48/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Částka: 027 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
48

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2019 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 11 odst. 3 dne 1. října 2020.

        České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ARMÉNSKÉ REPUBLIKY K PROVEDENÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ARMÉNSKOU REPUB-LIKOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB
Příloha PDF (418 kB)


PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON THE IMPLEMENTATION THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF ARMENIA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORIZATION
Příloha PDF (474 kB)

MENU