65/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 5. března 2019 Nabývá účinnosti: 22. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

VYHLÁŠKA
ze dne 5. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích
na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 18 odst. 6 písm. a), § 21 odst. 18, § 25 odst. 5 písm. a), § 27a odst. 10 písm. a), b) a d) a § 27b odst. 9 písm. a) až c) zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. a vyhlášky č. 11/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. d) a v § 7 odst. 3 se slovo „sezónní“ zrušuje.

        2.  V § 1 písm. i), § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení a písmenu a), nadpisu hlavy 6, nadpisu hlavy 9 a v § 32 odst. 1 písm. c) se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

        3.  V § 1 písm. l) se slovo „protokol“ nahrazuje slovem „záznam“ a slova „a o zjištěných nedostatcích“ se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Technický předpis
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU