115/2021 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

Částka: 115 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 9. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 9. července 2021 Nabývá účinnosti: 9. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu
Zavřít

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

V částce 109/2021 Sb. na straně 2602 nad slovy NAŘÍZENÍ VLÁDY má místo čísla 256 správně být číslo 255.

MENU