94/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019

Částka: 042 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. dubna 2019 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 1. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
94

SDĚLENÍ
Státní volební komise

ze dne 1. dubna 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 30. března 2019        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 330/2018 Sb. se dne 30. března 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

        Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

. . .

Zavřít
MENU