172/2019 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Částka: 075 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

172

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 3. července 2019

o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 27. června 2019 vydalo výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 9/2019 dne 27. června 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU