93/2019 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 042 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 2. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 25. března 2019 Nabývá účinnosti: 2. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. března 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 – 2020, uzavřená dne 22. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

2.   Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2019, uzavřený dne 14. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR
a
Zemědělským svazem České republiky,
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.

. . .

Zavřít
MENU