280/2020 Sb.Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Částka: 107 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. června 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
280

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2020
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení stanoví

a)   způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,

b)   vzory emisních plaket,

c)   pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou a

d)   bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.


§ 2

Způsob zařazení silničních motorových vozidel
do emisních kategorií

        (1)  Silniční motorové vozidlo se zařadí do emisní kategorie 1 až 6 podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisu Evropské unie1). Není-li údaj o stupni plnění mezních hodnot emisí k dispozici, použije se datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií
§ 3 - Vzory emisních plaket
§ 4 - Pravidla pro označení silničního motorového vozidla emisní plaketou
§ 5 - Bližší podmínky distribuce a cena emisních plaket
§ 6 - Technický předpis
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií
Příloha č. 2 - Vzory emisních plaket
Zavřít
MENU