109/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 262)

Částka: 042 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 19. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. března 2020 Nabývá účinnosti: 19. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

109
USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. března 2020 č. 262
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vláda

I. schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) - ošetřovné;

. . .

Zavřít
MENU