317/2020 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 126 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. července 2020 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 23. června 2020 Nabývá účinnosti: 14. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
317

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. června 2020
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1.
Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 6. února 2020 mezi smluvními stranami
Odborový svaz KOVO
a
Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s.;
  2.
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství 2020 – 2022 uzavřená dne 15. května 2020 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství;
. . .

Zavřít
MENU