328/2020 Sb.Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 24. července 2020 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
328

VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2020
o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech        Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:


§ 1

        Stanoví se územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Seznam těchto územních pracovišť je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Zrušovací ustanovení

        Vyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.Příloha k vyhlášce č. 328/2020 Sb.

Územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Příloha PDF (99 kB)


MENU