172/2020 Sb.Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Částka: 062 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
172

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. dubna 2020
o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

        K záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává nejvýše 360 vojáků v činné službě.


§ 2

        Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění úkolu podle § 1.


§ 3

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU