91/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 2019 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. března 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky,
která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky,
nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)        Vláda nařizuje podle § 279 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.:


Čl. I

        V § 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), se slovo „součet“ nahrazuje slovy „dvojnásobek součtu“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU