366/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. září 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 1. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
366

VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až k), n), p), s) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f), h), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) až g) a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy,
ovocných rodů a druhů a okrasných druhů
a jeho uvádění do oběhu


Čl. I

        Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb. a vyhlášky č. 314/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmena b) a c) znějí:

„b)   matečnými rostlinami chmele identifikované rostliny určené k rozmnožování,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU