73/2019 Sb.Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 8. března 2019 Nabývá účinnosti: 29. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2019
o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

        Požadavky na

a)   členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (dále jen „základní kmeny“),

b)   obsah vzdělávání v základních kmenech,

c)   technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Přechodné ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Základní kmen lékárenský - v délce 18 měsíců Základní kmen technologicko-laboratorní - v délce 12 měsíců
Zavřít
MENU