67/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 4. března 2019 Nabývá účinnosti: brexit
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

VYHLÁŠKA
ze dne 4. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat
o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu        Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb.:Čl. I

        Vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu, se mění takto:

        1.  V příloze se bod 16 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU