128/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 054 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU