15/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. března 2020 Nabývá účinnosti: 21. března 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/2020 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 15. června 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 20. března 2020 bylo oznámeno Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze, že s odvoláním na článek 13 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích1), podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002, bylo českou stranou dočasně pozastaveno provádění Dohody s výjimkou jejího článku 1, který se vztahuje na přebírání vlastních státních občanů.

        Pozastavení provádění Dohody nabylo účinnosti dne 21. března 2020.

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná v Bratislavě dne 2. července 2002, byla vyhlášena pod č.
Zavřít
MENU