138/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 23. května 2019 Nabývá účinnosti: 19. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
138

VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 3, 5 až 7, 11, § 10a odst. 2, § 10b odst. 1 a 6, § 10c odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 42 odst. 8 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, se mění takto:

        1.  V § 1 písmeno b) zní:

„b)   technické požadavky na

1.   plavidla, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o malá plavidla a plovoucí zařízení, a

2.   plovoucí zařízení nepodléhající evidenci, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je nejméně 100 m3,“.

        2.  V § 1 písmena c) a d) znějí:

„c)   plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU