128/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 054 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
128

VYHLÁŠKA
ze dne 13. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb. a vyhlášky č. 327/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) se slova „nebo ohlášení“ zrušují.

        2.  V § 3 písm. a) se slova „posuzování ohlášení klinického hodnocení léčivých přípravků“ zrušují.

        3.  Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 427/2008 Sb.

 

A.   Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Ústavu

 

Tabulka č. 1

OBECNÉ

Kód

Kategorie prováděných odborných úkonů

Podkategorie nebo upřesnění

Výše náhrady

U-001

Roční udržovací platba podle § 112 odst. 2 zákona o léčivech

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU