17/2023 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. ledna 2023 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 29. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

300/2022 Sb.;

Výchozí předpisy

526/1990 Sb. - v souladu s § 10 odst. 2; 265/1991 Sb. - podle § 2c; 458/2000 Sb. - podle § 17 odst. 6 písm. d); 165/2012 Sb. - podle § 32;

CZ-NACE

35;
Původní znění předpisu
Zavřít

17

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 29. prosince 2022

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 32 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, vydal cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 15/2022 ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 15/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 21. prosince 2022, v částce 17. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 15/2022 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

MENU