395/2020 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Částka: 160 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. října 2020 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 5. října 2020 Nabývá účinnosti: 6. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
395

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 5. října 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.


CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konaných ve dnech 2. a 3. října 2020


Počet zvolených zastupitelstev krajů:

13

Celkový počet zvolených zastupitelů:

675

Seznam krajů, ve kterých nedošlo ke zvolení zastupitelstva z
důvodu uvedeného v § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.:

-

 

 

 

 

Celkové údaje

za zvolená

zastupitelstva

krajů v ČR

celkem

 

 

Počet volebních okrsků:

13 656

Počet okrskových volebních komisí, které

předaly výsledek hlasování:

 

13 656

Počet osob, zapsaných ve výpisech ze stálých

seznamů voličů:

 

7 399 299

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

2 807 967

Procento účasti ve volbách:

37,95

Počet odevzdaných úředních obálek:

. . .

Zavřít
MENU