172/2019 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Částka: 075 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. července 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU