96/2022 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 29. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs104/2023 Sb.

96

ZÁKON
ze dne 7. dubna 2022,
kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o bankách


Čl. I

        Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o bankách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o finančním zajištění
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU