91/2020 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 036 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 28. února 2020 Nabývá účinnosti: 17. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. února 2020
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:

1.   Dodatek č. 5 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2020, uzavřený dne 4. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami
       Odborovým svazem ECHO
       a
       Svazem chemického průmyslu České republiky.

2.   Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017–2023, uzavřený dne 5. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
       Odborovým svazem ECHO
       a
       Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

3.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 17. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami

. . .

Zavřít
MENU