106/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 10. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. května 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU