140/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 28. května 2019 Nabývá účinnosti: 4. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
Druh navigačního světla Délka plavidla LOA v metrech
  LOA<12 12≤LOA<50
vrcholové 2 5 (3 pro LOA<20)
boční 1 2
záďové 2 2
kruhové (bílé, červené, zelené)**) 2 2
žluté 2 2
kotevní 1 1
modré 1 1
140

VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů,
vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie,
ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.        Ministerstvo obrany stanoví podle § 55 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii):

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU