198/2019 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Částka: 084 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 1. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

198

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 1. srpna 2019

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR‑DRG)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR‑DRG (dále jen klasifikace IR‑DRG), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR‑DRG), ve znění pozdějších předpisů.

Klasifikace IR‑DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci IR‑DRG se pro rok 2020, stejně jako pro klasifikaci IR‑DRG pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2018 (referenční období) vydává definiční manuál, verze 017 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 017 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR‑DRG, verze 017. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR‑DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR‑DRG budou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách nejpozději 90 dnů před skončením kalendářního roku 2019.

Předseda:

v z. Ing. Krumpová v. r.

1. místopředsedkyně

MENU