132/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

Částka: 057 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. května 2019 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 27. května 2019 Nabývá účinnosti: 28. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
132

SDĚLENÍ
Státní volební komise

ze dne 27. května 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu
konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019        Státní volební komise schválila usnesením č. 229 ze dne 27. května 2019 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst.  2 písm.  e) a § 49 odst.  3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující celkové výsledky voleb:Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.

MENU