15/2021 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, které se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odst. 1 písm. a) bod i.

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. října 2020 Nabývá účinnosti: 1. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
15

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 6. října 2020 doplnila Česká republika oznámení učiněné při ratifikaci Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, vyhlášené pod č. 2/2014 Sb.m.s., takto: za slova „tabákových výrobků,“ se vkládají slova „daň ze zahřívaných tabákových výrobků, daň ze surového tabáku,“.

        Doplnění oznámení je účinné od 1. února 2021.

MENU