212/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Částka: 089 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 30. srpna 2019 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 2. července 2019 Nabývá účinnosti: 30. srpna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU