126/2023 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

126

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2023,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1

§ 1 odst. 4 se na konci písmene f) slovo a nahrazuje čárkou.

2

§ 1 odst. 4 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem a.

3

§ 1 odst. 4 se za písmeno g) doplňuje písmeno h), které zní:

h

stavby a zařízení rozvodných tepelných zařízení.

4

V příloze se doplňuje bod 9, který zní:

9

Teplárenská vedení – horkovody

horkovod z elektrárny Dukovany do Brna – (Jaderná elektrárna Dukovany – hranice Jihomoravského kraje – Brno).

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Pekarová Adamová v. r.

Pavel v. r.

Fiala v. r.

MENU