2/2020 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 3. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 20. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. prosince 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 28. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Veolií – Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

2.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020 (pro a. s. a s. r. o.), uzavřená dne 9. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekcí silničního hospodářství

. . .

Zavřít
MENU