50/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 9. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
50

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. dubna 2019 byla v Biškeku podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 2 dne 30. listopadu 2020 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 28 odst. 2 písm. a) a b).

        České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.SMLOUVA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU KYRGYZSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI

. . .

Zavřít
MENU