé č. 110/1921 Sb. z. an., o vysvědčeních naodchodnou bývalé c. ak. námořní strojnické školy vPulji jako dokladech, jež částečně nahrazují průkaz způsobilosti pro nastoupení živností zámečníků a mechaniků.

762

Nařízení vlády republiky Československé č. 111/1921 Sb. z. an., jímž se zrušuje komise pro strojená hnojivá, zřízená nařízením ze dne 23. listopadu 1918, č. 48 Sb. z. a n., a působnost její se přenáší na fond pro opatření strojených hnojiv.

763

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1921 Sb. z. an., jímž se zrušují další nařízení o omezení obchodu dobytkem, masem a masovými výrobky a o omezení porážky dobytka.

764

Zákon č. 115/1921 Sb. z. an., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé.

765

Zákon č. 116/1921 Sb. z. an., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených.

766

Zákon č. 118/1921 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího.

767

Zákon č. 121/1921 Sb. z. a n., upravující starší smlouvy o těžbě dříví.

768

Zákon č. 124/1921 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského.

769

Zákon č. 126/1921 Sb. z. a n., o státní investiční půjčce dopravní.

770

Zákon č. 127/1921 Sb. z. an., kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.

771

Zákon č. 129/1921 Sb. z. an., o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení a obmezeném odkladu a přerušení trestu při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz.

772

Nařízení vlády republiky Československé č. 131/1921 Sb. z. an., jímž se provádí § 11 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. an., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

773

Nařízení vlády republiky Československé č. 135/1921 Sb. z. an., o uvolnění obchodu kukuřicí na Slovensku.

774

Nařízení vlády republiky Československé č. 136/1921 Sb. z. an., jímž se povoluje přezimovací příplatek za dodané brambory sklizně 1920.

775

Vyhláška ministerstva financí č. 138/1921 Sb. z. an., o zřízení ředitelství potravní daně v Praze.

776

Vyhláška ministerstva financí a ministerstva pošt a telegrafů v dohodě s nejvyšším účetním a kontrolním úřadem č. 140/1921 Sb. z. a n., že se opravuje chyba ve vyhlášce ze dne 17. prosince 1920, č. 645 Sb. z. an., o povinném placení daní, poplatků a dávek plátěnkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového.

777

Nařízení vlády republiky Československé č. 141/1921 Sb. z. an., kterým se zvyšuje úrok z dobrovolných splátek na dávku z majetku a přírůstku na majetku placených hotovými.

778

Nařízení vlády republiky Československé č. 144/1921 Sb. z. an., kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 627 Sb. z. an., o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům.

779

Nařízení vlády republiky Československé č. 145/1921 Sb. z. an., kterým se zrušují §§ 3 a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919, č. 253 Sb. z.an.,o obchodu lučebninami.

780

Nařízení vlády republiky Československé č. 146/1921 Sb. z. an., jímž se uvolňuje obchod bramborovou sadbou ze sklizně 1920.

781

Nařízení vlády republiky Československé č. 147/1921 Sb. z. an., kterým se uvolňuje obchod olejnatými plodinami.

782

Nařízení vlády republiky Československé č. 148/1921 Sb. z. an., o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání.

783

Nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě č. 150/1921 Sb. z. an., jímž zrušuje se nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě ze dne 13. prosince 1920, čís. 668 Sb. z. an., o vyznačování důležitých okolností směrodatných pro určení ceny zboží ošacovacího.

784

Nařízení vlády republiky Československé č. 151/1921 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 18. března 1921, č. 124 Sb. z. an., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko- uherského (První prováděcí nařízení).

785

Zákon č. 154/1921 Sb. z. an., jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. an., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním §u 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. an. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus.

786

Zákon č. 156/1921 Sb. z. an., kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě ave Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní.

787

Nařízení vlády republiky Československé č. 157/1921 Sb. z. an., jímž se uvolňuje obchod rybami sladkovodními.

788

Nařízení vlády republiky Československé č. 163/1921 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 3. března 1921, čís. 102 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.

789

Nařízení vlády republiky Československé č. 165/1921 Sb. z.an., jímž se provádí čtvrtá hlava zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

790

Zákon č. 166/1921 Sb. z.an., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela III.).

791

Nařízení vlády republiky Československé č. 167/1921 Sb. z. an., kterým se provádí zákon ze dne 18. března 1921, č. 126 Sb. z. a n., o státní investiční půjčce dopravní.

792

Nařízení vlády republiky Československé č. 168/1921 Sb. z. an., kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko.

793

Nařízení vlády republiky Československé č. 169/1921 Sb. z.an., kterým se zrušují některá doposud platná omezení při hospodaření ovocem a zeleninou a ovocnými a zeleninovými výrobky.

794

Nařízení vlády republiky Československé č. 170/1921 Sb. z.an., jímž se mění ustanovení § 9 vlád. nařízení ze dne 15. července 1920, č. 481 Sb. z. an., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení.

795

Nařízení vlády republiky Československé č. 171/1921 Sb. z. an., kterým prodlužuje se pravomoc státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na rok 1921, pokud jde o Slezsko a Hlučínsko.

796

Vyhláška ministerstva financí č. 172/1921 Sb. z.an., o seznámení a označení titrů předválečného dluhu rakouského a rakousko-uherského, jež jsou v držení neb úschově soudů a jiných státních úřadů, státních ústavů, podniků, fondů apod. (§§ 11a 14 vlád. nař. ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. an.).

797

Nařízení vlády republiky Československé č. 174/1921 Sb. z.an., o přejímacích cenách sladovnického ječmene.

798

Nařízení vlády republiky Československé č. 175/1921 Sb. z.an., o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského.

799

Nařízení vlády republiky Československé č. 176/1921 Sb. z.an., jímž se doplňuje nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. an., o zjištění titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského.

800

Nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě č. 179/1921 Sb. z.an., o úpravě obchodu vepřovým dobytkem na Moravě.

801

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 180/1921 Sb. z. an., o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, uzenářské atd. v příští Velké Praze.

802

Nařízení vlády republiky Československé č. 182/1921 Sb. z. an., o úpravě uhelného hospodářství.

803

Nařízení vlády republiky Československé č. 183/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku.

804

Nařízení vlády republiky Československé č. 185/1921 Sb. z. an., kterým se upravují školní okresy na Moravě, moravské obvody ve Slezsku to pojímajíc.

805

Nařízení vlády republiky Československé č. 186/1921 Sb. z.an., jímž se uvolňuje obchod papírem.

806

Nařízení vlády republiky Československé č. 187/1921 Sb. z.an., o zrušení Československého poradního sboru a Komise pro přechodní hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živností.

807

Nařízení vlády republiky Československé č. 190/1921 Sb. z.an., o změně sazeb poplatků za úřední jednání evidence katastru daně pozemkové.

808

Nařízení vlády republiky Československé č. 191/1921 Sb. z. an., o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a YII. zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n.

809

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 192/1921 Sb. z.an., o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Praze.

810

Nařízení vlády republiky Československé č. 195/1921 Sb. z.an., o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Moravské Ostravě.

811

Nařízení vlády republiky Československé č. 196/1921 Sb. z. an., o uvolnění obchodu tuky, oleji a mastnotami průmyslovými a sodou krystalovou a převzetí zásob Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvidaci.

812

Nařízení vlády republiky Československé č. 197/1921 Sb. z.an., jímž se provádí zákon ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z.an., o stavebním ruchu, v hlavě III. (cenové soudy §§ 18-22).

813

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 198/1921 Sb. z. an., kterou se rozšiřuje na některé obce naHlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. an.

814

Nařízení vlády republiky Československé č. 200/1921 Sb. z. an., o uvolnění výroby mýdla, mýdlových prášku, pracích a čisticích prostředků.

815

Nařízení vlády republiky Československé č. 201/1921 Sb. z. an., kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1921.

816

Nařízení vlády republiky Československé č. 202/1921 Sb. z.an., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. an., jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a nařízení s ním souvisejících na Hlučínsko.

817

Nařízení vlády republiky Československé č. 205/1921 Sb. z.an., jímž se provádí § 36 zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

818

Vyhláška ministra sociální péče č. 216/1921 Sb. z.an., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

819

Nařízení vlády republiky Československé č. 218/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).

820

Nařízení vlády republiky Československé č. 219/1921 Sb. z. an., o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907.

821

Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1921 Sb. z.an., kterým mění se nařízení vlády ze dne 6. července 1920, č. 451 Sb. z.an., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu.

822

Nařízení vlády republiky Československé č. 226/1921 Sb. z. an., kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1921.

823

Nařízení vlády republiky Československé č. 228/1921 Sb. z. an., o uvolnění obchodu tří šlovou kůrou (smrkovou a dubovou).

824

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 229/1921 Sb. z.an., jíž se stanoví den účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. an., ohledně zřízení sborového soudu v Užhorodě.

825

Nařízení vlády republiky Československé č. 235/1921 Sb. z. an., kterým se provádí zákon ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího.

826

Zákon č. 241/1921 Sb. z. a n., o dohledu k obcím na Slovensku.

827

Zákon č. 244/1921 Sb. z.an., kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.

828

Zákon č. 247/1921 Sb. z. a n., o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

829

Zákon č. 249/1921 Sb. z. a n., o zcizení státního nemovitého majetku.

830

Zákon č. 250/1921 Sb. z. a n., o směně státního nemovitého majetku.

831

Zákon č. 254/1921 Sb. z.an., o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek.

832

Zákon č. 262/1921 Sb. z.an., kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty.

833

Vyhláška ministerstva financí č. 263/1921 Sb. z.an., kterou se opravují chyby ve vyhlášce téhož ministerstva ze dne 26. února 1921, č. 86 Sb. z. an., jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice.

834

Nařízení vlády republiky Československé č. 264/1921 Sb. z. an., o nových úředních blanketech směnečných a o výměně starých úředních blanketů směnečných.

835

Nařízení vlády republiky Československé č. 265/1921 Sb. z. an., o nových úředních blanketech pro kupecké poukázky na plnění peněžitá se splatností nejvýše na 8 dní obmezenou a o výměně starých úředních blanketů pro takovéto poukázky.

836

Nařízení vlády republiky Československé č. 266/1921 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z.an., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených.

837

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 268/1921 Sb. z.an., o vysvědčeních ženské průmyslové školy ve Veselí n. M.

838

Nařízení vlády republiky Československé č. 270/1921 Sb. z. an., o úpravě veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky pro hospodářské období 1921/22.

839

Nařízení vlády republiky Československé č. 275/1921 Sb. z.an., kterým se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. an., pokud jde o manipulanty adiurnisty úřadů a ústavů bývalého uherského státu.

840

Nařízení vlády republiky Československé č. 277/1921 Sb. z.an., o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Klatovech.

841

Nařízení vlády republiky Československé č. 278/1921 Sb. z.an., jímž se doplňují a mění organisační řády pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným.

842

Nařízení vlády republiky československé č. 281/1921 Sb. z. a n., o provedení likvidace Státního obilního ústavu v Praze a jeho zemských odboček v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě.

843

Nařízení vlády republiky Československé č. 282/1921 Sb. z.an., kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. an., o zrušení okresního soudu v Kosinově, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši aTačevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů v Beregszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Košicích.

844

Vyhláška vlády republiky československé č. 285/1921 Sb. z. an., o způsobu vymílání a o přidělovacích cenách obilí.

845

Nařízení vlády republiky Československé č. 286/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost československé komise lihové.

846

Zákon č. 288/1921 Sb. z. an., jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n.

847

Zákon č. 291/1921 Sb. z. a n., jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

848

Zákon č. 292/1921 Sb. z. an., jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

849

Zákon č. 295/1921 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv.

850

Zákon č. 305/1921 Sb. z. an., kterým se vydávají prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

851

Zákon č. 306/1921 Sb. z. a n., o zřízení Nadání Arnošta Denise.

852

Zákon č. 307/1921 Sb. z. an., o poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.

853

Zákon č. 308/1921 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství.

854

Zákon č. 312/1921 Sb. z. an., kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo.

855

Zákon č. 313/1921 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

856

Zákon č. 314/1921 Sb. z. an., jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích.

857

Nařízení vlády republiky Československé č. 318/1921 Sb. z. an., kterým se pověřuje sedrie v Báňské Bystřici pravomocí ve věcech horních obvodu komárenského.

858

Zákon č. 320/1921 Sb. z. an., jímž se povoluje úvěr k boji proti nákazám zvířecím, zvláště proti moru skotu.

859

Zákon č. 323/1921 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

860

Zákon č. 325/1921 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921.

861

Nařízení vlády republiky Československé č. 328/1921 Sb. z. an., o uvolnění prodeje tabáku.

862

Zákon č. 333/1921 Sb. z. an., o změně 6 % státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky.

863

Zákon č. 334/1921 Sb. z. an., kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní.

864

Nařízení vlády republiky Československé č. 339/1921 Sb. z. an., o provedení obvodů na územích inkorporovaných a bývalých územích plebiscitních.

865

Nařízení vlády republiky Československé č. 342/1921 Sb. z. an., o částečném neb úplném prominutí zkoušek předepsaných pro uchazeče o koncesi ku provozování některé živnosti stavební.

866

Nařízení vlády republiky Československé č. 343/1921 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování.

867

Nařízení vlády republiky Československé č. 352/1921 Sb. z. an., jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. března 1920, č. 213 Sb. z. an., o úpravě hospodaření a obchodu dřevem.

868

Nařízení vlády republiky Československé č. 355/1921 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 18. března 1921, čís. 124 Sb. z. an., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského. (Druhé prováděcí nařízení.).

869

Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 356/1921 Sb. z. an., jímž se opět uvolňuje výroba a prodej sladké smetany, zvláště šlehačky, jakož i jogurtu ve Velké Praze.

870

Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1921 Sb. z. an., kterým se uvolňuje obchod se strojenými hnojivý.

871

Nařízení vlády republiky Československé č. 358/1921 Sb. z.an., týkající se úpravy obchodu cukrem a použití řepy cukrovky.

872

Nařízení vlády republiky Československé č. 359/1921 Sb. z. an., kterým se zakazuje zpracovati zdravé brambory v průmyslových závodech.

873

Nařízení vlády republiky Československé č. 361/1921 Sb. z. an., kterým se prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z.an., o obnově drobných zemědělských pachtů.

874

Vyhláška ministra sociální péče č. 367/1921 Sb. z.an., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu.

875

Nařízení vlády republiky československé č. 373/1921 Sb. z. an., o uvolnění obchodu melasou a osmozovou vodou a o zrušení Československé komise melasové.

876

Nařízení vlády republiky Československé č. 379/1921 Sb. z. an., kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., a § 2 zák. čl. LXVIII. z r. 1912.

877

Nařízení vlády republiky Československé č. 384/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují některá ustanovení nařízení bývalého ministerstva zemské obrany ze dne 23. ledna 1918, č. 23 ř. z., a bývalého uherského ministerstva zemské obrany, č. 913/1918 H. M, vydaná k§§ 10, 11, 14, 21 a 22 zákonů o válečných úkonech.

878

Nařízení vlády republiky Československé č. 385/1921 Sb. z.an., o provedení likvidace Československé komise cukerní.

879

Nařízení vlády republiky Československé č. 386/1921 Sb. z. an., o dočasném zvýšení a změně státního příspěvku vyživovacího.

880

Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1921 Sb. z.an., jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. an., o omezení cestování do ciziny.

881

Nařízení vlády republiky československé č. 394/1921 Sb. z.an., o výpomoci při škodách válečných.

882

Nařízení vlády republiky Československé č. 397/1921 Sb. z.an., kterým semení, resp. doplňuje ustanovení § 8a§ 9 vládního nařízení ze dne 14. dubna 1921, č. 167 Sb. z. a n., o provádění státní investiční půjčky dopravní.

883

Nařízení vlády republiky Československé č. 404/1921 Sb. z. an., kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. z. an., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství.

884

Vyhláška ministra veřejných prací č. 405/1921 Sb. z.an., kterou se uveřejňují předpisy o úředním ověřování nového systému elektroměrů (elektroměry elektrolytické).

885

Nařízení vlády republiky Československé č. 408/1921 Sb. z.an., o zrušení Československé komise pro hospodaření kostmi.

886

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 413/1921 Sb. z.an., o zřízení obvodových úřadoven v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích a Olomouci.

887

Nařízení vlády republiky československé č. 414/1921 Sb. z.an., o změně sídel a obvodů některých okresních hejtmanství v Čechách.

888

Vyhláška ministra financí č. 415/1921 Sb. z.an., o soupisu pohledávek a závazků v korunách rakousko-uherských mezi obyvateli republiky Československé a království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

889

Nařízení vlády republiky Československé č. 416/1921 Sb. z. an., o úpravě uhelného hospodářství.

890

Nařízení vlády republiky Československé č. 417/1921 Sb. z.an., kterým se vydává první dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z.an., (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku).

891

Nařízení vlády republiky Československé č. 418/1921 Sb. z. an., jímž se upravuje úhrn výher při československé třídní loterii.

892

Nařízení vlády republiky Československé č. 423/1921 Sb. z. an., kterým se vyhlašují sazby za předměty zásobování ve smyslu §§ 22, 23 a 24 zákonů o válečných úkonech.

893

Nařízení vlády republiky Československé č. 424/1921 Sb. z. a n., kterým se prohlašuje zánik závazku k válečným úkonům, vyhlášeného nařízením vlády republiky Československé ze dne 24. října 1921, č. 379 Sb. z. a n., a činí přechodná opatření.

894

Vyhláška ministra sociální péče č. 425/1921 Sb. z. an., o mzdách zašití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu.

895

Nařízení vlády republiky Československé č. 426/1921 Sb. z. an., kterým se stanoví počátek účinnosti zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. an., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku.

896

Vyhláška ministerstva financí č. 428/1921 Sb. z. an., o 6% státní půjčce republiky Československé, spojené se záměnou předválečných státních dluhopisů.

897

Nařízení vlády republiky Československé č. 429/1921 Sb. z. an., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 311 Sb. z. an., o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. čl. Lili z roku 1907.

898

Nařízení vlády republiky Československé č. 432/1921 Sb. z. an., o zrušení nejvyšších cen piva.

899

Vyhláška ministra financí č. 433/1921 Sb. z. a n., o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent dle článku 203., al. 2, mírové smlouvy St.-Germainské.

900

Nařízení vlády republiky Československé č. 434/1921 Sb. z. an., kterým se zrušují omezení obchodu s výrobky železářských hutí.

901

Nařízení vlády republiky Československé č. 435/1921 Sb. z. a n., o zrušení ustanovení o placení kolkových poplatků hotovými penězi.

902

Nařízení vlády republiky Československé č. 436/1921 Sb. z. an., o přeložení sídla slúžnovského úřadu ze Zemanské Oče do města Komárna.

903

Nařízení vlády republiky Československé č. 437/1921 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv.

904

Nařízení vlády republiky Československé č. 438/1921 Sb. z. an., jímž se přenáší vybírání a vymáhání přímých daní v městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na státní úřady finanční.

905

Vyhláška ministerstva financí č. 439/1921 Sb. z. an., o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek ve městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku státními úřady berními, pokud se týče berními správami, pak o změně názvů berních úřadů v Brně a Opavě.

906

Vyhláška vlády republiky Československé č. 444/1921 Sb. z. an., o zvýšené dávce mouky na vánoce.

907

Nařízení vlády republiky Československé č. 447/1921 Sb. z. an., jímž se mění a doplňuje nařízení ze dne 17. července 1919, č. 399 Sb. z. an., k provedení §§ 16 a 26 zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, a článku I., E., novely ze dne E dubna 1921, č. 166 Sb. z. a n.

908

Nařízení vlády republiky Československé č. 448/1921 Sb. z. an., o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského.

909

Nařízení vlády republiky Československé č. 450/1921 Sb. z. an., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. an., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové.

910

Nařízení vlády republiky Československé č. 453/1921 Sb. z. an., kterým se doplňuje nařízení ministerstva financí ze dne 11. června 1883, č. 91 ř. z., provádějící zákon ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru pozemkové daně.

911

Nařízení vlády republiky Československé č. 455/1921 Sb. z. an., o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXYII. z roku 1907.

912

Nařízení vlády republiky Československé č. 457/1921 Sb. z. an., kterým se ku provedení § 14 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., vydávají předpisy o zabezpečení jednotnosti politické správy v sjednocené obci pražské.

913

Nařízení vlády republiky Československé č. 458/1921 Sb. z. an., kterým upravují se hranice mezi sjednocenou obcí pražskou a obcemi (osadami) Háji-Miličovem, Velkou Chuchlí a Modřany.

914

Nařízení vlády republiky Československé č. 459/1921 Sb. z. an., kterým přidělují se obce samosprávných okresů král. vinohradského a žižkovského k sousedním okresům, určují se sídla okresních zastupitelstev pro obce okresů karlínského a smíchovského a mění se hranice soudních okresů.

915

Nařízení vlády republiky Československé č. 461/1921 Sb. z. an., jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku.

916

Nařízení vlády republiky Československé č. 462/1921 Sb. z. an., jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 26. října 1921, č. 383 Sb. z. an., o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu mobilisace.

917

Nařízení vlády republiky Československé č. 463/1921 Sb. z. an., o školném a taxách za zkoušky na státních školách středních.

918

Zákon č. 465/1921 Sb. z. an., kterým se povoluje zcizení několika pozemků města Frýdku.

919

Nařízení vlády republiky Československé č. 468/1921 Sb. z. an., jímž se prodlužuje a doplňuje nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 Sb. z. an., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů.

920

Zákon č. 470/1921 Sb. z. an., finanční zákon republiky Československé pro rok 1922, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok.

921

Nařízení vlády republiky Československé č. 472/1921 Sb. z. an., kterým se doplňuje a prodlužuje platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. an., o přerušení sporů o splnění peněžitých závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské.

922

Zákon č. 475/1921 Sb. z. a n., o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922.

923

Zákon č. 476/1921 Sb. z. an., kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. an., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou.

924

Zákon č. 477/1921 Sb. z. an., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé.

925

Zákon č. 478/1921 Sb. z. an., jímž se mění a doplňují zákony ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. an. z roku 1920, a ruší zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 289 Sb. z. an.

926

Zákon č. 480/1921 Sb. z. an., jímž upravuje se promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek v Podkarpatské Rusi.

927

Zákon č. 483/1921 Sb. z. an., kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění.

928

Zákon č. 488/1921 Sb. z. an., o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

929

Zákon č. 491/1921 Sb. z. an., kterým se prodlužuje doba organisace řádných soudů první a druhé stolice, určená dle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. an., zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís. 691 Sb. z. an., pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a v Košicích.

930

Zákon č. 493/1921 Sb. z. an., jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě.

931

Zákon č. 495/1921 Sb. z. an., kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů.

932

Nařízení vlády republiky Československé č. 498/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).

933

Nařízení vlády republiky Československé č. 501/1921 Sb. z. an., jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, čís. 431 Sb. z. an., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice.

934

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem financí č. 503/1921 Sb. z. an., že se opravuje chyba tisku ve finančním zákoně republiky Československé pro rok 1922, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok.

935

Nařízení vlády republiky Československé č. 3/1922 Sb. z. an., jímž se vydávají nové stanovy Poradního sboru pro otázky hospodářské.

936

Vyhláška ministerstva financí č. 5/1922 Sb. z. an., o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé splatných 31. prosince 1922.

937

Nařízení vlády republiky Československé č. 6/1922 Sb. z. an., kterým se vydává druhý dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, č. 463 Sb. z. an. (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku).

938

Nařízení vlády republiky Československé č. 7/1922 Sb. z. an., kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1922.

939

Nařízení vlády republiky Československé č. 8/1922 Sb. z. a n., o náhradě za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými.

940

Vyhláška ministra spravedlnosti č. 14/1922 Sb. z. an., kterou se rozšiřuje na některé obce naHlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. an.

941

Nařízení vlády republiky Československé č. 15/1922 Sb. z. an., o měně naVitorazi a Valčicku, jímž doplňuje se nařízení ze dne 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n.

942

Vyhláška vlády republiky Československé č. 16/1922 Sb. z. an., o zastavení veřejného zásobování moukou vařivou a o způsobu vymílání a přidělovacích cenách obilí.

943

Nařízení vlády republiky Československé č. 18/1922 Sb. z. an., kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Podkarpatské Rusi.

944

Vyhláška ministra financí č. 19/1922 Sb. z. an., o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent uherských dle článku 186, al. 2., mírové smlouvy Trianonské.

945

Nařízení vlády republiky Československé č. 23/1922 Sb. z. an., jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva honvédů ze dne 14. listopadu 1914, č. 169.905, o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů.

946

Zákon č. 24/1922 Sb. z.an., jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

947

Zákon č. 26/1922 Sb. z.an., jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, čís. 27 Sb. z. a n.

948

Zákon č. 31/1922 Sb. z.an., kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle zákona ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. z. an.

949

Nařízení vlády republiky Československé č. 32/1922 Sb. z. an., kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle nařízení ze dne 15. července 1921, čís. 235 Sb. z. an.

950

Zákon č. 35/1922 Sb. z.an., kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění.

951

Zákon č. 36/1922 Sb. z.an., kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.

952

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 42/1922 Sb. z.an., o změně obvodů působnosti obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Brně a Olomouci.

953

Zákon č. 43/1922 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

954

Vyhláška předsedy státního pozemkového úřadu č. 44/1922 Sb. z.an., o zřízení obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni.

955

Zákon č. 45/1922 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

956

Vyhláška ministra financí č. 46/1922 Sb. z. an., o době a způsobu vyplácení náhrady za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. listopadu 1921, č. 8 Sb. z. a n. z r. 1922.

957

Nařízení vlády republiky československé č. 47/1922 Sb. z.an., o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.

958

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 48/1922 Sb. z.an., o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.

959

Nařízení vlády republiky československé č. 49/1922 Sb. z.an., o stažení drobných mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této měny vůbec.

960

Nařízení vlády republiky československé č. 51/1922 Sb. z.an., kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 308 Sb. z. an., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství. (Druhé prováděcí nařízení.).

961

Nařízení vlády republiky československé č. 54/1922 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 13. října 1921, č. 369 Sb. z.an., kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky jatečného dobytka včetně jatečných koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla a vajec do pohraničního území republiky.

962

Nařízení vlády republiky československé č. 55/1922 Sb. z.an., kterým se mění hranice soudních okresů velko-bytečského a ivančického a politických okresů velko-meziříčského a brněnského, jakož i hranice žup X. (jihlavské) a XI. (brněnské).

963

Zákon č. 59/1922 Sb. z.an., jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě.

964

Zákon č. 67/1922 Sb. z. a n., kterým se mění finanční zákon republiky Československé pro rok 1921 ze dne 17. prosince 1920, čís. 682 Sb. z. an., a stanoví se dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921.

965

Zákon č. 68/1922 Sb. z. an., kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.

966

Vyhláška ministra financí č. 70/1922 Sb. z. an., o době, kdy přestanou platiti drobné mince 20haléřové měny rakousko-uherské.

967

Zákon č. 74/1922 Sb. z. an., jímž se povoluje způsob úvěru na úhradu nákladů, spojených s mimořádnými opatřeními vojenskými v podzimu 1921.

968

Nařízení vlády republiky Československé č. 78/1922 Sb. z. an., kterým se podle § 6, odst. 3., zákona ze dne 17. února 1922, č. 77 Sb. z. an. (přechodná ustanovení k náhradovému zákonu), vydávají bližší předpisy pro ocenění parcel a částí parcel.

969

Zákon č. 79/1922 Sb. z. an., o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918.

970

Zákon č. 83/1922 Sb. z. a n., o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

971

Zákon č. 84/1922 Sb. z. a n., o státní záruce svazům družstev živnostenských.

972

Zákon č. 85/1922 Sb. z. a n., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

973

Zákon č. 87/1922 Sb. z. an., o státní záruce dělnickým výrobním a pracovním družstvům.

974

Zákon č. 88/1922 Sb. z. an., o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového.

975

Nařízení vlády republiky Československé č. 91/1922 Sb. z. an., kterým se zrušuje slúžnovský okres podzámocký se sídlem v Tvrdošíně a mění obvody slúžnovských okresů trstenského, dolnokubínského a námestovského.

976

Nařízení vlády republiky Československé č. 92/1922 Sb. z. an., kterým se pověřuje sborový soud v Užhorodě pravomocí ve věcech horních pro obvod Podkarpatské Rusi.

977

Nařízení vlády republiky Československé č. 94/1922 Sb. z. an., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 334 Sb. z. an., kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní.

978

Nařízení vlády republiky Československé č. 96/1922 Sb. z. an., jímž se provádí čl. I. císařského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., o řízení konkursním a vyrovnávacím.

979

Nařízení vlády republiky Československé č. 103/1922 Sb. z. an., jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 5. října 1921, č. 359 Sb. z. an., o zákazu zpracování zdravých bramborů v průmyslových závodech.

980

Nařízení vlády republiky Československé č. 104/1922 Sb. z. an., kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1922.

981

Nařízení vlády republiky Československé č. 105/1922 Sb. z. an., kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1922.

982

Nařízení vlády republiky Československé č. 107/1922 Sb. z. an., jímž se mění poplatková sazba státních ústavů pro zkoumání potravin, vydaná ministerským nařízením ze dne 28. září 1909, č. 155 ř. z.

983

Nařízení vlády republiky Československé č. 108/1922 Sb. z. an., aby proveden byl zákon ze dne 31. ledna 1922, č. 36 Sb. z. an., kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.

984

Nařízení vlády republiky Československé č. 109/1922 Sb. z. an., o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči anglickým, pokud vznikly před 28. říjnem 1918.

985

Zákon č. 110/1922 Sb. z. an., kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně.

986

Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1922 Sb. z. an., kterým se upravuje znění zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 249 Sb. z. a n., pro zpoplatňování listin stejného druhu, na jaké se uvedený zákon vztahuje, podrobených poplatkům podle zákonných ustanovení platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

987

Nařízení vlády republiky Československé č. 114/1922 Sb. z. an., jímž zrušují se nařízení, kterými byly na území bývalého státu uherského podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní.

988

Zákon č. 115/1922 Sb. z. an., kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. an., o podpoře nezaměstnaných.

989

Nařízení vlády republiky Československé č. 117/1922 Sb. z. an., kterým se vydávají bližší ustanovení k zákonu ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. an. (zákon přídělový), o přídělu půdy legionářům a válečným invalidům a o vyhláškách řízení přídělového.

990

Zákon č. 126/1922 Sb. z. an., o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení.

991

Nařízení vlády republiky Československé č. 127/1922 Sb. z. an., jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. dubna 1921, č. 148 Sb. z. an., o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání.

992

Nařízení vlády republiky Československé č. 128/1922 Sb. z. an., jímž se prodlužuje účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. ledna 1922, č. 11 Sb. z. an., o rozšíření působnosti zákona o podpoře nezaměstnaných i na dělnictvo stavební.

993

Vyhláška ministra financí č. 129/1922 Sb. z. an. o stanovení dne, kdy nabývá účinnosti zákon o dani z vodní síly z 12. srpna 1921, čís. 338 Sb. z. a n.

994

Zákon č. 130/1922 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

995

Nařízení vlády republiky Československé č. 131/1922 Sb. z. a n., ku provedení zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. an., o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

996

Nařízení vlády republiky Československé č. 133/1922 Sb. z. an., jímž se zařazuje ženská odborná škola knihařská v Uherském Hradišti mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru, vztažmo průkaz o předepsané době zaměstnání pomocnického v řemeslné živnosti.

997

Nařízení vlády republiky Československé č. 134/1922 Sb. z. an., jímž se doplňují, vztažmo mění ministerská nařízení ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř. z., a ze dne 8. června 1915, č. 157 ř. z., kterými se některým ústavům uděluje právo konati mistrovské zkoušky.

998

Nařízení vlády republiky Československé č. 135/1922 Sb. z. an., kterým se stanoví nové úřední tituly pro některé úřední a policejní úřední lékaře státní zdravotní správy.

999

Nařízení vlády republiky Československé č. 138/1922 Sb. z. an., kterým se stanoví náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční dopravu koní evidenčními lístky podělených a dopravních prostředků, které v odevzdacích místech nebyly převzaty, příslušející podle zákona ze dne 21. prosince 1912, č. 235 ř. z., a uh. zák. čl. LXIX: 1912.

1000

Nařízení vlády republiky Československé č. 149/1922 Sb. z. an., kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, čís. 85 Sb. z. an., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

1001

Nařízení vlády republiky Československé č. 150/1922 Sb. z. an., kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 87 Sb. z. an., o státní záruce výrobním a pracovním družstvům dělnickým.

1002

Nařízení vlády republiky Československé č. 152/1922 Sb. z. an., kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921.

1003

Nařízení vlády republiky Československé č. 155/1922 Sb. z. an., o vydání korunových mincí měny československé.

1004

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 156/1922 Sb. z. an., o vydání korunových mincí měny československé.

1005

Nařízení vlády republiky Československé č. 161/1922 Sb. z. an., o stažení státovek 500korunových československých.

1006

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č. 162/1922 Sb. z. an., o stažení státovek 500korunových československých s datem 15. dubna 1919.

1007

Zákon č. 169/1922 Sb. z. an., jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876, čís. 28 ř. z., o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními.

1008

Nařízení vlády republiky Československé č. 172/1922 Sb. z. an., jímž se zařazuje chlapecká výchovna české zemské komise pro péči o mládež v Dobřichovicích s ústavními dílnami pro živnost krejčovskou, obuvnickou a truhlářskou mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru.

1009

Zákon č. 173/1922 Sb. z. an., o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické.

1010

Nařízení vlády republiky Československé č. 175/1922 Sb. z. an., o úpravě uhelného hospodářství.

1011

Vyhláška ministra pro zásobování lidu č. 176/1922 Sb. z. an., o výjimkách povolených pro Slovensko a Podkarpatskou Rus z ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. an., a ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. an.

1012

Nařízení vlády republiky Československé č. 178/1922 Sb. z. an., jímž se zrušují některá výjimečná ustanovení v oboru práv ze živnostenského vlastnictví.

1013

Nařízení vlády republiky Československé č. 180/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., azák. čl. XXXVII z roku 1875 (obchodnímu zákonu).

1014

Vyhláška ministra financí č. 185/1922 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

1015

Nařízení vlády republiky Československé č. 191/1922 Sb. z. an., kterým se vydávají prováděcí předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 84 Sb. z. an., o státní záruce svazům družstev živnostenských.

1016

Zákon č. 194/1922 Sb. z. an., kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových.

1017

Nariadenie vlády republiky Československej č. 197/1922 Sb. z. an., o zrušení sedrie, štátneho zastupitelstva a sedriálnej vaznice v Komárně, o novej úpravě obvodov sedrií v Nitře a Baňskej Bystrici a o sriadení novej sedrie, štátneho zastupitelstva a sedriálnej vaznice v Nov. Zámkoch.

1018

Nařízení vlády republiky Československé č. 198/1922 Sb. z. an., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky.

1019

Zákon č. 207/1922 Sb. z. an., o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími.

1020

Zákon č. 208/1922 Sb. z. an., o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou.

1021

Zákon č. 213/1922 Sb. z. an., kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. an., o obnově drobných zemědělských pachtů.

1022

Zákon č. 214/1922 Sb. z. a n., o obnově prozatímního vnuceného pachtu.

1023

Nařízení vlády republiky Československé č. 217/1922 Sb. z. an., jímž se určuje počátek účinnosti a provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 297 Sb. z. an., o povinném známkování chmele.

1024

Zákon č. 219/1922 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru.

1025

Nařízení vlády republiky Československé č. 222/1922 Sb. z. an., kterým mění se nápis nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. an., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový, státem převzatý.

1026

Zákon č. 223/1922 Sb. z. an., kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před soudy.

1027

Zákon č. 228/1922 Sb. z. an., kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské.

1028

Zákon č. 229/1922 Sb. z. an., jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na léta 1922 a 1923.

1029

Zákon č. 233/1922 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v r. 1921.

1030

Zákon č. 238/1922 Sb. z. an., o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

1031

Zákon č. 240/1922 Sb. z. an., o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína.

1032

Zákon č. 241/1922 Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí.

1033

Zákon č. 243/1922 Sb. z. a n., prozatýmnej úpravě sriadenia obcí na Slovensku.

1034

Zákon č. 245/1922 Sb. z. a n., jímž se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony.

1035

Vyhláška ministra financí a ministra obchodu č. 249/1922 Sb. z. an., kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. an., ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb z. a n., a ze dne 7. února 1922, č. 95 Sb. z. an., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům.

1036

Zákon č. 250/1922 Sb. z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.

1037

Zákon č. 251/1922 Sb. z. an., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských.

1038

Zákon č. 253/1922 Sb. z. a n., kterým se mění řád volení v obcích.

1039

Nařízení vlády republiky Československé č. 254/1922 Sb. z. an., kterým se zrušuje působnost komisaře pověřeného dozorem na uveřejňování zápisů do rejstříku obchodních firem na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

1040

Vyhláška ministerstva veřejných prací v dohodě s ministerstvy financí a vnitra č. 257/1922 Sb. z.an., o schválení župních silničních rozpočtů na Slovensku a stanovení župních dávek silničních pro rok 1922.

1041

Nařízení vlády republiky Československé č. 260/1922 Sb. z.an., jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva spravedlnosti ze dne 31. července 1915, č. 12.000/1915 J. M. E., o předpisech platných v občanském sporném amimosporném jednání následkem postupného zrušení moratoria.

1042

Nařízení vlády republiky Československé č. 264/1922 Sb. z. an., o Československém zúčtovacím ústavu pro pohledávky a závazky v korunách rakousko-uherských.

1043

Nařízení vlády republiky Československé č. 265/1922 Sb. z.an., o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a rakouskými a o zákazu soukromé úpravy těchto právních poměrů.

1044

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství a národní osvěty č. 266/1922 Sb. z. an., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Přerově.

1045

Nařízení vlády republiky Československé č. 268/1922 Sb. z.an., o vydání nových pětikorunových státovek.

1046

Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí č.