522/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.

Částka: 227 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 16. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
522

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., a podle § 44c odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (zákon o návykových látkách), ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., k provedení § 80 odst. 5 písm. a) až d) a f) až h), § 81 odst. 4 písm. a) a b), § 81a odst. 1 a 4, § 81e odst. 6 a § 81fb odst. 5 zákona o léčivech a § 13 odst. 11 písm. a) až d) zákona o návykových látkách:


Čl. I

        Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písmena l) a m) znějí:

„l)   rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení záznamu o očkování,

m)  způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení záznamu o očkování.“.

        2.  Na konci § 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až r), která znějí:

„n)   rozsah údajů uváděných ve výpisu provedených očkování a jeho formu,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU