123/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 052 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. května 2019 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 3. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
123

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. května 2019
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 – 2020, která byla uzavřena dne 22. 1. 2019 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342.

. . .

Zavřít
MENU