104/2020 Sb.Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. března 2020 Nabývá účinnosti: 17. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: skončením nouzového stavu
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. března 2020
o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


        Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

        V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.


§ 2

        (1)  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU