37/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 016 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. února 2019 Autor předpisu: Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 7. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
37

VYHLÁŠKA
ze dne 7. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti
a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů        Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 255/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb., vyhlášky č. 433/2011 Sb. a vyhlášky č. 275/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 7 a v § 16 odst. 2 se slovo „obsahující“ nahrazuje slovem „obsahujícího“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU