246/2019 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. září 2019 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 17. září 2019 Nabývá účinnosti: 30. září 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
246

VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2019
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020


        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:


§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

        Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2020 činí 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.


§ 2

Zrušovací ustanovení

        Vyhláška č. 188/2018 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019, se zrušuje.


§ 3
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2019 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Roční příspěvek cestovní kanceláře
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU