141/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 060 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 4. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 27. května 2019 Nabývá účinnosti: 4. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
141

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. května 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

    1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 9. 4. 2019 mezi těmito smluvními stranami
        Odborovým svazem energetiky a hornictví
        a
        Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

    2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 19. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami
        Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
        a
        Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

. . .

Zavřít
MENU