104/2020 Sb.Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. března 2020 Nabývá účinnosti: 17. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: skončením nouzového stavu
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
104

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. března 2020
o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


        Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

        V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.


§ 2

        (1)  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

        (2)  Toto nařízení pozbývá platnosti skončením nouzového stavu uvedeného v § 1 tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

MENU