68/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 4. března 2019 Nabývá účinnosti: 23. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

68

VYHLÁŠKA

ze dne 4. března 2019,

kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, se mění takto:

1

§ 2 zní:

§ 2

Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu1)

1

Albánii,

2

Alžírsko,

3

Austrálii,

4

Bosnu a Hercegovinu,

5

Černou Horu,

6

Ghanu,

7

Gruzii, s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie,

8

Indii,

9

Island,

10

Kanadu,

11

Kosovo,

12

Lichtenštejnsko,

13

Makedonii,

14

Maroko,

15

Moldavsko, s výjimkou Podněstří,

16

Mongolsko,

17

Norsko,

18

Nový Zéland,

19

Senegal,

20

Spojené státy americké,

21

Srbsko,

22

Švýcarsko,

23

Tunisko,

24

Ukrajinu, s výjimkou poloostrova Krym a částí Doněcké a Luhanské oblasti pod kontrolou proruských separatistů.

2

V § 4 se na konci textu bodu 2 doplňují slova , s výjimkou Podněstří.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Hamáček v. r.

MENU