132/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

Částka: 057 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. května 2019 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 27. května 2019 Nabývá účinnosti: 28. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU