550/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

Částka: 225 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 9. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
550

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. prosince 2020
o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 7. prosince 2020 vydalo výměr MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 18/2020 dne 8. prosince 2020 a nabývá účinnosti 1. ledna 2021 s výjimkou ustanovení položky č. 1 oddílu C části I., které nabývá účinnosti dnem 13. prosince 2020.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU